GLEIF Usługi GLEIF

Certyfikat ISO 20000Opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) norma ISO/IEC 20000-1:2018 jest standardem systemu zarządzania usługami (SMS), który określa wymagania dla usługodawców w zakresie planowania, tworzenia, wdrażania, obsługi, monitorowania, oceny, konserwacji i ulepszania SMS.

GLEIF uzyskała certyfikację ISO/IEC 20000-1 w październiku 2019 r. Niezależna firma audytorska przeprowadziła rygorystyczne badanie usług programu partnerskiego GLEIF na rzecz podmiotów nadających LEI, znanych jako Lokalne Jednostki Operacyjne (LOU). Norma ISO 20000 pokazuje między innymi, w jaki sposób wartości GLEIF są realizowane i osiągane pod względem wydajności, doskonałości, elastyczności i niezawodności.


Odpowiednie pliki do pobrania

Pobierz jako PDF: Certyfikat ISO 20000