Informacje o GLEIF Usługi GLEIF

Certyfikacja ISO 20000ISO/IEC 20000-1:2011 to standard systemu zarządzania usługami (SMS) opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), który określa wymagania dla usługodawców w zakresie planowania, tworzenia, wdrażania, obsługi, monitorowania, oceny, konserwacji i ulepszania SMS.

GLEIF uzyskała certyfikację ISO/IEC 20000-1:2011 w październiku 2019 r. Niezależna zewnętrzna firma audytorska dokładnie zbadała usługi w ramach programu partnerskiego GLEIF wykonywane na rzecz podmiotów nadających LEI nazywanych Lokalnymi Jednostkami Operacyjnymi (LOU). ISO 20000 oferuje wiele korzyści, m.in. wykazuje, w jaki sposób wartości GLEIF są realizowane w zakresie wydajności, jakości, elastyczności i niezawodności.

ecert-750x1060

Odpowiednie pliki do pobrania

Plik PDF do pobrania: Certyfikat ISO 20000