LEI Listy kodowe

ISO 5009: Lista kodów oficjalnych funkcji organizacyjnychOrganizacja Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje „Listę kodów oficjalnych funkcji organizacyjnych (OOR)”. Aktualna wersja, opublikowana w czerwcu 2023 r., zawiera ponad 2000 oficjalnych funkcji w organizacji dla ponad 250 form prawnych w 89 jurysdykcjach. Opis tych funkcji jest pozostawiony w oryginalnym brzmieniu w językach ojczystych, np. Chief Executive Officer, Managing Director, 董事长, Vorsitzender, Bestuurder, Fondateur, председник скупштине, Socio, رئيس مجلس الادارة czy Accionista. Na listę będą wprowadzane wyłącznie oficjalne funkcje wymienione w odrębnych przepisach krajowych. Nie będzie na niej „funkcji wewnętrznych” (np. „Chief Risk Officer”). Na liście kodów OOR każdej oficjalnej funkcji przypisany będzie niepowtarzalny kod. W ten sposób kody OOR z tej listy będą bezpośrednio powiązane z odpowiednimi kodami formy prawnej podmiotu (ELF). Kod OOR będzie kodem alfanumerycznym złożonym z sześciu znaków z podstawowego zestawu znaków łacińskich.

Kody OOR będą powiązane ze standardowym zestawem danych referencyjnych określonym w normie ISO 5009 (więcej szczegółów znajduje się poniżej). Włączenie kodów OOR do standardowego zestawu danych referencyjnych podmiotu prawnego w Globalnym Indeksie LEI zwiększy przydatność informacji zawartych w poszczególnych rekordach identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). GLEIF planuje korzystać z kodów OOR w danych uwierzytelniających funkcje w weryfikowalnych LEI (vLEI), aby definiować oficjalne funkcje osób reprezentujących organizacje.

Oficjalne funkcje organizacyjne, które zostaną ujęte na liście kodów OOR, zidentyfikowano na podstawie badania przeprowadzonego przez GLEIF. Do listy dodawane będą kolejne oficjalne funkcje organizacyjne zidentyfikowane na podstawie opinii zwrotnych od użytkowników w ramach tego samego badania. GLEIF będzie okresowo publikować zaktualizowane wersje Listy kodów OOR. Potrzebę rozszerzenia lub zmodyfikowania listy kodów OOR jej użytkownicy będą mogli zgłaszać w wiadomościach e-mail wysyłanych na adres info@gleif.org.

Norma ISO 5009 „Usługi finansowe — oficjalne funkcje organizacyjne”

Lista kodów OOR zostanie sporządzona na podstawie normy ISO 5009 „Usługi finansowe — oficjalne funkcje organizacyjne”, opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Normę tę opublikowano w 2022 roku i — jak wskazuje ISO, określa ona „jednoznaczny schemat normalizacji listy oficjalnych funkcji organizacyjnych pogrupowanych według jurysdykcji”.

W normie tej zaznaczono ponadto, iż jej „celem nie jest umożliwienie porównywania oficjalnych funkcji organizacyjnych z tymi stosowanymi w innych krajach lub jurysdykcjach, ani wyszukiwania idealnych odpowiedników danej funkcji w innych krajach lub jurysdykcjach, aby nie ograniczać stosowania lub znaczenia tej normy. Aby poznać uprawnienia związane z daną oficjalną funkcją, użytkownicy normy powinni się zapoznać z obowiązującymi ustawami lub rozporządzeniami, dokumentami podmiotu prawnego, w którym stosuje się daną oficjalną funkcję organizacyjną, a także specyficznymi procedurami danego podmiotu organizacyjnego”.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna podkreśla, że „zapoznanie się z charakterystyką oficjalnych funkcji osób występujących w imieniu organizacji jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno działalności biznesowej i handlowej, jak i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności kontaktów i współpracy w świecie cyfrowym, zwłaszcza w przypadku usług finansowych, jako że aktywność podmiotów rynkowych coraz bardziej skupia się na tworzeniu i rozbudowywaniu globalnej gospodarki cyfrowej”.

Rola GLEIF w prowadzeniu Listy kodów OOR

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna założyła Agencję Zarządzającą normą ISO 5009, składającą się z członków Komitetu Technicznego 68 ISO ds. usług finansowych. Do pełnienia funkcji sekretariatu Agencji Zarządzającej powołano Szwajcarskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (SNV). SNV zleciło GLEIF „utworzenie sekretariatu Agencji Zarządzającej” oraz podjęcie odpowiednich działań. Przy tym GLEIF odpowiada między innymi za identyfikację istniejących oficjalnych funkcji organizacyjnych i przypisanie niepowtarzalnego kodu OOR do każdej oficjalnej funkcji organizacyjnej zgodnie z normą ISO 5009. Więcej informacji na temat Agencji Zarządzającej ds. norm ISO można znaleźć tutaj.

Stosowany język

Wszystkie nazwy oficjalnych funkcji organizacyjnych będą dostępne w językach narodowych z transliteracją na alfabet łaciński. W przypadku krajów, w których obowiązuje wiele języków urzędowych, oficjalne funkcje organizacyjne będą wymieniane z nazwy w każdym z tych języków urzędowych. Ta sama funkcja w różnych językach, lecz w tym samym kraju, będzie miała ten sam kod OOR.

Oficjalne funkcje organizacyjne będą miały wyłącznie znaczenie określone w lokalnie obowiązujących systemach prawnych, dlatego tłumaczenie na język angielski wszystkich nazw funkcji występujących w poszczególnych krajach byłoby niecelowe.


Pliki do pobrania