Dane LEI Dostęp do danych LEI i korzystanie z nich

Inicjatywa „Flaga zgodności z przepisami” ma na celu zwiększenie przejrzystości na światowych rynkach finansowych

Potrzeba większej przejrzystości na globalnych rynkach finansowych

Światowa gospodarka zmaga się dziś z niespotykaną dotąd skalą oszustw związanych z tożsamością. Wzrost przestępczości cyfrowej powoduje straty finansowe w skali globalnej i niszczy niezbędne zaufanie między kontrahentami, co jest szczególnie dotkliwe w przypadku firm działających ponad granicami i jurysdykcjami prawnymi. Co więcej, kryzysy finansowe pokazały potrzebę jednoznacznej identyfikacji stron transakcji finansowych, a także opisu powiązań pomiędzy podmiotami prawnymi, by zarówno organy, jak i strony transakcji mogły właściwie śledzić ryzyko finansowe.

Nowa inicjatywa mająca na celu zminimalizowanie ryzyka oszustw i zwiększenie przejrzystości: Flaga zgodności z przepisami

Flaga zgodności z zasadami jest doskonałą okazją do zachęcania i promowania większej przejrzystości transakcji poprzez bieżące i kompletne raportowanie przez podmioty prawne otwartych, ustandaryzowanych i wysokiej jakości danych referencyjnych podmiotów prawnych dostępnych dla użytkowników. Zmaksymalizuje to przejrzystość i zaufanie pomiędzy uczestnikami rynku.

Przedstawiamy Flagę zgodności z przepisami

Flaga zgodności z przepisami to proste i przejrzyste narzędzie dla użytkowników danych na całym świecie. Umożliwia określenie, czy poszczególne rekordy LEI spełniają określone zasady Komitetu Nadzoru Regulacyjnego (ROC). Jeżeli kod LEI jest oznaczony jako „zgodny”, oznacza to, że zostały spełnione następujące kryteria (wraz z powiązanymi korzyściami):

 • Rejestracja kodu LEI jest aktualna – rejestracja kodu LEI została odnowiona w wymaganym terminie.
  • Szybsza identyfikacja podmiotów prawnych na globalnych rynkach i w inwestycjach opartych na danych
  • Uproszczenie procedury due diligence dzięki aktualnym informacjom o stronach, zwłaszcza w przypadku transakcji transgranicznych
 • Zakończono raportowanie poziomu 2 – podmiot prawny przekazał dane dotyczące bezpośrednich podmiotów dominujących lub podał jeden z akceptowalnych powodów niepodania tych danych.
  • Większe możliwości wykrywania i monitorowania zagrożeń poprzez połączenia między podmiotami
  • Łatwy w użyciu wskaźnik przejrzystości korporacyjnej

Umożliwiając dokładniejsze monitorowanie danych transakcyjnych i wspierając większą przejrzystość własnych struktur właścicielskich, podmioty posiadające status „zgodny” demonstrują swoje niezachwiane przywiązanie do przejrzystości. Ich status zgodności sygnalizuje partnerom i innym organizacjom, że ich kod LEI może zostać użyty do usprawnienia procedury due dilligence, wdrażania i innych procesów z kontrahentami, ułatwiając prowadzenie interesów z nimi. Natomiast kod LEI oznaczony jako „niezgodny” wskazuje, że podmiot prawny musi odnowić lub zaktualizować swój rekord LEI.

Flaga zgodności z przepisami nie jest wskaźnikiem jakości danych. Pod tym względem jest ona uzupełnieniem programu zarządzania jakością danych Globalnego Systemu LEI, który ocenia zgodność techniczną rekordu LEI z opublikowanymi formatami plików i zasadami cyklu życia.

Jakie korzyści oferuje Flaga zgodności z przepisami

Umożliwiając podmiotom pokazanie zaangażowania w przejrzystość oraz zapewniając aktualność i kompletność odpowiednich danych rejestracyjnych w rejestrze LEI, wraz z raportowaniem relacji, inicjatywa oferuje różne korzyści dla globalnych społeczności biznesowych:

 • Walka z przestępczością finansową – Flaga zgodności z przepisami promuje większą dokładność i kompletność, usprawniając udostępnianie i dopasowanie krytycznych zestawów danych i zapewniając wyższą jakość analiz do wykrywania oraz zwalczania przestępstw finansowych.
 • Monitorowanie ryzyka rynkowego – Flaga zgodności z przepisami ułatwia wykrywanie powiązań i wspiera monitorowanie ryzyka na rynkach finansowych.
 • Usprawnianie procesów operacyjnych – Flaga zgodności z przepisami zwiększa przejrzystość zgodności w procesach operacyjnych i poprawia punktualność analiz. Zmniejsza to liczbę niepowodzeń transakcji, obniża koszty łączności, uzgadniania, czyszczenia i agregacji zbiorów danych; a także obniża koszty raportowania.

Zachęca się podmioty do zapewniania zgodności kodów LEI z zasadami ROC w Globalnym Systemie LEI. Warto także podkreślić, że kod LEI oznaczony jako „zgodny” pozwala podmiotom w prosty i elegancki sposób pokazać, że zapewniają podstawową zgodność z bardzo wieloma przepisami międzynarodowymi.

Dostęp do Flagi zgodności ROC

Inicjatywa „Flagi zgodności z przepisami” składa się z dwóch głównych elementów. Interaktywny pulpit nawigacyjny wykazuje poziomy zgodności na całym świecie, wspierając zarządzanie jakością danych w Globalnym Systemie LEI w sposób proaktywny i przejrzysty.

Informacje są również dostępne w szczegółach wyszukiwania LEI, plikach wersji źródłowej GLEIF i interfejsie API GLEIF, pozwalając łatwo sprawdzić, czy poszczególne rekordy LEI są zgodne z zasadami ROC.

Publikacje

Financial Action Task Force (FATF)

Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT

Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub

BIS concludes Project Aurora, a proof of concept based on the use of data, technology and collaboration to combat money laundering across institutions and borders

DeNederlandscheBank

dnb Analyse- Measuring Intra-bank complexity by (not) connecting the dots with LEI.

McKinsey Technology

Report: Mckinsey Techonology Trends Outlook 2023

Bank of England

How the Bank of England is Driving Trust and Transparency with the LEI

The Paypers

Financial Digitalization and Its Implications for ASEAN+3 Regional Financial Stability

Federal Reserve Board

Using U.S. Business Registry Data to Corroborate Corporate

Asian Development Bank

How LEIs Benefit Cross Border Payments

European Central Bank (ECB)

OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 1 February 2023 on a proposal for a regulation amending Regulations (EU) No 260/2012 and (EU) 2021/1230 as regards instant credit transfers in euro (CON/2023/4)