Dane LEI Pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIF

Pobierz pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIF


Pliki wersji źródłowej opublikowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) dostarczają informacje dotyczące identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) i powiązane dane referencyjne w formacie gotowym do wykorzystania, dzięki czemu można mieć pewność, że:

  • Dane nie zawierają duplikatów technicznych.
  • Wszystkie kody LEI opublikowane kiedykolwiek w plikach wersji źródłowej GLEIF, a także wszystkie nowe kody LEI opublikowane przez podmioty nadające LEI od poprzedniego wydania pliku wersji źródłowej, zostały zawarte w pliku.
  • Uzupełnione dane referencyjne zapewniają lepszy wgląd w globalny rynek.

GLEIF wydaje trzy zestawy plików wersji źródłowej dziennie. Wraz z każdą zaktualizowaną wersją plików wersji źródłowej GLEIF udostępnia też cztery pliki delta. Pliki delta identyfikują tylko nowo nadane identyfikatory podmiotów prawnych i/lub poprawki danych referencyjnych LEI zawartych wcześniej w pliku wersji źródłowej opublikowanym:

  • Osiem godzin wcześniej.
  • 24 godziny wcześniej.
  • Siedem dni wcześniej.
  • Miesiąc (31 dni) wcześniej.

Szczegółowe informacje, w tym to, jak odróżnić pliki wersji źródłowej GLEIF od skonsolidowanych plików GLEIF, można znaleźć na stronie internetowej: Pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIF.

Dostępne do pobrania pliki wersji źródłowej GLEIF zawierają szczegółowe informacje o rekordach LEI na podstawie odpowiedniego formatu Common Data File (CDF).

Level 1 LEI-CDF Golden Copy File: Dowiedz się więcej

Zawiera on dane Poziomu 1, tj. rekordy LEI oraz powiązane dane referencyjne, które informują, kto jest kim, na podstawie formatu LEI-CDF.

Level 2 Relationship Record (RR) CDF Golden Copy File: Dowiedz się więcej

Level 2 RR-CDF Golden Copy File obejmuje dane Poziomu 2, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie „które podmioty są właścicielami których podmiotów” w oparciu o format RR-CDF. Umożliwiają one identyfikację bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego, którego bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące posiadają LEI.

Level 2 Reporting Exceptions Golden Copy File: Dowiedz się więcej

Pula danych LEI zawiera dane Poziomu 2, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. W szczególności podmioty prawne, które posiadają lub uzyskały LEI, przesyłają sprawozdania finansowe zarówno swojemu „bezpośredniemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”, jak i swojemu „ostatecznemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”. Wyjątki są zgłaszane na podstawie formatu Reporting Exceptions. Wyjątki obejmują: Jednostka rejestrująca LEI nie ma podmiotu dominującego; zależny podmiot prawny rezygnuje z raportowania z wyjątkowych przyczyn; bezpośredni i ostateczny podmiot dominujący (jeden lub kilku) jednostki rejestrującej LEI nie ma (nie mają) LEI.


Zawartość plików wersji źródłowej jest również dostępna w formacie Resource Description Framework (RDF). Organizacja GLEIF nawiązała współpracę z data.world, podmiotem oferującym graficzną reprezentację plików wersji źródłowej: data.world/gleif

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości możliwe jest zgłoszenie zastrzeżenia do rekordu danych LEI za pomocą centralnej funkcji zgłaszania zastrzeżeń GLEIF.

Wszelkie pytania dotyczące plików wersji źródłowej oraz plików delta należy przesyłać na adres info@gleif.org.

Ostatnie pliki