ITSM 707855
Czy znasz już nasze najnowsze odcinki serii „GLEIF wyjaśnia” (GLEIF Explains)? Obejrzyj najnowsze odcinki już teraz!

Usługi w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych świadczone przez GLEIF

Raport GLEIF i IDC Technology: Prowadzenie interesów w oparciu na zaufaniu — Trwała rola bezpiecznej i niezawodnej tożsamości cyfrowej

Badania IDC dla GLEIF pokazują, że 79% dojrzałych cyfrowo firm traktuje priorytetowo programy zaufania, a 37% uważa, że „ograniczanie ryzyka zagrażającego cyfrowemu zaufaniu” jest trudnym aspektem działalności gospodarczej w wymiarze cyfrowym. Biorąc to pod uwagę, IDC przewiduje silny rozwój technologii tożsamości i cyfrowego zaufania (IDT) w regionie EMEA. Ten sponsorowany przez GLEIF raport IDC analizuje, w jaki sposób LEI i vLEI mogą zwiększyć wydajność, bezpieczeństwo i innowacyjność globalnego łańcucha dostaw.

Pobierz PDF

GLEIF publikuje sprawozdanie roczne

GLEIF opublikowała swoje roczne sprawozdanie za rok 2021 w formacie Inline XBRL i HTML, które po raz pierwszy zostało podpisane za pomocą weryfikowalnego identyfikatora podmiotu prawnego (vLEI).

Pobierz sprawozdanie roczne

Jedna globalna tożsamość dla każdej firmy

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich podmiotów nadających kody LEI, świadcząc rzetelne usługi oraz dostarczając otwarte, wiarygodne dane pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata. Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną Globalnego Systemu LEI.

Nasza wizja

GLEIF uważa, że każda firma na całym świecie powinna mieć tylko jedną globalną tożsamość. Ta tożsamość powinna obejmować tożsamość cyfrową. Identyfikator LEI pozwoli urzeczywistnić ten cel. Korzystanie z Globalnego Indeksu LEI umożliwia uczestnikom rynku cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny.

Struktura zarządzania

Inicjatywą LEI kieruje G20 wraz z Radą Stabilności Finansowej (FSB). Utworzona przez FSB w roku 2014 GLEIF jest ponadnarodową organizacją non profit utworzoną w celu zarządzania jedynym otwartym, niezastrzeżonym systemem identyfikacji podmiotów prawnych stanowiącym dobro publiczne.

Działania i wiadomości GLEIF

Raporty dot. jakości danych GLEIF Data: 2023-11-09 Najnowsze opublikowane raporty dot. jakości danych LEI
Blog GLEIF Data: 2023-11-16 Od siły do siły: schemat ewolucji i przyszłości Globalnego Systemu Identyfikatorów Podmiotów Prawnych

W dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce cyfrowej dostępność otwartych, dokładnych i przydatnych danych identyfikacyjnych podmiotów nigdy nie była tak ważna. Transparentność wszystkich stron transakcji finansowych jest warunkiem wstępnym każdej zrównoważonej inwestycji, odpowiedniej sprawozdawczości czy analiz.

W tym wpisie na blogu Stephan Wolf, dyrektor generalny GLEIF, podkreśla, dlaczego silny, wiarygodny i globalnie rozbudowany ekosystem nadawania identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) – nadzorowany przez międzynarodowe organy regulacyjne i oparty na wysokiej jakości, dokładnych danych – jest kluczem do zapewnienia przejrzystości, zaufania i zgodności.