O LEI

Listy kodówGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) prowadzi kilka list kodów wymienionych w Common Data File (CDF) formats i stosuje standardowy proces identyfikowania i aktualizowania wspomnianych list.

GLEIF publikuje „Listę organów rejestracyjnych (Registration Authorities List)”, która zawiera rejestry podmiotów gospodarczych oraz inne odnośne źródła z uprawnieniami rejestracyjnymi, a także przypisuje każdemu rejestrowi na liście unikalny kod.

GLEIF publikuje także „Listę kodów form prawnych (ELF) podmiotu” (Entity Legal Forms (ELF) Code List). Zawiera ona formy prawne podmiotu istniejące na terenie poszczególnych jurysdykcji. Niektóre przykłady form prawnych podmiotu to: Limited liability partnership (LLP), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) czy Société Anonyme (SA). Na Liście kodów form prawnych podmiotu każdej formie prawnej podmiotu przypisany jest niepowtarzalny kod.

Oprócz powyższego GLEIF wprowadziła „Listę przyjętych kodów jurysdykcji prawnych”, która wskazuje przyjęte wartości dla pola „LegalJurisdiction” w LEI Common Data File format.