GLEIF Usługi GLEIF

GLEIFKatalog usług GLEIF opisuje usługi wykonywane przez nas dla ludności oraz na rzecz naszych partnerów w Globalnym Systemie LEI.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi, wystarczy kliknąć przycisk „Czytaj dalej” po prawej stronie usługi w katalogu usług poniżej. Ponadto znajdują się tutaj wszystkie potrzebne linki do odpowiednich stron internetowych GLEIF.

Usługi związane z danymi LEI
Publiczne

API opracowany przez GLEIF

API pozwala na bezpośredni dostęp do kompletnej puli danych LEI w czasie rzeczywistym z szerokimi możliwościami zadawania pytań.

API opracowany przez GLEIF

API pozwala na bezpośredni dostęp do kompletnej puli danych LEI w czasie rzeczywistym z szerokimi możliwościami zadawania pytań.

API opracowany przez GLEIF daje programistom dostęp do pełnej funkcjonalności wyszukiwarki danych LEI, w tym filtrów, pełnotekstowego i jednopolowego wyszukiwania danych poziomu 1 (rekordy LEI), wyszukiwania rekordów LEI (w tym łączy do danych poziomu 2, jeżeli są dostępne) w oparciu o wyszukiwanie powiązanych z nimi danych poziomu 2 (relacji) oraz przybliżonych dopasowań ważnych danych, takich jak nazwy i adresy. Korzystając z API opracowanego przez GLEIF, można na przykład szukać kodów LEI, wpisując nazwy podmiotów, znaleźć kody LEI, wpisując kod BIC, lub badać struktury korporacyjne (szukanie relacji podmiot dominujący – podmiot zależny). API opracowany przez GLEIF jest oparty na danych znalezionych w wersji źródłowej GLEIF.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 99,9%
Czas przetwarzania: < 1 sek.

Program partnerski

Dodawanie plików LEI i LE-RD

Interfejs dla podmiotów nadających LEI pozwalający dodawać LEI oraz dane referencyjne dotyczące podmiotu prawnego (LE-RD).

Dodawanie plików LEI i LE-RD

Interfejs dla podmiotów nadających LEI pozwalający dodawać LEI oraz dane referencyjne dotyczące podmiotu prawnego (LE-RD).

Podmioty nadające LEI są zobowiązane do codziennego przesyłania plików LEI oraz LE-RD do Globalnego Repozytorium LEI za pomocą interfejsu.

Dane są przedstawiane w formatach Common Data File.

Interfejs ma funkcje pozwalające sprawdzić jakość danych. Pliki lub rekordy, które nie przeszły testów jakości, będą odrzucane.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 99,9% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)
Czas przetwarzania: W ciągu 1 godziny od otrzymania

Program partnerski

Interfejs API raportowania vLEI

Dane uwierzytelniające vLEI podmiotu prawnego oraz dane uwierzytelniające vLEI oficjalnej funkcji w organizacji podmiotu prawnego muszą zostać zgłoszone przez kwalifikowany podmiot nadający vLEI, aby możliwa była ich publikacja na stronie z danymi referencyjnymi odpowiedniego LEI.

Interfejs API raportowania vLEI

Dane uwierzytelniające vLEI podmiotu prawnego oraz dane uwierzytelniające vLEI oficjalnej funkcji w organizacji podmiotu prawnego muszą zostać zgłoszone przez kwalifikowany podmiot nadający vLEI, aby możliwa była ich publikacja na stronie z danymi referencyjnymi odpowiedniego LEI.

GLEIF zapewnia interfejs API raportowania vLEI dla kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI umożliwiający powiadamianie GLEIF o nadaniu danych uwierzytelniających vLEI podmiotu prawnego lub danych uwierzytelniających vLEI oficjalnej funkcji w organizacji podmiotu prawnego. Te dane uwierzytelniające vLEI podmiotu prawnego oraz dane uwierzytelniające vLEI oficjalnej funkcji w organizacji podmiotu prawnego nadane przez kwalifikowany podmiot nadający vLEI są publikowane przez GLEIF na stronie LEI tego podmiotu prawnego.

Interfejs API raportowania vLEI będzie również używany przez kwalifikowane podmioty nadające vLEI do informowania GLEIF o aktualizacjach danych uwierzytelniających vLEI, które zostały cofnięte.

Kwalifikowane podmioty nadające vLEI muszą wywołać interfejs API raportowania vLEI przy każdym zdarzeniu wydania danych uwierzytelniających vLEI podmiotu prawnego i danych uwierzytelniających vLEI oficjalnej funkcji w organizacji podmiotu prawnego z wyjątkiem danych uwierzytelniających vLEI OOR, co do których osoba OOR nie wyraziła zgody na publikację wartości pola, oraz przy każdym zdarzeniu unieważnienia tych danych uwierzytelniających vLEI.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 99,9%
Czas przetwarzania: 1 sek./zgłoszenie

Program partnerski

Kontrola duplikatów

Interfejs techniczny pozwala GLEIF i podmiotom nadającym LEI sprawdzać LEI oraz dane referencyjne dotyczące podmiotu prawnego (LE-RD) pod kątem duplikatów przed nadaniem nowego LEI.

Kontrola duplikatów

Interfejs techniczny pozwala GLEIF i podmiotom nadającym LEI sprawdzać LEI oraz dane referencyjne dotyczące podmiotu prawnego (LE-RD) pod kątem duplikatów przed nadaniem nowego LEI.

Aby wspierać podmioty nadające LEI, GLEIF zapewnia odpowiedni i obowiązkowy proces oraz interfejs techniczny pozwalający podmiotom nadającym LEI sprawdzać LEI oraz dane LE-RD pod kątem duplikatów. Przed nadaniem ważnego kodu LEI podmiotowi prawnemu podmioty nadające LEI wykonują określone obowiązkowe czynności.

Wersja usługi: wer. 1.3

Dostępność: 99,9% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)
Czas przetwarzania: ≤ 1 min

Program partnerski

Kontrola wstępna zasad zarządzania danymi

Funkcja umożliwiająca podmiotom nadającym LEI przeprowadzanie kontroli jakości danych w zestawach rekordów LEI przed publikacją nowego lub zaktualizowanego LEI w Globalnym Systemie LEI.

Kontrola wstępna zasad zarządzania danymi

Funkcja umożliwiająca podmiotom nadającym LEI przeprowadzanie kontroli jakości danych w zestawach rekordów LEI przed publikacją nowego lub zaktualizowanego LEI w Globalnym Systemie LEI.

Aby poprawić ogólną jakość danych w Globalnym Systemie LEI, GLEIF udostępnia podmiotom nadającym LEI funkcję pozwalającą na ocenę jakości danych w zestawie rekordów LEI przed ich publikacją w Globalnym Repozytorium LEI.
Funkcja daje wynik oceny i przedstawia dokładny powód niepowodzeń. Pozwala to podmiotom nadającym LEI szybko i skutecznie przeprowadzić działania naprawcze potencjalnych problemów.
W zakresie są nowe i zaplanowane do aktualizacji zestawy rekordów LEI. Podmioty nadające LEI mogą korzystać z tej funkcji bez ograniczeń w przypadku tego samego zestawu rekordów LEI.
Dostępne są zarówno interfejs API, jak i łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika (GUI), który umożliwia ręczne użycie funkcji kontroli wstępnej.

Wersja usługi: 1.0
Dostępność:

 • API: 99,9% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)
 • GUI: 97,7% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)

Czas przetwarzania: ≤ 3 sek. na zestaw rekordów LEI

Program partnerski

Listy kodów

Prowadź listy kodów w formatach Common Data File.

Listy kodów

Prowadź listy kodów w formatach Common Data File.

Ta usługa zapewnia standardowy proces identyfikacji, wdrażania i publikowania list kodów przyjętych przez GLEIF.

GLEIF prowadzi następujące listy kodów:

 • Lista organów rejestracyjnych: zawiera przegląd rejestrów przedsiębiorstw i innych organów rejestracyjnych do wykorzystania przez LOU w celu weryfikacji i zatwierdzenia danych referencyjnych LEI
 • Lista kodów form prawnych podmiotów: zawiera przegląd form prawnych w jurysdykcjach na podstawie normy ISO 20275
 • Lista przyjętych kodów jurysdykcji prawnych: lista przyjętych kodów ISO 3166 według krajów/jurysdykcji w globalnym systemie LEI
 • Lista kodów oficjalnych funkcji w organizacji: zawiera przegląd oficjalnych funkcji w organizacji dla form prawnych w jurysdykcjach na podstawie normy ISO 5009

Wersja usługi: wer. 1.2

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%

Publiczne

Obsługa świadka vLEI

Obsługa świadka vLEI umożliwia weryfikację, podpisy i powiązanie zdarzeń z identyfikatorami i danymi uwierzytelniającymi.

Obsługa świadka vLEI

Obsługa świadka vLEI umożliwia weryfikację, podpisy i powiązanie zdarzeń z identyfikatorami i danymi uwierzytelniającymi.

W ramach tej usługi GLEIF zapewnia zbiór usług świadka vLEI z dostępem do głównych dzienników zdarzeń. Każda instancja działa jako weryfikator zdarzenia.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 99,9% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)

Publiczne

Pliki wersji źródłowej

Pliki wersji źródłowej, razem ze skonsolidowanymi plikami GLEIF, zapewniają realne środki umożliwiające dostęp do informacji zawartych w Globalnym Indeksie LEI oraz ich badanie.

Pliki wersji źródłowej

Pliki wersji źródłowej, razem ze skonsolidowanymi plikami GLEIF, zapewniają realne środki umożliwiające dostęp do informacji zawartych w Globalnym Indeksie LEI oraz ich badanie.

Pliki wersji źródłowej oraz pliki delta zawierają często (trzy razy dziennie) aktualizowane informacje na temat kodów LEI oraz powiązane dane referencyjne w formacie gotowym do wykorzystania, dzięki czemu można mieć pewność, że:

 • Dane nie zawierają duplikatów technicznych.
 • Wszystkie kody LEI opublikowane kiedykolwiek w plikach wersji źródłowej GLEIF, a także wszystkie nowe kody LEI opublikowane przez podmioty nadające LEI od poprzedniego wydania pliku wersji źródłowej, zostały zawarte w pliku.
 • Uzupełnione dane referencyjne zapewniają lepszy wgląd w globalny rynek.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 99,9% (do 25 użytkowników równoległych)
Częstotliwość aktualizacji: 3 razy dziennie

Program partnerski

Publikacja plików mapowania

Mapowanie między kodami LEI a innymi identyfikatorami zarządzane przez partnerów mapujących, organizacje mające umowę z GLEIF, podlega okresowej publikacji na stronie internetowej GLEIF.

Publikacja plików mapowania

Mapowanie między kodami LEI a innymi identyfikatorami zarządzane przez partnerów mapujących, organizacje mające umowę z GLEIF, podlega okresowej publikacji na stronie internetowej GLEIF.

GLEIF okresowo publikuje mapowanie pomiędzy kodami LEI a identyfikatorami zarządzane przez naszych partnerów mapujących. Plik przyporządkowujący powstaje na bazie procesu mapowania ustalonego przez partnerów mapujących. Jest on publikowany w formacie CSV i okresowo aktualizowany.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Częstotliwość aktualizacji:

 • BIC-LEI = miesięcznie (ostatniego dnia roboczego w miesiącu)
 • ISIN-LEI = codziennie
 • MIC-LEI = miesięcznie
 • S&P Global Company-LEI = tygodniowo
 • Identyfikatory OpenCorporates do kodów LEI = co dwa tygodnie
Publiczne

Pulpit jakości danych

Interaktywny pulpit umożliwiający monitorowanie jakości danych niemal w czasie rzeczywistym w Globalnym Systemie LEI.

Pulpit jakości danych

Interaktywny pulpit umożliwiający monitorowanie jakości danych niemal w czasie rzeczywistym w Globalnym Systemie LEI.

Pulpit monitorowania jakości danych umożliwia użytkownikom obserwowanie zmian w jakości danych poprzez analizowanie różnych aspektów. Na przykład użytkownik może zidentyfikować trendy i odbiegające wartości, monitorując kształtowanie się ogólnego wyniku jakości danych dla różnych kryteriów jakości danych i poziomów dojrzałości na linii czasu. Dodatkowo dla poszczególnych zakresów kontroli jakości danych czy nawet pojedynczych rekordów LEI dostępne są szczegółowe dane przekrojowe. Pulpit monitorowania jakości danych oferuje również bezpośrednie porównanie różnych podmiotów nadających LEI pod względem ich działań w zakresie zapewnienia jakości danych.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 97,7%

Publiczne

Skonsolidowane pliki

GLEIF codziennie publikuje skonsolidowane pliki GLEIF powstałe w wyniku konsolidacji poszczególnych plików przesłanych przez podmioty nadające LEI.

Skonsolidowane pliki

GLEIF codziennie publikuje skonsolidowane pliki GLEIF powstałe w wyniku konsolidacji poszczególnych plików przesłanych przez podmioty nadające LEI.

Podmioty nadające LEI są zobowiązane do codziennego przesyłania plików LEI oraz danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego (LE-RD) do Globalnego Repozytorium LEI za pomocą interfejsu. Pliki zawierają wszystkie kody LEI nadane podmiotom prawnym oraz odpowiednie dane referencyjne LEI. Dane są przedstawiane w formacie Common Data File.

GLEIF łączy wszystkie pliki od wszystkich podmiotów nadających LEI i codziennie publikuje aktualne skonsolidowane pliki GLEIF.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Czas przetwarzania: Aktualne, skonsolidowane pliki GLEIF są dostępne od 12:00 UTC+0 każdego dnia kalendarzowego (tj. także w weekendy, święta itp.).

Publiczne

Wyszukiwarka LEI

Wyszukiwanie kodów LEI, odpowiednich danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego (LE-RD) oraz danych referencyjnych na temat powiązań, które określają powiązanie pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prawnymi za pośrednictwem interfejsu, a także prezentacja zestawu wyników.

Wyszukiwarka LEI

Wyszukiwanie kodów LEI, odpowiednich danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego (LE-RD) oraz danych referencyjnych na temat powiązań, które określają powiązanie pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prawnymi za pośrednictwem interfejsu, a także prezentacja zestawu wyników.

To narzędzie umożliwia wyszukiwanie według:

 • Kodu LEI.
 • Słów kluczowych w ramach LE-RD i danych na temat powiązań.
 • Słów kluczowych i zapytań dotyczących zakresów w określonych polach LE-RD i danych na temat powiązań.
 • Alternatywnych identyfikatorów (np. BIC, ISIN).
 • Kodów organu rejestracyjnego i formy prawnej podmiotu.

Wyniki wyszukiwania kodów LEI można pobrać jako plik w formacie XML (format Common Data File), Excel, CSV oraz JSON.

Wersja usługi: wer. 2.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%

Publiczne

Zarządzanie jakością danych

Monitorowanie danych LEI i zapewnienie ich wysokiej jakości.

Zarządzanie jakością danych

Monitorowanie danych LEI i zapewnienie ich wysokiej jakości.

GLEIF jest odpowiedzialna za monitorowanie danych LEI i zapewnienie ich wysokiej jakości. We współpracy z partnerami w Globalnym Systemie LEI GLEIF koncentruje się na optymalizacji jakości, rzetelności i użyteczności danych LEI, co umożliwia podmiotom rynkowym wyciągnięcie korzyści z informacji dostępnych w systemie LEI.

GLEIF udostępnia następujące miesięczne raporty jakości danych:

 • Globalne raporty dot. jakości danych LEI: Te raporty odzwierciedlają ogólny poziom jakości danych osiągnięty w Globalnym Systemie LEI.
 • Raporty dot. jakości danych podmiotów nadających LEI: Te raporty stanowią analizę poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne podmioty nadające LEI.

Program zarządzania jakością danych GLEIF zapewnia systemowi LEI najwyższe standardy otwartych i rzetelnych danych do zarządzania systemem unikalnych identyfikatorów podmiotów prawnych.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Częstotliwość aktualizacji raportów dot. jakości danych: Miesięcznie

Publiczne

Zastrzeżenie do danych LEI

Zgłaszaj zastrzeżenia do LEI oraz danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego (LE-RD) w Globalnym Repozytorium LEI na stronie internetowej GLEIF.

Zastrzeżenie do danych LEI

Zgłaszaj zastrzeżenia do LEI oraz danych referencyjnych dotyczących podmiotu prawnego (LE-RD) w Globalnym Repozytorium LEI na stronie internetowej GLEIF.

GLEIF udostępnia mechanizm pozwalający stronom trzecim zgłaszać zastrzeżenia dotyczące LEI oraz LE-RD w Globalnym Repozytorium LEI. Zastrzeżenia zgłaszane względem określonego LEI (lub LE-RD) będą przekazywane do odpowiedniego podmiotu nadającego LEI, który się tym zajmuje. Rozwiązywanie spraw związanych z zastrzeżeniami dotyczącymi danych to usługa wykonywana przez podmiot nadający LEI.

Można zgłaszać różne zastrzeżenia, które użytkownik musi wskazać, opcjonalnie dodając komentarz. Dostępne rodzaje to:

 • Dane z wizytówki podmiotu prawnego
 • Szczegóły relacji podmiotu prawnego
 • Kod LEI

Wersja usługi: wer. 3.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Czas załatwienia przez podmiot nadający LEI sprawy związanej z zastrzeżeniami: 15 dni

Usługi informacyjne
Publiczne

Centrum kontaktowe

Centralny punkt kontaktowy dla tematów związanych z GLEIF. Można się kontaktować, wysyłając wiadomość na adres info@gleif.org.

Centrum kontaktowe

Centralny punkt kontaktowy dla tematów związanych z GLEIF. Można się kontaktować, wysyłając wiadomość na adres info@gleif.org.

Aby skontaktować się z GLEIF z prośbą o informację lub opinię, można wypełnić formularz na stronie internetowej lub wysłać wiadomość na adres e-mail. Ponadto GLEIF udostępnia specjalne adresy e-mail pozwalające zainteresowanym osobom złożyć zapytania dotyczące określonych tematów.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Czas przetwarzania: 5 dni roboczych

Publiczne

Jak uzyskać LEI lub vLEI

Znajdź swojego preferowanego partnera biznesowego, wyszukując akredytowane Podmioty nadające LEI, zwane także Lokalnymi Jednostkami Operacyjnymi (LOU), oraz Kwalifikowane podmioty nadające vLEI.

Jak uzyskać LEI lub vLEI

Znajdź swojego preferowanego partnera biznesowego, wyszukując akredytowane Podmioty nadające LEI, zwane także Lokalnymi Jednostkami Operacyjnymi (LOU), oraz Kwalifikowane podmioty nadające vLEI.

Podmioty prawne nie muszą korzystać z usług podmiotów nadających LEI mających siedzibę w tym samym kraju, lecz mogą korzystać z usług dowolnej LOU nadającej kody LEI akredytowanej i upoważnionej do walidacji rejestracji LEI w danych upoważnionych obszarach jurysdykcji. Strona internetowa GLEIF zatytułowana „Uzyskaj LEI: Znajdź organizacje nadające LEI” umożliwia identyfikację wszystkich akredytowanych przez GLEIF podmiotów nadających LEI, które oferują usługi LEI w poszczególnych jurysdykcjach. Akredytowane podmioty nadające LEI zaliczyły pomyślnie program akredytacji GLEIF dla powiązanych obszarów jurysdykcji.
Dostępne są dodatkowe informacje o każdej jednostce LOU (tj. URL, kod LEI, najnowszy raport dot. jakości danych, a także data akredytacji).
Kwalifikowane podmioty nadające vLEI, zwane również QVI, obsługują rejestrację, przedłużenie ważności oraz cofnięcie kodów, a także oferują inne usługi podmiotom prawnym zamierzającym uzyskać certyfikaty vLEI. Dostępne są dodatkowe informacje na temat poszczególnych Kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI (tj. LEI, adres URL strony internetowej i data kwalifikacji).

Wersja usługi: wer. 1.1

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%

Publiczne

Powiadomienia e-mailowe o aktualizacjach technicznych

GLEIF regularnie wysyła powiadomienia e-mailowe o aktualizacjach technicznych związanych z identyfikatorem podmiotu prawnego.

Powiadomienia e-mailowe o aktualizacjach technicznych

GLEIF regularnie wysyła powiadomienia e-mailowe o aktualizacjach technicznych związanych z identyfikatorem podmiotu prawnego.

Powiadomienia e-mailowe będą zawierać przede wszystkim informacje na temat:

 • Zmian w formatach Common Data File, w tym definicji schematu XML oraz biznesowych zasad tworzenia i aktualizacji plików XML (zasady zmian stanu).
 • Zmian kodu formy prawnej podmiotu (Entity Legal Form – ELF) według normy ISO 20275 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej oraz Listy organów rejestracyjnych GLEIF.
 • Zmian dotyczących skonsolidowanych plików GLEIF, API opracowanego przez GLEIF oraz wyszukiwarki LEI.
 • Odpowiedzi na często zadawane pytania techniczne kierowane do GLEIF.

Zazwyczaj wysyłane jest co najmniej jedno powiadomienie e-mailowe na sześć miesięcy. W razie bardziej znaczących lub pilnych zmian możliwe jest zwiększenie częstotliwości wysyłania powiadomień. Aby subskrybować powiadomienia e-mailowe GLEIF na temat aktualizacji technicznych, należy zarejestrować się, podając swój adres e-mail.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 97,7% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)

Publiczne

Raporty na temat usług GLEIF

Uzyskaj dostęp do raportów na temat świadczenia usług, danych statystycznych oraz rzeczywistych danych generowanych w wyniku usług GLEIF.

Raporty na temat usług GLEIF

Uzyskaj dostęp do raportów na temat świadczenia usług, danych statystycznych oraz rzeczywistych danych generowanych w wyniku usług GLEIF.

GLEIF dąży do zapewnienia przejrzystości swoich działań w zakresie świadczonych usług. Z tego względu udostępniliśmy miesięczne sprawozdania z wykonywania usług oceniające ogólną działalność GLEIF. Dodatkowo publikujemy codzienne wskaźniki dotyczące dostępności usług GLEIF.

Raport na temat usług GLEIF jest publikowany co miesiąc 10. dnia roboczego każdego miesiąca. Archiwalne raporty miesięczne są także dostępne na tej samej stronie.

Pulpit codziennej dostępności usług prezentuje dostępność usług GLEIF w czasie rzeczywistym. Dzięki wskaźnikom z oznaczeniami kolorystycznymi (zielone lub czerwone) można sprawdzić w Internecie faktyczny status usług.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Częstotliwość aktualizacji:

 • Miesięcznie dla raportu na temat usług GLEIF: 10. dnia roboczego danego miesiąca.
 • Codzienna dostępność usług: co minutę.
Publiczne

Statystyki biznesowe LEI

Uzyskaj dostęp do liczb, danych statystycznych i wykresów na temat globalnej liczby podmiotów posiadających LEI.

Statystyki biznesowe LEI

Uzyskaj dostęp do liczb, danych statystycznych i wykresów na temat globalnej liczby podmiotów posiadających LEI.

Serwis udostępnia kluczowe fakty, liczby i dane statystyczne dotyczące globalnej liczby podmiotów posiadających LEI w postaci interaktywnych wykresów.

Można w nich znaleźć informacje dotyczące cech kodów LEI nadanych do chwili obecnej.

Użytkownik może wyświetlić wykresy w odniesieniu do wszystkich nadanych kodów LEI lub kodów poddanych walidacji i nadanych działającym podmiotom. W celu uzyskania dalszych informacji należy kliknąć wybrany wykres lub wybrać „wyświetl typ”.

Serwis oferuje możliwość pobrania danych dla każdego z przedstawionych wykresów w formacie CSV.

Serwis udostępnia także raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI publikowany kwartalnie, który opisuje najważniejsze wydarzenia istotne dla przyjmowania LEI. Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI i potwierdzanie danych referencyjnych.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Częstotliwość aktualizacji:

 • Miesięcznie dla Statystyk LEI.
 • Kwartalnie dla raportów biznesowych dot. Globalnego Systemu LEI.
Publiczne

Zastosowanie LEI w regulacjach prawnych

Przegląd bieżących i proponowanych działań regulacyjnych związanych z zastosowaniem LEI.

Zastosowanie LEI w regulacjach prawnych

Przegląd bieżących i proponowanych działań regulacyjnych związanych z zastosowaniem LEI.

Wdrożenie nakazu stosowania LEI jest prerogatywą władz działających na terenie poszczególnych jurysdykcji. GLEIF ściśle monitoruje inicjatywy związane z identyfikacją podmiotów prawnych podejmowane w sprawozdawczości wobec organów regulacyjnych i w nadzorze regulacyjnym.

Regularnie aktualizowany przegląd prezentuje bieżące i proponowane działania regulacyjne związane z zastosowaniem LEI.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%

Usługi komunikacyjne
Publiczne

Imprezy organizowane przez podmioty zewnętrzne

Przekazuj informacje na temat konferencji i wydarzeń, dzięki czemu uczestnicy będą na bieżąco informowani o identyfikatorach podmiotów prawnych oraz związanych z tym wydarzeniach w zakresie, między innymi, zarządzania identyfikacją, zarządzania danymi oraz zarządzania ryzykiem.

Imprezy organizowane przez podmioty zewnętrzne

Przekazuj informacje na temat konferencji i wydarzeń, dzięki czemu uczestnicy będą na bieżąco informowani o identyfikatorach podmiotów prawnych oraz związanych z tym wydarzeniach w zakresie, między innymi, zarządzania identyfikacją, zarządzania danymi oraz zarządzania ryzykiem.

GLEIF oferuje organizatorom wydarzeń możliwość umieszczenia informacji o ich wydarzeniu lub konferencji na anglojęzycznej stronie internetowej GLEIF w sekcji „Wybrane wydarzenia”.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Częstotliwość aktualizacji: Następny dzień roboczy po otrzymaniu

Publiczne

Media społecznościowe

Publikuj, monitoruj i moderuj treści w mediach społecznościowych, w serwisach LinkedIn i Twitter, a także na stronie internetowej blogu GLEIF.

Media społecznościowe

Publikuj, monitoruj i moderuj treści w mediach społecznościowych, w serwisach LinkedIn i Twitter, a także na stronie internetowej blogu GLEIF.

Zadbaj, by osoby obserwujące w mediach społecznościowych otrzymywały aktualne informacje bez konieczności przeszukiwania strony GLEIF w tym celu.

Udzielając się w mediach społecznościowych, GLEIF publikuje aktualne i wyczerpujące informacje na temat wydarzeń związanych z LEI oraz działań GLEIF, a przy tym zachęca do bezpośredniego kontaktu z organizacją.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Czas reakcji: 1 dzień roboczy

Program partnerski

Portal komunikacyjny

Centralny internetowy portal komunikacyjny do celów wszelkiej komunikacji między GLEIF a partnerami biznesowymi.

Portal komunikacyjny

Centralny internetowy portal komunikacyjny do celów wszelkiej komunikacji między GLEIF a partnerami biznesowymi.

Scentralizowana platforma komunikacyjna wspierająca wymianę informacji między GLEIF a partnerami biznesowymi, obsługująca funkcję zarządzania relacjami GLEIF.
Ta platforma komunikacyjna umożliwia:

 • Regularną wymianę wiadomości między GLEIF i partnerami biznesowymi
 • Dane podstawowe partnerów biznesowych (np. zarządzanie kontaktami)
 • Inne niezbędne wymiany

Wersja usługi: wer. 2.0

Dostępność: 97,7% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00)
Czas przetwarzania: Rejestracja konta i udostępnienie kalendarza w ciągu trzech dni kalendarzowych.

Publiczne

Prasa i media

Udostępniaj dziennikarzom informacje o GLEIF, przekazując komunikaty prasowe na temat tej organizacji, odpowiadając szybko na zapytania od mediów oraz prowadząc webinaria.

Prasa i media

Udostępniaj dziennikarzom informacje o GLEIF, przekazując komunikaty prasowe na temat tej organizacji, odpowiadając szybko na zapytania od mediów oraz prowadząc webinaria.

Działaj jako główny kontakt dla mediów w sprawach związanych z działaniami GLEIF i wydarzeniami dotyczącymi LEI.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Czas reakcji: Ten sam dzień roboczy lub termin wyznaczony przez dziennikarza

Publiczne

Wideo i podcasty

Twórz i publikuj materiały wideo i podcasty, by przekazywać zwięzłe informacje na temat wydarzeń dotyczących GLEIF i LEI.

Wideo i podcasty

Twórz i publikuj materiały wideo i podcasty, by przekazywać zwięzłe informacje na temat wydarzeń dotyczących GLEIF i LEI.

Materiały i podcasty na temat GLEIF i LEI są zamieszczane na stronie internetowej GLEIF, Vimeo i YouTube. Użytkownik może odtworzyć te materiały w dowolnej chwili. Może też pobierać treści publikowane na kanale GLEIF na Vimeo.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%

Usługi w zakresie cyklu eksploatacji
Program partnerski

Akredytacja LOU

Podmioty, które chcą zostać podmiotami nadającymi LEI, potrzebują akredytacji ze strony GLEIF.

Akredytacja LOU

Podmioty, które chcą zostać podmiotami nadającymi LEI, potrzebują akredytacji ze strony GLEIF.

Aby wspierać integralność Globalnego Systemu LEI, stosowany jest rozbudowany proces weryfikacji mający na celu zagwarantowanie, by podmioty nadające LEI (zwane także lokalnymi jednostkami operacyjnymi lub LOU) przyjmowały i stosowały wizję i wewnętrzne wymogi kontroli GLEIF w swoich organizacjach.

Podręcznik akredytacji i Listę wymagań akredytacyjnych (załącznik 02) można pobrać ze strony internetowej GLEIF.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność:

 • 99,9 % (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00) w przypadku serwisu internetowego GLEIF
 • 97,7% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00) w przypadku portalu klienta

Czas przetwarzania
Przegląd dokumentacji wnioskodawcy: Ocena planu akredytacji w ciągu 45 dni roboczych od otrzymania pełnego zestawu materiałów.
Przegląd dokumentacji kandydata: Przegląd zgłoszenia kandydata w ciągu 3 miesięcy od otrzymania kompletnego zestawu materiałów.

Program partnerski

Certyfikacja usług mapowania LEI

Program certyfikacji gwarantuje, że organizacje mapujące LEI z ich własnymi identyfikatorami stosują odpowiednie metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności.

Certyfikacja usług mapowania LEI

Program certyfikacji gwarantuje, że organizacje mapujące LEI z ich własnymi identyfikatorami stosują odpowiednie metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności.

Certyfikacja mapowania LEI ocenia procesy i algorytmy mapowania stosowane przez organizacje ubiegające się o powiązanie innych programów identyfikacji z LEI.

Certyfikacja i późniejsza publikacja przez GLEIF ogólnodostępnych plików typu open source, które przyporządkowują identyfikatory partnera mapującego do odpowiadających im kodów LEI, usprawniają proces gromadzenia, agregowania i uzgadniania informacji o kontrahencie.

Ubiegając się o certyfikację, partner mapujący dokumentuje charakter i zakres metod i/lub procesów mapowania. Umożliwia to GLEIF ocenę procesów i procedur, walidację próbek danych partnera mapującego i ustalenie, czy próbki danych spełniają lub wykraczają ponad ustalone kryteria GLEIF co do dokładności i jakości. Jeśli tak, certyfikacja GLEIF zostaje zatwierdzona.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: Cel strony internetowej GLEIF = 99,9%
Czas przetwarzania: 30 dni roboczych od decyzji o przystąpieniu do certyfikacji partnera mapującego

Program partnerski

Coroczna kwalifikacja podmiotu nadającego vLEI

Proces GLEIF dotyczący ponownej weryfikacji zgodności kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI z oczekiwanymi standardami kontroli wewnętrznej i działania vLEI.

Coroczna kwalifikacja podmiotu nadającego vLEI

Proces GLEIF dotyczący ponownej weryfikacji zgodności kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI z oczekiwanymi standardami kontroli wewnętrznej i działania vLEI.

Coroczna kwalifikacja podmiotu nadającego vLEI to stosowany przez GLEIF proces regularnej weryfikacji, czy kwalifikowany podmiot nadający vLEI przestrzega wszystkich oczekiwanych wymagań w swojej działalności związanej przyznawaniem identyfikatorów vLEI.

GLEIF sprawdza informacje nadesłane przez kwalifikowany podmiot nadający vLEI, analizuje efektywność działań w ostatnim okresie operacyjnym, ocenia informacje w kontekście ram zarządzania ekosystemem vLEI oraz wymogów umowy kwalifikacyjnej podmiotu nadającego vLEI, po czym finalnie stwierdza, czy trzeba podjąć jakieś działania naprawcze w celu utrzymania statusu kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI.

Coroczna kwalifikacja podmiotu nadającego vLEI jest wykonywana w rocznicę daty kwalifikacji podmiotu nadającego vLEI lub później, w oparciu o datę podpisania umowy kwalifikacyjnej podmiotu nadającego vLEI.

GLEIF zarządza certyfikatami vLEI kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI oraz odnawia znaki zaufania kwalifikowanym podmiotom nadającym vLEI, którzy pomyślnie przeszli coroczną kwalifikację podmiotu nadającego vLEI.

Wersja usługi: wer. 1.0

Dostępność: 97,7% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00) w przypadku portalu klienta
Częstotliwość aktualizacji: Co roku, w ciągu 3 miesięcy od rocznicy daty kwalifikacji kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI

Program partnerski

Coroczna weryfikacja akredytacji LOU

Proces GLEIF dotyczący cyklicznej weryfikacji zgodności podmiotów nadających LEI z oczekiwanymi standardami kontroli wewnętrznej w ramach działań w zakresie LEI.

Coroczna weryfikacja akredytacji LOU

Proces GLEIF dotyczący cyklicznej weryfikacji zgodności podmiotów nadających LEI z oczekiwanymi standardami kontroli wewnętrznej w ramach działań w zakresie LEI.

GLEIF poprosi podmiot nadający LEI (zwany także lokalną jednostką operacyjną lub LOU) o określone dokumenty i dowody zgodności z oczekiwanymi standardami kontroli wewnętrznej, które akredytowana LOU musi stosować, aby móc prowadzić działalność.

Zabieg ten wykonywany jest na podstawie aktualnego statusu kontroli wewnętrznych zweryfikowanych w ramach pierwszej akredytacji LOU, z uwzględnieniem ewentualnych zmian na podstawie procedury zmiany akredytacji.

Procedura corocznej weryfikacji akredytacji jest przeprowadzana w dniu rocznicy akredytacji danej LOU lub później, według informacji na certyfikacie akredytacyjnym.

Za pomocą szablonu dostarczonego przez GLEIF LOU weryfikuje status każdego obszaru przetwarzania według Listy wymagań akredytacyjnych. W przypadku obszarów, gdzie nastąpiły istotne zmiany, LOU dokumentuje charakter i zakres zmian oraz sposób, w jaki wpłynęły one na przetwarzanie LEI. Należy dostarczyć dokumentację pomocniczą jako dodatkowe informacje dotyczące zmian.

GLEIF sprawdza te informacje i ocenia ogólny wpływ zmian stwierdzonych w ramach procedur kontroli wewnętrznych. GLEIF ustala, czy zmienione procedury kontroli wewnętrznych wciąż odpowiadają standardom kontroli, i powiadamia LOU, czy wymagane są działania naprawcze.

Wersja usługi: wer. 1.1

Dostępność: 97,7% (poniedziałek–niedziela 00:00–24:00) w przypadku portalu klienta

Czas przetwarzania:
LOU:

 • LOU muszą uzupełnić wszelkie wymagane działania naprawcze wynikające z corocznej weryfikacji akredytacji LOU zgodnie z planem, jak określono w raporcie corocznej weryfikacji akredytacji LOU

GLEIF:

 • GLEIF dokona oceny dokumentacji złożonej przez LOU w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania kompletnego zestawu dokumentów
Program partnerski

Inicjowanie przeniesienia zarządzania kodami LEI

Inicjowanie przeniesienia wszystkich kodów LEI oraz danych referencyjnych dotyczących podmiotów prawnych z jednego podmiotu nadającego LEI (zwanego także lokalną jednostką operacyjną lub LOU) do innej LOU lub GLEIF w niektórych przypadkach.

Inicjowanie przeniesienia zarządzania kodami LEI

Inicjowanie przeniesienia wszystkich kodów LEI oraz danych referencyjnych dotyczących podmiotów prawnych z jednego podmiotu nadającego LEI (zwanego także lokalną jednostką operacyjną lub LOU) do innej LOU lub GLEIF w niektórych przypadkach.

GLEIF inicjuje przeniesienie uprawnień do zarządzania dla jednego lub więcej kodów LEI z określonej LOU, jeżeli nie może ona świadczyć usług lub nie ma do tego uprawnień, lub po wygaśnięciu umowy Master Agreement.

Jeżeli podmiot prawny inicjuje przeniesienie własnego kodu LEI, GLEIF nie bierze w tym udziału i ta usługa nie jest świadczona.

Wersja usługi: wer. 1.0

Kompletność:

 • Żaden kod LEI nie jest pozostawiony bez działającej zarządzającej lokalnej jednostki operacyjnej (LOU) przez więcej niż 48 godzin w dni robocze GLEIF.
 • W przypadku działania siły wyższej GLEIF uruchomi ten proces w ciągu 48 godzin w dni robocze GLEIF, jeśli dana LOU wstrzyma codzienne przesyłanie pliku LEI i nie dostarczy zwyczajowego potwierdzenia.
Program partnerski

Kwalifikacja podmiotu nadającego vLEI

Podmioty, które chcą uzyskać status kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI, muszą uzyskać kwalifikację od GLEIF

Kwalifikacja podmiotu nadającego vLEI

Podmioty, które chcą uzyskać status kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI, muszą uzyskać kwalifikację od GLEIF

Aby wspierać integralność ekosystemu vLEI, wszyscy Kandydaci na podmioty nadające vLEI ubiegające się o status Kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI w ekosystemie vLEI muszą pomyślnie ukończyć Program kwalifikacyjny.
Każdy Kandydat na podmiot nadający vLEI musi pomyślnie ukończyć Program Kwalifikacyjny, aby uzyskać status kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI. W ramach Programu kwalifikacyjnego oceniane są możliwości finansowe, operacyjne i informatyczne Kandydata na podmiot nadający vLEI przy użyciu kwestionariusza samooceny dostarczonego przez GLEIF, zwanego Listą kontrolną Programu kwalifikacyjnego dla podmiotów nadających vLEI.
Wymagania stawiane Kwalifikowanym podmiotom nadającym vLEI są określone w Ramach zarządzania ekosystemem vLEI oraz w Umowie kwalifikacyjnej podmiotu nadającego vLEI wraz z załącznikami, które można pobrać z witryny GLEIF.
Po pomyślnym zakończeniu Programu kwalifikacyjnego GLEIF wydaje Kwalifikowanym podmiotom nadającym vLEI certyfikaty vLEI oraz znaki zaufania, a także publikuje i prowadzi listę Kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI w witrynie GLEIF.
Proces kwalifikacyjny trwa średnio około 3 miesięcy.

Wersja usługi: wer. 1.0

Czas przetwarzania
Kompletowanie dokumentacji: 10 dni kalendarzowych
Rozpatrywanie dokumentacji: 60 dni kalendarzowych

Program partnerski

Odebranie statusu kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI

Unieważnienie poświadczenia kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI i migracja powiązanych poświadczeń vLEI

Odebranie statusu kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI

Unieważnienie poświadczenia kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI i migracja powiązanych poświadczeń vLEI

GLEIF odbierze status kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI, jeśli nie ukończy on pomyślnie corocznej weryfikacji podmiotu nadającego vLEI, nie rozwiąże problemów kwalifikacyjnych udokumentowanych w podsumowaniu corocznej weryfikacji podmiotu nadającego vLEI, nie usunie naruszenia wymogów udokumentowanych w umowie kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI lub jej załącznikach, jeśli LEI kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI nie spełnia wymogów dotyczących rejestracji podmiotu i LEI lub jeśli kwalifikowany podmiot nadający vLEI zdecyduje się na zaprzestanie działalności.
GLEIF unieważni poświadczenie kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI oraz usunie taki podmiot nadający vLEI z listy kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI w witrynie GLEIF, co spowoduje zmianę statusu znaku TrustMark w witrynie gleif.org.
Taki podmiot, pozbawiony statusu kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI, powiadomi wyznaczonych upoważnionych przedstawicieli każdego zarządzanego podmiotu prawnego, informując ich, że wszystkie ich certyfikaty vLEI zostaną wycofane i staną się nieważne w podanym terminie, dlatego też muszą znaleźć nowy kwalifikowany podmiot nadający vLEI przed tym terminem.
W przypadku, gdy taki kwalifikowany podmiot nadający vLEI nie powiadomi lub odmówi powiadomienia wyznaczonych upoważnionych przedstawicieli każdego zarządzanego podmiotu prawnego, GLEIF przejmie odpowiedzialność za powiadomienie i może dodatkowo pociągnąć tenże podmiot do odpowiedzialności odszkodowawczej zgodnie z umową kwalifikacyjną, rozdział „X. Odpowiedzialność”.

Wersja usługi: wer. 1.0

Czas przetwarzania: 60 dni kalendarzowych

Program partnerski

Ponowna certyfikacja usług mapowania LEI

Ponowna certyfikacja dokładności usług mapowania LEI oraz potwierdzenie, że odpowiednia próbka danych pasuje do algorytmu.

Ponowna certyfikacja usług mapowania LEI

Ponowna certyfikacja dokładności usług mapowania LEI oraz potwierdzenie, że odpowiednia próbka danych pasuje do algorytmu.

Co roku partnerzy mapujący aktualizują wiedzę GLEIF na temat aktualnego statusu algorytmów mapowania, które zostały zweryfikowane w ramach pierwotnej certyfikacji.

W przypadku obszarów, gdzie nastąpiły istotne zmiany, partnerzy mapujący dokumentują charakter i zakres zmian oraz sposób, w jaki wpłynęły one na przetwarzanie mapowania. Na życzenie GLEIF należy dostarczyć dokumentację pomocniczą jako dodatkowe informacje dotyczące zmian.

GLEIF wraz z partnerami mapującymi sprawdza te informacje i ocenia ogólny wpływ zmian stwierdzonych w obrębie algorytmu mapowania. GLEIF wraz z partnerami mapującymi ustala, czy zmieniony algorytm mapowania wciąż odpowiada wymaganym standardom, i decyduje, czy konieczne są działania naprawcze.

Wersja usługi: wer. 1.0

Czas przetwarzania: GLEIF: 30 dni roboczych
Częstotliwość aktualizacji: Co roku w rocznicę certyfikacji partnera mapującego