ITSM 707855

Świętuj z nami dziesięć lat GLEIF! Poznaj naszą podróż i wpływ na budowanie zaufania i przejrzystości w globalnej gospodarce.

Usługi w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych świadczone przez GLEIF

Raport GLEIF i IDC Technology: Prowadzenie interesów w oparciu na zaufaniu — Trwała rola bezpiecznej i niezawodnej tożsamości cyfrowej

Badania IDC dla GLEIF pokazują, że 79% dojrzałych cyfrowo firm traktuje priorytetowo programy zaufania, a 37% uważa, że „ograniczanie ryzyka zagrażającego cyfrowemu zaufaniu” jest trudnym aspektem działalności gospodarczej w wymiarze cyfrowym. Biorąc to pod uwagę, IDC przewiduje silny rozwój technologii tożsamości i cyfrowego zaufania (IDT) w regionie EMEA. Ten sponsorowany przez GLEIF raport IDC analizuje, w jaki sposób LEI i vLEI mogą zwiększyć wydajność, bezpieczeństwo i innowacyjność globalnego łańcucha dostaw.

Pobierz PDF

GLEIF publikuje sprawozdanie roczne

GLEIF opublikowała swoje roczne sprawozdanie za rok 2021 w formacie Inline XBRL i HTML, które po raz pierwszy zostało podpisane za pomocą weryfikowalnego identyfikatora podmiotu prawnego (vLEI).

Pobierz sprawozdanie roczne

Jedna globalna tożsamość dla każdej firmy

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich podmiotów nadających kody LEI, świadcząc rzetelne usługi oraz dostarczając otwarte, wiarygodne dane pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata. Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną Globalnego Systemu LEI.

Nasza wizja

GLEIF uważa, że każda firma na całym świecie powinna mieć tylko jedną globalną tożsamość. Ta tożsamość powinna obejmować tożsamość cyfrową. Identyfikator LEI pozwoli urzeczywistnić ten cel. Korzystanie z Globalnego Indeksu LEI umożliwia uczestnikom rynku cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny.

Struktura zarządzania

Inicjatywą LEI kieruje G20 wraz z Radą Stabilności Finansowej (FSB). Utworzona przez FSB w roku 2014 GLEIF jest ponadnarodową organizacją non profit utworzoną w celu zarządzania jedynym otwartym, niezastrzeżonym systemem identyfikacji podmiotów prawnych stanowiącym dobro publiczne.

Działania i wiadomości GLEIF

Raporty dot. jakości danych GLEIF Data: 2024-07-05 Najnowsze opublikowane raporty dot. jakości danych LEI
Blog GLEIF Data: 2024-07-09 Wejście w życie najnowszego pakietu reform UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) jest kluczowym elementem legislacyjnym całego programu budowy bezpiecznego, wysoce sprawnego, cyfrowego ekosystemu płatności wykorzystującego kody LEI

Przełomowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), przyjęte przez UE w drugim kwartale 2024 r., wymagają stosowania kodów LEI przez instytucje finansowe w celu identyfikowania klientów i weryfikowania podmiotów prawnych przy nawiązywaniu współpracy między partnerami. Jest to kluczowy element otoczenia prawnego mającego wesprzeć rozwój cyfrowego systemu płatności w UE, który poprawi efektywność procesu zawierania transakcji dla wszystkich stron w nich uczestniczących. Dzięki włączeniu systemu kodów LEI do unijnego pakietu rozwiązań przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz nowelizacji rozporządzeń ws. transferów pieniężnych i płatności natychmiastowych cały ekosystem płatności w UE może zostać uzupełniony o komponent wiarygodnego identyfikowania organizacji. Dzięki temu ów ekosystem stanie się bezpieczniejszy, szybszy w działaniu, tańszy, mniej uciążliwy i bardziej przejrzysty. Obecnie instytucje finansowe i producenci oprogramowania finansowego oraz rozwiązań do zarządzania bieżącymi finansami działający na terenie UE muszą rozpocząć proces integrowania systemu LEI z technologiami i procesami płatniczymi.