vLEI

Uzyskaj vLEI: Lista kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI

vLEI jest bezpiecznym cyfrowym odpowiednikiem klasycznego LEI i wraz z nim stanowi odpowiedź na globalne zainteresowanie zautomatyzowanym systemem uwierzytelniania i weryfikacji.

vLEI można uzyskać od kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI w prosty i bezpieczny sposób.

Rola kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI

Kwalifikowane podmioty nadające vLEI, zwane również QVI, oferują usługi nadawania i cofania vLEI i są głównym punktem kontaktu dla podmiotów prawnych ubiegających się o certyfikaty vLEI. Do nadania i cofnięcia uwierzytelnienia vLEI uprawnione są wyłącznie podmioty należycie zakwalifikowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Kwalifikacja jest procesem, w którym GLEIF dokonuje oceny przydatności i stabilności podmiotów zainteresowanych rolą QVI w ramach ekosystemu vLEI oraz Globalnego Systemu LEI.

Przynależność do Globalnego Systemu LEI w charakterze członka, który jest powszechnie uznawany dzięki procesowi kwalifikacji podmiotów nadających vLEI, to oznaka zaangażowania w służbę organizacjom. LEI i vLEI stanowią razem potężne narzędzie, które zapewnia zaufaną globalną tożsamość organizacjom oraz ich rolom organizacyjnym.

Nadawanie uwierzytelnienia podmiotów prawnych vLEI

Organizacje mogą wybrać QVI zgodnie z potrzebami biznesowymi. Wszystkie QVI pomyślnie przeszły program kwalifikacyjny GLEIF i onboarding.

Poniższa lista QVI zawiera ich LEI, adres URL strony internetowej i datę kwalifikacji. Organizacje mogą wnioskować o vLEI poprzez samodzielną rejestrację na stronie QVI.

W celu nadania uwierzytelnienia vLEI QVI przeprowadza kilka weryfikacji, np. sprawdza, jaki jest status LEI organizacji, czy przedstawiciel organizacji wnioskującej o vLEI jest upoważniony do działania w jej imieniu oraz czy portfel uwierzytelnień jest kontrolowany przez tego przedstawiciela. Organizacja posiadająca LEI jest zobowiązana do dostarczenia QVI wymaganych informacji. Podmioty QVI regularnie monitorują status LEI swoich klientów.

Po nadaniu uwierzytelnienia vLEI fakt ten jest publikowany na stronie gleif.org, aby odpowiednie informacje były publicznie dostępne.

Opłaty pobierane za wydanie, utrzymywanie i cofnięcie uwierzytelnienia vLEI są określane przez poszczególne QVI.

Krok pierwszy: Nadawanie uwierzytelnienia podmiotów prawnych vLEI

Nadawanie uwierzytelnienia oficjalnej funkcji w organizacji podmiotów prawnych vLEI

Oprócz uwierzytelnienia podmiotów prawnych vLEI podmioty QVI mogą nadawać uwierzytelnienia oficjalnej funkcji w organizacji podmiotów prawnych vLEI (uwierzytelnienia OOR vLEI) na żądanie klientów vLEI posiadających ważne uwierzytelnienia podmiotów prawnych vLEI. Uwierzytelnienia te zostały utworzone zgodnie z normą ISO 5009.

W celu nadania uwierzytelnienia OOR QVI sprawdzi podmiot i status rejestracji LEI organizacji oraz przeprowadzi weryfikację tożsamości, aby stwierdzić, czy osoba OOR wskazana w uwierzytelnieniu pełni rolę organizacyjną zgodnie z wymaganiami określonymi w ramach uwierzytelnień vLEI dla OOR podmiotu prawnego.

Uwierzytelnienia OOR zostaną opublikowane na stronie gleif.org i będą dostępne za zgodą indywidualnego posiadacza uwierzytelnienia OOR.

Krok drugi: Nadawanie uwierzytelnienia oficjalnej funkcji w organizacji (OOR) podmiotów prawnych

Po nadaniu uwierzytelnienia LEI podmiotu prawnego organizacja może wnioskować o dodatkowe uwierzytelnienie vLEl dla kluczowych osób pełniących role organizacyjne i funkcjonalne.