Dane LEI Zarządzanie jakością danych GLEIF
gleif-data-quality-colour-adjust

Zapewniamy jakość danych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Pulpit jakości danychGLEIF wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia i technologie do zarządzania danymi, na bazie których opracowano interaktywny pulpit, aby w pro aktywny i przejrzysty sposób wspierać swoich partnerów w zarządzaniu jakością danych w Globalnym Systemie LEI.

Użytkownicy danych publicznych – analizując szereg parametrów – mają możliwość obserwacji zmian jakości danych. Mogą na przykład zidentyfikować trendy oraz wartości odbiegające od nich poprzez monitorowanie zmian całkowitego wyniku jakości danych przy uwzględnieniu różnych kryteriów jakości danych i poziomów dojrzałości na osi czasu. Dodatkowo dla poszczególnych zakresów kontroli jakości danych czy nawet pojedynczych rekordów LEI dostępne są szczegółowe dane przekrojowe. Pulpit monitorowania jakości danych zapewnia także bezpośrednie porównanie różnych podmiotów nadających LEI pod względem ich wyników w zakresie zapewnienia jakości danych.

Poznaj jakość danych, korzystając z Pulpitu GLEIF dostępnego tutaj.

Co miesiąc GLEIF publikuje raporty dot. jakości danych, w których podaje do publicznej wiadomości status jakości danych w Globalnym Systemie LEI. Oprócz tego codzienne wyniki kontroli jakości danych są przekazywane wszystkim podmiotom nadającym LEI. Proces ciągłego monitorowania umożliwia trwałe i aktywne zarządzanie jakością danych.

Kontrola jakości danych GLEIF zapewnia przegląd kontroli jakości danych oraz standardów leżących u ich podstaw

Czytaj dalej

Zestaw reguł GLEIF GLEIF dąży do maksymalnej przejrzystości i dlatego publikuje wszystkie specyfikacje kontroli jakości danych

Czytaj dalej

Raporty dot. jakości danych GLEIF co miesiąc udostępnia globalne raporty dot. jakości danych oraz raporty odnoszące się do podmiotów nadających LEI

Czytaj dalej