Prasa i media Blog GLEIF

Znaczenie przejrzystości przy finansowaniu handlu cyfrowego – rozmowa z Aaronem Seabrookiem, dyrektorem operacyjnym w Contour

Po niedawnym ogłoszeniu współpracy GLEIF z Contour, siecią finansowania handlu cyfrowego, rozmawiamy z Aaronem Seabrookiem, dyrektorem operacyjnym w Contour, aby dowiedzieć się, dlaczego cyfrowa tożsamość jest tak istotna dla przyszłości globalnego handlu.


Autor: Aaron Seabrook, dyrektor operacyjny w Contour

  • Data: 2021-12-14
  • Odsłon:

W zglobalizowanej gospodarce cyfrowej weryfikacja tożsamości partnerów handlowych staje się z każdym miesiącem coraz bardziej skomplikowana i kosztowna. Według danych GLEIF (zob. odpowiednie linki poniżej) 50% instytucji finansowych stosuje średnio cztery różne identyfikatory w celu walidacji organizacji klienta. Mniejsze przedsiębiorstwa, które nie mają do dyspozycji takich rozwiązań weryfikacyjnych i zasobów jak instytucje finansowe, borykają się z jeszcze większymi trudnościami.

W listopadzie 2021 roku GLEIF nawiązał współpracę z Contour, globalną siecią banków, korporacji i partnerów handlowych, którzy wspólnie pracują nad zrewolucjonizowaniem obszaru finansowania handlu poprzez usunięcie barier wejścia na rynek. Współpraca ta zapewnia możliwość korzystania z identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) w ramach platformy Contour i stawia tożsamość cyfrową na pierwszym miejscu.

Aby porozmawiać o tej współpracy i dowiedzieć się, dlaczego tożsamość cyfrowa jest tak istotnym elementem w tworzeniu bardziej dostępnych sieci handlowych, spotkaliśmy się z Aaronem Seabrookiem, dyrektorem operacyjnym w Contour.

Jakie powszechne trudności napotykają klienci Contour, próbując zweryfikować tożsamość potencjalnych partnerów handlowych?

Kiedy podmioty biznesowe rozpoczynają budowanie relacji z nowymi dostawcami, istotnym krokiem jest upewnienie się, że są oni rzeczywiście tymi, za których się podają. Od naszych członków słyszeliśmy, że procesy weryfikacji dostawców są rozproszone i stosowane niespójnie, szczególnie w następstwie zakłóceń operacyjnych spowodowanych pandemią Covid-19. Tożsamość nowego dostawcy zazwyczaj ustala się w sposób manualny, co jest oczywiście procesem bardzo nieefektywnym ze względu na jego podatność na błędy ludzkie, trudność skalowania zgodnie z rozwojem firmy oraz wysoką czasochłonność.

Dlaczego Contour zdecydował się na współpracę z GLEIF?

Wizją Contour jest stworzenie lepszego świata dla podmiotów gospodarczych poprzez zapewnienie im szerszego dostępu, bezpieczeństwa i cyfryzacji globalnego handlu. Celem naszej platformy jest uproszczenie przepływów finansowych pomiędzy bankami i korporacjami oraz umożliwienie ich płynnej współpracy w czasie rzeczywistym. Mamy nadzieję, że w ten sposób obniżymy złożoność i zoptymalizujemy wydajność operacji wszystkich zainteresowanych.

Wraz z rozwojem platformy napotykaliśmy trudności w procesie onboardingu nowych członków. Niektóre podmioty są powiązane z wieloma różnymi sieciami, w których mogą być zarejestrowane pod nieco inną nazwą; inne podmioty mogą dokonać rejestracji u nas poprzez spółkę holdingową, ale używać swojej nazwy handlowej przy logowaniu się do pozostałych. Kiedy próbujemy zebrać te informacje w całość, mogą pojawić się błędy, ponieważ opieramy się na ręcznych operacjach. Systemy cyfrowe wymagają ustrukturyzowanych form, dlatego na naszej platformie postawiliśmy na unikatowy system identyfikacji.

Wybraliśmy LEI, ponieważ jest to ugruntowany i szeroko przyjęty globalny standard.

Jakie korzyści odniosą klienci Contour z dostępu do LEI w ramach tej najnowszej współpracy?

LEI stanie się centralnym elementem systemu onboardingu w Contour dzięki przyjęciu przez nas nowej roli jako agenta ds. rejestracji. Kiedy dana organizacja dołącza do Contour, jest poddawana naszej zautomatyzowanej procedurze w tym zakresie. W ramach systemu będzie można teraz sprawdzić, czy ma ona LEI. Jeżeli nie, to nie tylko dokonamy jej rejestracji, ale także poniesiemy koszty z tym związane.

LEI nie tylko poprawi komfort obsługi klientów w systemie Contour, ale także będzie miał znaczący wpływ na ogólną ścieżkę ich działań w zakresie handlu cyfrowego. Nasi członkowie mają szereg powiązań w wielu sieciach. Dzięki LEI dane referencyjne podmiotu są dostępne w formie elektronicznej: dla każdego, w dowolnym miejscu i za darmo – dzięki czemu mogą być powszechnie walidowane. Przy stosowaniu w handlu międzynarodowym i finansowaniu handlu zapewnia to większe zaufanie wśród podmiotów handlowych, co skutkuje zwiększeniem przejrzystości i efektywnej transgranicznej wymiany towarów i danych. LEI obniży ponadto koszty uzgadniania danych, zmniejszy rozbieżności w transakcjach i poprawi zarządzanie ryzykiem dla wszystkich naszych klientów.

Od pierwszego dnia przystąpienia do Contour nasi członkowie będą posiadali rozpoznawalny na całym świecie cyfrowy identyfikator, mający zastosowanie nie tylko w systemie Contour, ale także w innych sieciach międzynarodowych. Pomoże im to szybciej docenić korzyści płynące z cyfryzacji.

Jaki długoterminowy potencjał takich inicjatyw identyfikacyjnych jak LEI widzi Pan dla rozwoju globalnego handlu?

Jesteśmy zdania, że LEI ma ogromny potencjał dla rozwoju globalnego handlu. Zgodnie z naszą wizją, aby uczynić handel dostępnym i otwartym dla wszystkich, należy zapewnić podmiotom, zarówno dużym, jak i małym, narzędzia do poprawy ich dostępu do finansowania handlu. Dzięki natywnej tożsamości cyfrowej, która jest rozpoznawana na całym świecie, LEI umożliwia MŚP w krajach rozwiniętych i rozwijających się szybkie ustalenie danych uwierzytelniających.

Według danych GLEIF i McKinsey banki zapewniające finansowanie handlu mogłyby zaoszczędzić do 500 milionów dolarów rocznie dzięki stosowaniu LEI przy samych tylko akredytywach. Oszczędności możliwe do osiągnięcia w całym procesie KYC („Poznaj swojego klienta”) są więc ogromne. Banki mogą również chętniej kredytować szersze grono podmiotów różnej wielkości, jeżeli kredytobiorcy będą mogli przedstawić globalnie rozpoznawalną i uznaną formę tożsamości organizacyjnej.

Ponadto podmioty z LEI są bardziej skłonne do rozszerzania relacji biznesowych z międzynarodowymi partnerami w łańcuchu dostaw, co stwarza dalsze możliwości globalnego wzrostu gospodarczego.

Efekty domina, które mogą wystąpić dzięki stosowaniu identyfikatorów LEI, są imponujące. Pragniemy zapewnić, by Contour odgrywał kluczową rolę w wysiłkach zmierzających do uczynienia LEI faktycznym środkiem identyfikacji podmiotów prawnych oraz kontynuacji działań na rzecz przyjęcia go przez branżę.

Na horyzoncie jest stworzenie sprawiedliwszego, bardziej otwartego i wydajnego ekosystemu handlu międzynarodowego.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Aaron Seabrook pełni funkcję dyrektora operacyjnego w Contour, głównej sieci podmiotów zaangażowanych w finansowanie handlu wspieranych przez największe światowe banki handlowe i współpracujących na rzecz transformacji światowego handlu. Jest odpowiedzialny za opracowywanie architektury technicznej, operacyjnej i zarządczej oraz zapewnienie skalowalności sieci. Piastuje również stanowisko dyrektora Corda Network Foundation, organizacji non profit, której zadaniem jest zarządzanie Corda Network.

Wcześniej odpowiadał za duże portfele instytucji finansowych pierwszego poziomu, a ostatnio kierował Działem Usług Specjalistycznych APAC w R3, gdzie zarządzał dużymi konsorcjami oraz wdrożeniami rozwiązań blockchain Corda. Aaron Seabrook ukończył studia informatyczne, pracował w Wielkiej Brytanii i Indiach, a obecnie mieszka w Singapurze.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zarządzanie danymi, Zasady zarządzania, Agent rejestracji, Zarządzanie ryzykiem, Tożsamość cyfrowa