Dane LEI Mapowanie LEI

Pobierz pliki przyporządkowujące kody ISIN do kodów LEIW kwietniu 2019 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) oraz Stowarzyszenie Krajowych Agencji Numerujących (ANNA) rozpoczęły pilotaż pierwszych codziennych plików przyporządkowujących typu open source, które wiązały nowo wydane międzynarodowe numery identyfikacyjne papierów wartościowych (ISIN) z identyfikatorami podmiotów prawnych (LEI). ANNA jest organem rejestracyjnym dla ISIN.

Codzienne pliki przyporządkowujące kody ISIN do LEI, dostępne publicznie na stronie internetowej GLEIF, obecnie zawierają nowe pliki ISIN wydane przez pionierskie krajowe agencje numerujące (NNA). Można się spodziewać, że w przyszłości do programu dołączą kolejne NNA. W sumie istnieje 116 NNA odpowiedzialnych za wydawanie kodów ISIN. Informacje na temat zaangażowanych NNA są publikowane w witrynie internetowej ANNA.

GLEIF i ANNA podjęły tę współpracę w celu ulepszenia przejrzystości zaangażowania poprzez powiązanie emitenta z emisją papierów wartościowych. Dzięki temu firmy mogą gromadzić dane, które jednoznacznie wskazują zaangażowanie w zakresie papierów wartościowych u danego emitenta oraz podmiotów powiązanych.

ISIN jest uznanym standardem globalnym służącym do unikatowej identyfikacji instrumentów finansowych, np. papierów wartościowych. Według Wikipedii: „Papier wartościowy jest zbywalnym aktywem finansowym. Termin ten odnosi się ogólnie do każdej postaci instrumentu finansowego, jednak jego definicja prawna różni się w zależności od jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach termin ten wyraźnie nie dotyczy innych instrumentów finansowych niż akcje i instrumenty o stałym dochodzie. W innych jurysdykcjach obejmuje on niektóre instrumenty podobne do akcji i instrumentów o stałym dochodzie, np. warranty akcyjne. W niektórych krajach i językach termin «papier wartościowy» jest powszechnie używany w mowie potocznej na określenie każdej formy instrumentu finansowego, nawet jeśli leżący u podstaw system prawny i regulacyjny nie ma tak szerokiej definicji”. Kod LEI jest powiązany z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają jednoznaczną i niepowtarzalną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych, np. emitentów papierów wartościowych.


Data Plik
2024-05-28 isin-lei-20240528T070138.zip
2024-05-27 isin-lei-20240527T070138.zip
2024-05-26 isin-lei-20240526T070137.zip
2024-05-25 isin-lei-20240525T070137.zip
2024-05-24 isin-lei-20240524T070140.zip
2024-05-23 isin-lei-20240523T070130.zip
2024-05-22 isin-lei-20240522T070133.zip

W dłuższej perspektywie istnieją plany rozszerzenia inicjatywy mapowania kodów ISIN do LEI, aby uwzględnić również starsze kody ISIN.

Pliki przyporządkowujące kody ISIN do kodów LEI powstają na bazie procesu mapowania ustalonego przez ANNA i certyfikowanego przez GLEIF. Każda agencja NNA, która zdecyduje się na udział w inicjatywie mapowania kodów ISIN do kodów LEI, może — i powinna — korzystać z certyfikatu wystawionego dla ANNA.

Dalsze informacje na temat plików przyporządkowujące kody ISIN do kodów LEI, jak również współpracy pomiędzy GLEIF i ANNA, można znaleźć w arkuszu informacyjnym dostępnym do pobrania w stopce tej strony.

Nieodpłatna certyfikacja GLEIF usługi mapowania LEI gwarantuje, że organizacje mapujące LEI ze swoimi własnymi identyfikatorami stosują najnowsze metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności.


Odpowiednie pliki do pobrania