Rozwiązania LEI

Agenci ds. weryfikacjiCzy Twoja instytucja finansowa zyskałaby na szybszej i bardziej efektywnej obsłudze klientów podczas ich wdrażania i aktualizacji?

A może przydatne byłyby usprawnienie wewnętrznych procesów zarządzania danymi, większa spójność i redukcja kosztów?

Dodajmy do tego przyspieszoną transformację cyfrową, a także możliwości dodania wartości dla klienta oraz zróżnicowania rynku.

Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, rozważ zostanie agentem ds. weryfikacji.

Rola agenta ds. weryfikacji pozwala instytucjom finansowym i innym organizacjom biorącym udział w weryfikacji tożsamości na pozyskiwanie i utrzymywanie LEI dla swoich klientów we współpracy z akredytowanymi organizacjami nadającymi LEI. Agenci ds. weryfikacji osiągają to poprzez wykorzystanie standardowych procedur identyfikacji klientów w procesie poznawania klienta (KYC), wdrażania klienta lub standardowych procesów aktualizacji klientów.

Ma to na celu wyeliminowanie powielania procesów w czasie wdrażania klientów przez instytucję finansową i w czasie nadawania LEI, co w efekcie zapewnia prostszą, szybszą i wygodniejszą obsługę instytucji finansowych i ich klientów dzięki bardziej efektywnemu procesowi nadawania LEI.

how-it-works-750x482

Ogólnym celem roli agenta ds. weryfikacji jest usprawnienie procesu nadawania LEI, a tym samym zapewnienie wielu korzyści podmiotom prawnym, podmiotom nadającym LEI oraz instytucjom, które obsługują podmioty prawne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat agentów ds. weryfikacji, prosimy o kontakt: info@gleif.org.

Osiągnij korzystny cykl życia klienta
client-lifecyle-updated-750x386
Korzyści dla instytucji sprzedających

 • Większe zadowolenie klientów dzięki usłudze dodatkowej
 • Skrócony czas wdrażania dla klientów będących podmiotami prawnymi
 • Bardziej efektywne odnawianie podczas cyklu odświeżania
 • Uniknięcie potencjalnych opłat umownych za opóźnione wdrożenie
 • Stała zgodność z przepisami
 • Udoskonalone wewnętrzne procesy zarządzania danymi, większa spójność z danymi referencyjnymi standaryzowanych podmiotów
 • Redukcja kosztów wynikająca z generowanych korzyści
 • Przyspieszona transformacja cyfrowa
Korzyści dla instytucji kupujących

 • Unikalna identyfikacja funduszy własnych w momencie powstania
 • Unikalna identyfikacja wszystkich stron w strukturze funduszu (powiernik, doradca, konsultant itp.)
 • Terminowa i jednoznaczna identyfikacja emitentów instrumentów finansowych
 • Efektywna łączność z powiernikiem funduszu i administratorami, którzy wykorzystują LEI
 • Płynna i efektywna współpraca z bankami typu sell-side
 • Uniknięcie potencjalnych opłat umownych za opóźnione wdrożenie
 • Stała zgodność z przepisami
 • Uczestniczenie we wdrażaniu zasad dotyczących relacji funduszowych oraz wytycznych rejestracji funduszy inwestycyjnych w Globalnym Systemie LEI od pierwszego dnia (termin wdrożenia to marzec 2022 r.).
 • Udoskonalone wewnętrzne procesy zarządzania danymi, większa spójność z danymi referencyjnymi standaryzowanych podmiotów
 • Redukcja kosztów wynikająca z generowanych korzyści
 • Przyspieszona transformacja cyfrowa
Korzyści dla dostawców danych oraz usług KYC

 • Przyciągnięcie większej liczby instytucji korzystających z LEI
 • Łatwiejsza i szybsza komunikacja
 • Udoskonalona obsługa klienta
 • Zapewnienie pojedynczego identyfikatora w narzędziach do wdrażania dla klientów będących podmiotami prawnymi
 • Uzyskanie statusu lidera wśród innych dostawców usług
 • Wydłużenie istniejących usług dotyczących danych dla LOU
 • Skrócenie czasu wdrażania dla klientów
 • Usprawnienie wewnętrznych procesów zarządzania danymi, większa spójność ze standaryzowanymi danymi referencyjnymi podmiotów
 • Zwiększenie korzyści dla rozwijających się obszarów, takich jak gromadzenie danych środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG)
Korzyści dla klientów będących podmiotami prawnymi
Międzynarodowe korporacje
 • Przyjęcie podejścia opartego na danych i ułatwienie pracy skarbnikowi korporacji:
  • Utworzenie danych głównych podmiotu na podstawie LEI
  • Większa precyzja w zakresie jednostek zależnych firmy; lepsze planowanie zasobów dla wewnętrznych płatności
  • Łatwiejsze i szybsze procesy wdrażania
  • Lepsza i usprawniona relacja z bankami
 • Zabezpieczenie handlu vis-à-vis bez użycia dokumentów w formie papierowej, płatności transgraniczne oraz cyfryzacja dokumentów handlowych
 • Korzystanie z LEI firmy w certyfikatach cyfrowych oraz wykonywanie transakcji (składanie dokumentów do organu nadzorczego, podpisywanie kontraktów itd.) w formie cyfrowej
 • Tworzenie portfela organizacji na podstawie LEI – większa widoczność tego, kto wykonuje jakie zadanie w imieniu firmy
 • Uniknięcie potencjalnych kar umownych

Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Dostęp do płatności transgranicznych, instrumentów kredytowych oraz łańcuchów dostaw bez ograniczeń dotyczących tożsamości
 • Poprawienie dostępu do finansów i odpowiednich relacji bankowych
 • Większa widoczność na platformach internetowych
 • Przyspieszenie transformacji cyfrowej
Korzyści dla LOU
 • Podjęcie działań wcześnie i uzyskanie statusu lidera w swojej jurysdykcji
 • Zwiększenie liczby zarządzanych LEI dzięki efektowi skali.
 • Zapewnienie większej widoczności organom regulacyjnym.
 • Zmniejszenie kosztów weryfikacji.
 • Usunięcie duplikacji procesów do weryfikacji danych podmiotu
 • Zwiększenie liczy zarządzanych LEI w różnych branżach i rozszerzenie swojej sieci.