Dane LEI Wyszukiwarka LEI

Jak korzystać z wyszukiwarki LEIWszystkie zainteresowane podmioty mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) i przeszukiwać go w internetowej wyszukiwarce kodów LEI utworzonej przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Wyszukiwarka LEI zapewnia ulepszoną funkcjonalność, włącznie z opcją identyfikowania struktur własnościowych przedsiębiorstw lub wskazywania innych identyfikatorów, które zostały zmapowane do kodu LEI.

Ponadto narzędzie zawiera „tryb ekspercki”, który umożliwia użytkownikom konfigurowanie i łączenie własnych filtrów wyszukiwania w celu łatwiejszego formułowania złożonych zapytań. Złożone zapytanie to takie, które zawiera połączenie różnych potencjalnie nieograniczonych zmiennych, np. w celu zidentyfikowania wszystkich kodów LEI nadanych w określonych ramach czasowych podmiotom, których nazwa prawna zawiera termin „bank” i które posiadają spółki w określonym kraju.

Podane niżej pytania i odpowiedzi stanowią szczegółową instrukcję na temat przeglądania informacji zawartych w publicznie dostępnej puli danych LEI przy użyciu wyszukiwarki LEI . Dowiedz się więcej na temat wdrażania ulepszonej funkcjonalności narzędzia, np. czy szukać w trybie prostym, czy eksperckim, lub na temat badania danych Poziomu 2, tzn. o relacjach własności pomiędzy podmiotami.

Uwagi lub pytania można przesyłać e-mailem na adres info@gleif.org.

Jak mogę wejść do trybu eksperckiego?
Wejdziesz domyślnie do aplikacji wyszukiwania w trybie prostym. Poprzez kliknięcie przełącznika pokazanego niżej możesz wejść do trybu eksperckiego:


Nieaktywny:

Aktywny:
Jak mogę szukać danych Poziomu 2 o relacjach własności pomiędzy podmiotami?
W trybie prostym odbywa się to poprzez wybranie jednego z dwóch predefiniowanych filtrów z menu kontekstowego:

 • Kto jest właścicielem…? Po wpisaniu frazy wyszukiwania wyszukiwarka pozwala użytkownikowi na wyszukanie podmiotów dominujących wobec podmiotu odpowiadającego tej frazie wyszukiwania.
 • Do kogo należy…? Pozwala użytkownikowi na wyszukanie organizacji należących do podmiotu rejestrującego LEI odpowiadającego tej frazie wyszukiwania.

W trybie eksperckim odbywa się to poprzez wybranie jednej z następujących opcji z menu kontekstowego „Powiązania”:

 • Podmioty dominujące
 • Ostateczny podmiot dominujący
 • Bezpośredni podmiot dominujący
 • Ostateczne podmioty zależne
 • Bezpośrednie podmioty zależne
Jak mogę uzyskać dostęp do rekordów dotyczących powiązań?
Do rekordów dotyczących powiązań można uzyskać dostęp poprzez przejście do sekcji danych Poziomu 2 na stronie rekordu. Po kliknięciu przedstawionego poniżej symbolu łańcucha użytkownik zobaczy rekord dotyczący powiązań.
Jak mogę ukrywać/pokazywać sekcje?
Poprzez rozwinięcie bocznego paska użytkownik widzi przełącznik przy każdej sekcji na stronie rekordu.
Jak mogę zobaczyć wszystkie dostępne pola?
Puste pola domyślnie nie są pokazywane. Jeśli użytkownik jest zainteresowany stroną rekordu ze wszystkimi dostępnymi polami danych, można je udostępnić poprzez otwarcie paska bocznego i uruchomienie przełącznika dla „Pustych pól”.
W jaki sposób można szybko przeszukiwać wszystkie dane LEI (podobnie jak w wyszukiwarce internetowej)?
Pole „Szybkie wyszukiwanie” znajduje się w prawym górnym rogu okna. Umożliwia ono przeszukiwanie pełnego tekstu kodów LEI i danych referencyjnych zdefiniowanych w Common Data File format w sposób podobny do wyszukiwarki internetowej.
W polu „Szybkie wyszukiwanie” można wpisać dowolny termin, po czym nacisnąć przycisk „Wyślij”, aby przeszukać cały Globalny Indeks LEI.
Czy można uzyskać pomoc w automatycznym wyszukiwaniu?
Propozycje wyszukiwania

 • Podczas wpisywania zapytania w pole „Szybkie wyszukiwanie” otrzymasz propozycję wyszukiwania terminów na podstawie aktualnego Globalnego Indeksu LEI i wyszukiwanego terminu.
 • Propozycje pokazują dokładne dopasowanie tekstu (lub jego części) we wszystkich polach danych referencyjnych LEI, nadając priorytet polu nazwy prawnej.
 • Początkowo wyświetlanych będzie do ośmiu sugestii. Kolejne istotne wyniki mogą pojawić się po przesłaniu wyników wyszukiwania.
 • Wybierz sugestię, klikając ją lub używając strzałek w górę i w dół klawiatury, a następnie naciskając „Enter”.

„Czy chodzi o…?”

 • Poniżej sugestii użytkowników wyszukiwarka LEI oferuje również alternatywy, aby uniknąć braku wyników wyszukiwania z powodu literówek lub błędnej pisowni w danych referencyjnych LEI.
 • Funkcja „Czy chodzi o…?” opiera się na wyszukiwaniu rozmytym z odległością Levenshteina wynoszącą 1 jako miarą odległości i pasuje do wszystkich pól danych referencyjnych LEI.
 • Przykładowo po wpisaniu „mcdanalds” pojawi się alternatywna sugestia „korporacja McDonalds…”.
 • Wybierz alternatywne hasło wyszukiwania, klikając je lub używając strzałek w górę i w dół klawiatury, a następnie naciskając „Enter”.
Czy w wyszukiwarce LEI można stosować filtry?
W trybie prostym, aby zawęzić zestaw wyników wyszukiwania, można to zrobić przy użyciu jednego z bardziej technicznych pól danych. Są to:

 • Kraj
 • Kategoria ogólna
 • Status

W trybie eksperckim wszystkie pola danych referencyjnych LEI zdefiniowane w Common Data File format mogą służyć do zdefiniowania filtrów w wyszukiwaniu rekordów LEI. Kroki wymagane do skonstruowania filtra są następujące:

Wybierz kontekst („Powiązania”), aby przeszukać rekordy LEI. Jest to odpowiednik selektora kontekstowego w prostym wyszukiwaniu.

 • Wybierz „Pole danych LEI”, aby wyszukać
 • Wybierz jednego z dostępnych „Operatorów”
 • Na koniec wprowadź „Wartość wyszukiwania”

Aby połączyć kilka filtrów w celu dalszego zawężenia wyników wyszukiwania, możesz powtórzyć te działania. Filtry są łączone za pomocą operatora logicznego „AND”.
W jaki sposób wyświetlane są wyniki wyszukiwania danych LEI?
Wyniki na każdej stronie wyszukiwania opatrzone są kodami stron ułatwiającymi znalezienie danych. „Lista wyników” przedstawia:

 • Kraj
 • Status podmiotu
 • Nazwa prawna
 • LEI
 • Status rejestracji
W jaki sposób wyświetlić szczegółowe dane referencyjne LEI?
Wszystkie pola danych referencyjnych LEI w Common Data File format są widoczne na „Stronie danych szczegółowych”. Odzwierciedla to układ oryginalnych danych; dla wygody użytkowników pola są skorelowane z łatwo zrozumiałymi nazwami.
„Strony danych szczegółowych” mają stałe adresy URL oparte na kodzie LEI, co umożliwia tworzenie zakładek i udostępnianie ich innym użytkownikom przez odniesienie do konkretnego rekordu LEI.
Jak mogę przeglądać historię zmian szczegółowych danych referencyjnych LEI?
Podczas przeglądania „Strony danych szczegółowych” należy wybrać zakładkę „Historia zmian”, aby wyświetlić tabelę szczegółowych zmian w dowolnym polu danych referencyjnych LEI wprowadzonych od 9 lutego 2018 r.
W jaki sposób mogę pobrać wyniki wyszukiwania jako plik w formacie programu Excel, CSV, JSON lub XML (Common Data File format)?
Podczas przeglądania „Listy wyników” należy kliknąć przyciski „Eksportuj wyniki jako”, aby pobrać wyniki wyszukiwania w formacie programu Excel, CSV, JSON lub XML (Common Data File format).
W przypadku zestawów wyników zawierających maksymalnie 5000 LEI można pobrać cały wynik. W przypadku większej liczby wyników można wybrać pobranie 5000 najlepszych wyników lub całej puli danych LEI. Należy pamiętać, że cała pula danych LEI nie jest dostępna jako plik programu Excel, ponieważ liczba rekordów LEI przekracza maksymalny rozmiar arkusza kalkulacyjnego programu Excel (ograniczenie programu Excel).
Które pola danych referencyjnych LEI są stosowane w wyszukiwarce LEI ?
Wyszukiwarka LEI wprowadza nowe etykiety pól danych, które są bardziej zrozumiałe dla użytkownika i zapewniają mu bardziej przejrzysty widok ogólny. Ponieważ te etykiety nie są całkowicie zgodne z polami pliku w Common Data File format, zostały one zmapowane pomiędzy sobą w poniższej tabeli.Wyświetlana etykietaWyszukiwania w polu CDF
LEI CODELEI
(PRIMARY) LEGAL NAMELegalName
ALL NAMESLegalName
all instances of OtherEntityNames
all instances of TransliteratedOtherEntityNames
REGISTERED ATRegistrationAuthorityID
OtherRegistrationAuthorityID
Dropdown option shows RegistrationAuthorityID resolved to all strings of Registration
Authority list, fall-back option in dropdown for OtherRegistrationAuthorityID
REGISTERED ASRegistrationAuthorityEntityID
JURISDICTION OF FORMATIONLegalJurisdiction
GENERAL CATEGORYEntityCategory
SUB CATEGORYEntitySubCategory
ENTITY LEGAL FORMEntityLegalFormCode
EntityLegalFormCode resolved to all strings of Entity Legal Form list, fall-back option in dropdown for OtherLegalForm
ASSOCIATED ENTITYAssociatedLEI
AssociatedEntityName
ENTITY STATUSEntityStatus
ENTITY CREATED ATEntityCreationDate
EXPIRATION DATEEntityExpirationDate
EXPIRATION REASONEntityExpirationReason
REPLACED BYSuccessorLEI
SuccessorEntityName
ADDRESSESLegalAddress > FirstAddressLine
LegalAddress > AddressNumber
LegalAddress > AddressNumberWithinBuilding
LegalAddress > MailRouting
all instances of LegalAddress > AdditionalAddressLine
LegalAddress > PostalCode
LegalAddress > City
HeadquartersAddress > FirstAddressLine
HeadquartersAddress > AddressNumber
HeadquartersAddress > AddressNumberWithinBuilding
HeadquartersAddress > MailRouting
all instances of HeadquartersAddress > AdditionalAddressLine
HeadquartersAddress > PostalCode
HeadquartersAddress > City
OtherAddress > FirstAddressLine
OtherAddress > AddressNumber
OtherAddress > AddressNumberWithinBuilding
OtherAddress > MailRouting
all instances of OtherAddress > AdditionalAddressLine
OtherAddress > PostalCode
OtherAddress > City
TransliteratedOtherAddress > FirstAddressLine
TransliteratedOtherAddress > AddressNumber
TransliteratedOtherAddress > AddressNumberWithinBuilding
TransliteratedOtherAddress > MailRouting
all instances of TransliteratedOtherAddress > AdditionalAddressLine
TransliteratedOtherAddress > PostalCode
TransliteratedOtherAddress > City
POSTAL CODELegalAddress > PostalCode
HeadquartersAddress > PostalCode
OtherAddresses > OtherAddress > PostalCode
TransliteratedOtherAddress > PostalCode
COUNTRYLegalAddress > Country
HeadquartersAddress > Country
OtherAddresses > OtherAddress > Country
REGIONLegalAddress > Region
HeadquartersAddress > Region
OtherAddresses > OtherAddress > Region
CITYLegalAddress > City
HeadquartersAddress > City
OtherAddresses > OtherAddress > City
REGISTRATION DATEInitialRegistrationDate
LAST UPDATELastUpdateDate
STATUSRegistrationStatus
NEXT RENEWALNextRenewalDate
LEI ISSUER ManagingLOU
ManagingLOU resolved to all strings of LOU names list
CORROBORATION LEVELValidationSources
DATA VALIDATED ATValidationAuthorityID
OtherValidationAuthorityID
ValidationAuthorityID resolved to all strings of Registration Authority list
All instances of OtherValidationAuthorities > OtherValidationAuthority > ValidationAuthorityID resolved to all strings of Registration Authority list
DATA VALIDATED ASValidationAuthorityEntityID
All instances of OtherValidationAuthorities > OtherValidationAuthority > ValidationAuthorityEntityID
Co oznacza termin WYGASŁE w odniesieniu do danych Poziomu 1?
Dane Poziomu 1 określają oficjalną nazwę podmiotu prawnego i adres jego siedziby. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”.
Termin „WYGASŁE” w odniesieniu do danych Poziomu 1 nie oznacza, że podmiot jest nieaktywny, lecz to, że kod LEI wymaga odnowienia i nie został zweryfikowany w zaplanowanym czasie. Użytkownicy danych mogą zdecydować, czy w ich przypadku dopuszczalny jest rekord WYGASŁY KOD LEI, czy też wolą jedynie rekordy NADANE KODY LEI.
Co oznacza termin WYGASŁE w odniesieniu do danych Poziomu 2?
Rekordy powiązań Poziomu 2 określają relacje podmiotu prawnego z innymi podmiotami, odpowiadają na pytanie „które podmioty są właścicielami których podmiotów”.
Termin „WYGASŁE” w odniesieniu do danych Poziomu 2 nie oznacza, że relacja jest nieaktywna, lecz to, że powiązania podmiotu prawnego wymagają odnowienia i dane referencyjne nie zostały zweryfikowane w zaplanowanym czasie, tj. w terminie kolejnego odnowienia. Użytkownicy danych mogą zdecydować, czy w ich przypadku dopuszczalny jest WYGASŁY rekord powiązania, czy też wolą jedynie OPUBLIKOWANE rekordy powiązań.
Uwaga: Pliki wersji źródłowej będą zawierać rekordy powiązań Poziomu 2 o statusie „OPUBLIKOWANE” lub „WYGASŁE”.