GLEIF

Zaangażowanie GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) współpracuje z interesariuszami zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz z użytkownikami identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Robi to na kilka sposobów: poprzez przywództwo, członkostwo i udział w organizacjach i komitetach; przygotowywanie i przekazywanie odpowiedzi w ramach konsultacji publicznych; oraz poprzez wyznaczone grupy interesariuszy. Poniżej znajdują się informacje dotyczące zaangażowania GLEIF w tych trzech obszarach.