Dane LEI Mapowanie LEI

Pobierz pliki przyporządkowujące kody ISIN do kodów LEIW kwietniu 2019 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) oraz Stowarzyszenie Krajowych Agencji Numerujących (ANNA) pilotowały pierwsze codzienne pliki typu open source wiążące nowo wydane międzynarodowe numery identyfikacyjne papierów wartościowych (ISIN) i identyfikatory podmiotów prawnych (LEI). ANNA jest organem rejestracyjnym dla ISIN.

Codzienne pliki przyporządkowujące kody ISIN do LEI, dostępne publicznie na stronie internetowej GLEIF, obecnie zawierają nowe pliki ISIN wydane przez pionierskie krajowe agencje numerujące (NNA). Można się spodziewać, że w przyszłości do programu dołączą kolejne NNA. W sumie istnieje 116 NNA odpowiedzialnych za wydawanie kodów ISIN. Informacje na temat zaangażowanych NNA są publikowane na stronie internetowej ANNA.

GLEIF i ANNA podjęły tę współpracę w celu ulepszenia przejrzystości zaangażowania poprzez powiązanie emitenta z emisją papierów wartościowych. Dzięki temu firmy mogą gromadzić dane, które jednoznacznie wskazują zaangażowanie w zakresie papierów wartościowych u danego emitenta oraz podmiotów powiązanych.

ISIN jest uznanym standardem globalnym służącym do unikatowej identyfikacji instrumentów finansowych, np. papierów wartościowych. Według Wikipedii: „Papier wartościowy to zbywalny składnik aktywów finansowych. Termin ten odnosi się ogólnie do każdej postaci instrumentu finansowego, jednak jego definicja prawna różni się w zależności od jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach termin ten wyraźnie nie dotyczy innych instrumentów finansowych niż akcje i instrumenty o stałym dochodzie. W innych jurysdykcjach obejmuje on niektóre instrumenty podobne do akcji i instrumentów o stałym dochodzie, np. warranty akcyjne. W niektórych krajach i językach termin „papier wartościowy” w użyciu potocznym oznacza każdy rodzaj instrumentu finansowego, nawet jeśli nie jest tak szeroko zdefiniowany w obowiązującym systemie prawnym i regulacyjnym”. Identyfikator podmiotu prawnego jest połączony z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają łatwą i skuteczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych, np. emitentów papierów wartościowych.

W dłuższej perspektywie istnieją plany rozszerzenia inicjatywy mapowania kodów ISIN do LEI, aby uwzględnić również starsze kody ISIN.

Pliki przyporządkowujące kody ISIN do kodów LEI zostały stworzone w oparciu o proces mapowania opracowany przez ANNA, który jest w trakcie zatwierdzania przez GLEIF. Każda NNA, która dołączy do inicjatywy mapowania kodów ISIN do LEI może – i powinna – używać certyfikatu, który zostanie wystawiony dla ANNA.

Nieodpłatna certyfikacja GLEIF usługi mapowania LEI gwarantuje, że organizacje mapujące LEI ze swoimi własnymi identyfikatorami stosują najnowsze metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności.


Odpowiednie pliki do pobrania