Dane LEI Mapowanie LEI

Pobierz pliki przyporządkowujące identyfikatory OpenCorporates do kodów LEIW kwietniu 2023 r. organizacje Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) oraz OpenCorporates ogłosiły pierwszy plik przyporządkowujący typu open source, który łączy odpowiednie rekordy w globalnej bazie danych podmiotów prawnych OpenCorporates z identyfikatorem podmiotu prawnego (LEI).

Obie organizacje pragną zadbać o ogólną dostępność otwartych i wiarygodnych danych referencyjnych podmiotów, aby promować transparentność i zwiększyć zaufanie w środowisku biznesowym oraz uprościć i obniżyć koszty zarządzania klientami i stronami trzecimi. Otwarte, publiczne, wysokiej jakości i dostępne elektronicznie dane spółek mają kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania ukrytym zagrożeniom na rynkach finansowych i w globalnych łańcuchach dostaw, a także w walce z praniem pieniędzy i przestępczym wykorzystywaniem firm, zwłaszcza w miarę jak operacje biznesowe stają się coraz bardziej zautomatyzowane.

OpenCorporates jest podstawowym światowym źródłem danych podmiotów prawnych i pragnie zapewnić prawdziwą transparentność korporacyjną, przyczyniając się również do otwarcia dostępu do rejestrów spółek w Europie i Ameryce Północnej, a także do stworzenia największej otwartej bazy danych firm na świecie, która zawiera ponad 220 milionów firm i 300 milionów osób należących do kadry kierowniczej z 145 jurysdykcji (stan na początek 2023 r.). Dane w jego zasobach pochodzą w całości z oficjalnych źródeł, są zunifikowane zgodnie z globalnym schematem, aktualne i dostępne na dużą skalę.

Połączenie tych komplementarnych zestawów danych przyniesie wiele korzyści użytkownikom danych, w tym instytucjom finansowym, agencjom rządowym i firmom. Dzięki natywnej dostępności LEI w bazie danych OpenCorporates wzajemne odniesienia między tymi dwoma zestawami danych ułatwią wiele procesów w zakresie zgodności, nadzoru i monitorowania w ramach due diligence.

Współpraca przynosi globalnym odbiorcom danych następujące korzyści:

  • Rozszerzone informacje o firmach. Użytkownicy danych mogą wykorzystać LEI, aby płynnie połączyć się ze zbiorem danych OpenCorporates i odwrotnie. Dane LEI odpowiadają na pytanie „kto jest właścicielem danego podmiotu”, wskazując m.in. zweryfikowane relacje z podmiotami dominującymi i zależnymi, natomiast baza danych OpenCorporates z rejestrów korporacyjnych zawiera podstawowe informacje o firmie, takie jak aktualny status, nazwiska dyrektorów i kody branżowe.
  • Usprawnione zarządzanie danymi. Dodanie LEI do identyfikatorów zawartych w bazie danych OpenCorporates, wraz z dodaniem OpenCorporates do rosnącej liczby innych identyfikatorów już zmapowanych z LEI, pomaga usprawnić procesy uzgadniania, co z kolei pozwala obniżyć koszty zarządzania danymi.
  • Bardziej efektywna i skuteczna analiza ryzyka. Poznanie struktury korporacyjnej grupy na podstawie zweryfikowanych danych LEI, wraz z dostępem do bogatszego połączonego zestawu danych, pomaga w wielu innych kwestiach dotyczących ryzyka, takich jak na przykład ryzyko związane z kontrahentem.
  • Łatwa integracja szerszych zbiorów danych. Wiele szerszych zbiorów danych wykorzystuje już identyfikatory OpenCorporates lub LEI (np. platforma informacyjna międzynarodowych korporacji OECD-UNSD lub szersze platformy dotyczące łańcuchów dostaw, beneficjentów rzeczywistych, sankcji, KYC (Poznaj swojego klienta) oraz przeciwdziałania przestępstwom finansowym). Współpraca ta umożliwi organizacjom komercyjnym, firmom fintechowym i podmiotom pracującym na rzecz dobra publicznego zwiększenie innowacyjności i dostęp do szerszych informacji dzięki łączeniu danych.

Plik przyporządkowujący identyfikatory OpenCorporates do kodów LEI został stworzony w oparciu o proces mapowania opracowany przez GLEIF. Jest on publikowany w formacie CSV i będzie aktualizowany co dwa tygodnie. Ponad 50% globalnej populacji LEI jest obecnie powiązane z bazą danych OpenCorporates (przy czym nie wszystkie podmioty prawne mające LEI są oficjalnie zarejestrowane, np. fundusze).

Dalsze informacje na temat plików przyporządkowujących identyfikatory OpenCorporates do kodów LEI, jak również współpracy pomiędzy GLEIF i OpenCorporates, można znaleźć w arkuszu informacyjnym dostępnym do pobrania w stopce tej strony.


Data Plik
2024-04-16 oc-lei-20240416T073012.zip
2024-04-02 oc-lei-20240402T122957.zip
2024-03-19 oc-lei-20240319T142116.zip
2024-03-05 oc-lei-20240305T085445.zip
2024-02-20 oc-lei-20240220T085304.zip
2024-02-06 oc-lei-20240206T090326.zip
2024-01-23 oc-lei-20240123T111448.zip
2024-01-09 oc-lei-20240109T091737.zip
2023-12-27 oc-lei-20231227T153513.zip
2023-12-12 oc-lei-20231212T094401.zip
2023-11-27 oc-lei-20231127T222816.zip
2023-11-14 oc-lei-20231114T164015.zip

Odpowiednie pliki do pobrania