GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

Umożliwiamy podejmowanie lepszych, mniej kosztownych i bardziej trafnych decyzji o potencjalnych kontrahentach

Usługi Dowiedz się, w jaki sposób
Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych

Badanie przeprowadzone przez GLEIF pokazuje, że proces onboardingu obsługiwanych organizacji w sektorze usług finansowych, w tym procedury KYC, jest coraz bardziej skomplikowany. Wyniki badań potwierdzają, że zestandaryzowane podejście do weryfikacji podmiotów z wykorzystaniem identyfikatora podmiotów prawnych (LEI) ułatwiłoby wszystkim uczestnictwo w globalnym rynku cyfrowym.

Pobierz raport z badania
Rozwój cyfrowej identyfikacji podmiotów dzięki LEI

Publikując swoje sprawozdanie roczne za 2018 r., GLEIF jako pierwsza dołączyła LEI do sprawozdania finansowego w formie nadającej się do odczytu maszynowego. Dołączenie kodu LEI organizacji – lub jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych lub dominujących – do cyfrowych informacji finansowych pozwala uczestnikom rynku podejmującym strategiczne decyzje na podstawie oficjalnych dokumentów (np. przedsiębiorcom, inwestorom, regulatorom) w prosty i szybki sposób skonsolidować i zweryfikować informacje dotyczące podmiotu składającego taki dokument.

Pobierz sprawozdanie roczne

Usługi w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych

świadczone przez GLEIF

Jedna globalna tożsamość dla każdej firmy

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich podmiotów nadających kody LEI, świadcząc rzetelne usługi oraz dostarczając otwarte, wiarygodne dane pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata. Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną Globalnego Systemu LEI.

Nasza wizja

GLEIF uważa, że każda firma na całym świecie powinna mieć tylko jedną globalną tożsamość. Ta tożsamość powinna obejmować tożsamość cyfrową. Identyfikator LEI pozwoli urzeczywistnić ten cel. Korzystanie z Globalnego Indeksu LEI umożliwia uczestnikom rynku cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny.

Struktura zarządzania

Inicjatywą LEI kieruje G20 wraz z Radą Stabilności Finansowej (FSB). Utworzona przez FSB w roku 2014 GLEIF jest ponadnarodową organizacją non profit utworzoną w celu zarządzania jedynym otwartym, niezastrzeżonym systemem identyfikacji podmiotów prawnych stanowiącym dobro publiczne.

Działania i wiadomości GLEIF

Raporty dot. jakości danych GLEIF Data: 2019-08-07 Pobierz globalny raport dot. jakości danych LEI

W najnowszym globalnym raporcie dot. jakości danych LEI ogólna punktacja jakości danych utrzymuje się na stabilnym poziomie powyżej 99%. Liczba zakończonych niepowodzeniem rejestrów kontroli związanych ze zbieraniem danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących uległa dalszemu zmniejszeniu. Opublikowaliśmy także nowe raporty miesięczne zawierające analizę poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne podmioty nadające LEI.

Blog GLEIF Data: 2019-08-08 GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za drugi kwartał 2019 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę puli danych LEI