Prasa i media

Wybrane wydarzenia


Angielska wersja językowa serwisu internetowego Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) zawiera informacje na temat wybranych wydarzeń organizowanych przez GLEIF lub inne podmioty dających uczestnikom możliwość uzyskania informacji na temat Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) oraz powiązanych działań w dziedzinie zarządzania identyfikacją, danymi oraz ryzykiem itp. Organizatorzy imprez i konferencji pragnący opublikować wydarzenie na stronie internetowej GLEIF proszeni są o zapoznanie się z informacjami zawartymi w ,Regularminie’.