Prasa i media

Wiadomości o GLEIF i LEIGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) – w sposób regularny i terminowy – udziela wyczerpujących informacji na temat swojej działalności oraz postępów we wdrażaniu identyfikatora podmiotu prawnego (LEI).

  Aktualności

  LEI w łańcuchu dostaw

  • 5 Blog GLEIF
  • 1 Opracowanie
  • 1 Komunikaty prasowe
  • 1 GLEIF – wideo i podcasty

  LEI jest cyfrowym rozwiązaniem do zarządzania łańcuchem dostaw zapewniającym standardowy format identyfikacji podmiotów prawnych. Wdrażając LEI do cyfrowych systemów łańcucha dostaw, firmy mogą poprawić transparentność, ograniczyć oszustwa i zwiększyć wydajność. Rozwiązanie to pozwala usprawnić procesy zgodności i poprawić dokładność danych, co zwiększa wydajność łańcucha dostaw. Ogólnie LEI jest niezbędnym narzędziem dla firm chcących przeprowadzić cyfryzację procesów łańcucha dostaw i zapewnić płynny i bezpieczny przepływ towarów i usług.

  Pokaż szczegóły

  Aktualności

  Weryfikowalne LEI (vLEI)

  • 3 Blog GLEIF
  • 2 Wprowadzenie i e-booki
  • 8 Komunikaty prasowe
  • 2 GLEIF – wideo i podcasty

  W ujęciu globalnym wśród podmiotów biznesowych wciąż występuje deficyt zaufania do cyfrowej autentyczności. Czy można mieć pewność, że strona internetowa banku nie jest podstępnie opracowaną operacją phishingową? Czy korespondencja e-mail naprawdę pochodzi od partnera biznesowego? Jak można to stwierdzić?

  Z racji tego, że podmioty biznesowe w coraz szerszym zakresie współpracują ze sobą i przeprowadzają transakcje na odległość i ponad granicami, systemy wykorzystywane przez nie do budowania zaufania muszą również ewoluować.

  GLEIF pracuje bezpośrednio nad spełnieniem tego wymogu, rozszerzając Globalny System LEI o „weryfikowalny kod LEI” (vLEI), czyli zestandaryzowaną, cyfrową wersję LEI, która umożliwia natychmiastową, automatyczną weryfikację poziomu zaufania między podmiotami prawnymi i ich upoważnionymi przedstawicielami a podmiotami prawnymi i przedstawicielami kontrahentów, z którymi współpracują.

  Pokaż szczegóły

  Aktualności

  Agent ds. weryfikacji

  • 9 Blog GLEIF
  • 2 Najnowsze e-booki
  • 10 Komunikaty prasowe

  Agent ds. weryfikacji umożliwia instytucjom finansowym i innym organizacjom zajmującym się weryfikacją i walidacją tożsamości pozyskanie i utrzymywanie LEI dla swoich klientów we współpracy z akredytowanymi podmiotami nadającymi LEI. Cel ten osiąga poprzez zastosowanie bieżących procedur identyfikacji klienta w procesach Know Your Customer (KYC, Poznaj swojego klienta), onboardingu klienta oraz standardowych operacjach aktualizacji danych o kliencie.

  Ma to na celu wyeliminowanie powielania procesów w czasie wdrażania klientów przez instytucję finansową i w czasie nadawania LEI, co w efekcie zapewnia prostszą, szybszą i wygodniejszą obsługę instytucji finansowych i ich klientów dzięki bardziej efektywnemu procesowi nadawania LEI.

  Pokaż szczegóły

  Aktualności

  Lightbulb Series

  • 16 Blog GLEIF

  Publikacja GLEIF pt. „LEI Lightbulb Blog Series” rzuca światło na szeroki zakres akceptacji i promocji LEI w sektorze publicznym i prywatnym z uwzględnieniem różnych lokalizacji geograficznych i przypadków użycia poprzez wskazywanie, którzy liderzy branżowi oraz które organy i organizacje wspierają LEI i w jakim celu. Pokazując, w jaki sposób sukces wynikający z silnych podstaw regulacyjnych daje początek fali orędowników dalszej pracy nad regulacjami dotyczącymi LEI i dobrowolnego przyjęcia LEI w nowych i pojawiających się zastosowaniach, GLEIF ma nadzieję edukować w zakresie zarówno obecnych, jak i przyszłych potencjalnych korzyści, jakie „jedna globalna tożsamość” może dostarczyć firmom na całym świecie, niezależnie od sektora.

  Pokaż szczegóły