GLEIF Zarządzanie

Protokół ustaleń pomiędzy GLEIF i LEI ROCGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) została ustanowiona w czerwcu 2014 r. przez Radę Stabilności Finansowej jako fundacja niedochodowa stworzona w celu wdrażania i stosowania Identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI). Siedziba GLEIF znajduje się w Bazylei, w Szwajcarii.

Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) to grupa przedstawicieli władz publicznych z całego świata powołana w styczniu 2013 r. w celu koordynacji i nadzoru nad globalnym systemem identyfikatorów podmiotów prawnych, czyli Globalnym Systemem LEI. LEI ROC, jako organ nadzorczy GLEIF, zapewnia przestrzeganie zasad Globalnego Systemu LEI przez GLEIF.

W październiku 2015 r. GLEIF i LEI ROC podpisały Protokół ustaleń dotyczących wdrażania zasad Globalnego Systemu LEI oraz Statutu GLEIF, w szczególności w odniesieniu do podziału odpowiedzialności za nadzór nad poszczególnymi częściami Globalnego Systemu LEI.

Protokół ustaleń dotyczy również współpracy pomiędzy LEI ROC i GLEIF w procesie opracowywania norm Globalnego Systemu LEI w porozumieniu z właściwymi interesariuszami, a także koordynacji promocji Globalnego Systemu LEI i wykorzystania LEI.

Plik PDF do pobrania: Protokół ustaleń pomiędzy Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI i Global Legal Entity Identifier Foundation