Dane LEI

Pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIFPliki wersji źródłowej GLEIF, razem ze skonsolidowanymi plikami GLEIF, zapewniają realne środki umożliwiające dostęp do informacji zawartych w Globalnym Indeksie LEI.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje codziennie trzy zestawy plików wersji źródłowej. Wraz z każdą zaktualizowaną wersją plików wersji źródłowej GLEIF udostępnia też cztery pliki delta.

Pliki delta identyfikują tylko nowo nadane identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) i/lub poprawki danych referencyjnych LEI zawartych wcześniej w pliku wersji źródłowej opublikowanym:

 • Osiem godzin wcześniej.
 • 24 godziny wcześniej.
 • Siedem dni wcześniej.
 • Miesiąc (31 dni) wcześniej.

Pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIF zapewniają łatwy dostęp do najnowszych informacji na temat nowych i zaktualizowanych kodów LEI

Pliki wersji źródłowej oraz pliki delta szczególnie interesują tych użytkowników danych LEI, którzy chcą otrzymywać często (trzy razy dziennie) aktualizowane informacje na temat kodów LEI oraz powiązane dane referencyjne w formacie gotowym do wykorzystania, dzięki czemu mogą mieć pewność, że:

 • Dane nie zawierają duplikatów technicznych.
 • Wszystkie kody LEI opublikowane kiedykolwiek w plikach wersji źródłowej GLEIF, a także wszystkie nowe kody LEI opublikowane przez podmioty nadające LEI od poprzedniego wydania pliku wersji źródłowej, zostały zawarte w pliku.
 • Uzupełnione dane referencyjne zapewniają lepszy wgląd w globalny rynek.

Pliki delta pozwalają użytkownikom danych na szybką identyfikację nowych lub zaktualizowanych kodów LEI oraz danych referencyjnych bez potrzeby pobierania plików zawierających pełną populację LEI.

Różnica pomiędzy skonsolidowanymi plikami GLEIF a plikami wersji źródłowej GLEIF

Skonsolidowane pliki GLEIF Pliki wersji źródłowej GLEIF
Źródło Poszczególne pliki, publikowane codziennie przez podmioty nadające LEI.

Podmioty nadające LEI mogą przesyłać zaktualizowane pliki do GLEIF nawet dziesięć razy dziennie.

Skonsolidowane pliki GLEIF zawierają dane z najnowszych zaktualizowanych plików udostępnionych przez podmioty nadające LEI przed przeprowadzeniem codziennej konsolidacji przez GLEIF.
Autonomiczna baza danych plików wersji źródłowej prowadzona przez GLEIF.

GLEIF aktualizuje bazę danych nawet dziesięć razy dziennie, wykorzystując najnowsze pliki zawierające kody LEI oraz powiązane dane referencyjne przesłane do GLEIF przez podmioty nadające LEI.

Przy aktualizacji bazy danych GLEIF przeprowadza następujące operacje:
 • Dodaje nowe LEI.
 • Aktualizuje modyfikacje danych referencyjnych dotyczących konkretnego LEI.
Zawartość Archiwalne i bieżące rekordy LEI obejmujące powiązane dane referencyjne na podstawie odpowiedniego formatu Common Data File (CDF) po publikacji przez podmioty nadające LEI.

Tworząc skonsolidowane pliki, GLEIF nie modyfikuje oryginalnych plików źródłowych dostarczonych przez podmioty nadające LEI.
Archiwalne i bieżące rekordy LEI obejmujące powiązane dane referencyjne na podstawie odpowiedniego formatu CDF. GLEIF nie modyfikuje oryginalnych danych referencyjnych dostarczonych przez podmioty nadające LEI.

Uwzględniane są dodatkowe dane referencyjne (patrz poniżej) pochodzące z bazy danych plików wersji źródłowej GLEIF.
Możliwe duplikaty techniczne:
Ten sam identyfikator podmiotu prawnego widnieje u dwóch podmiotów nadających LEI w przypadku, kiedy podmiot rejestrujący przenosi swoje LEI z jednego podmiotu nadającego do drugiego.
 • Wysyłający podmiot nadający LEI ustawia status rejestracji na PENDING_ARCHIVAL.
 • Następnie odbierający podmiot nadający LEI publikuje rekord LEI do przesłania z prawidłowym statusem rejestracji (np. ISSUED).
 • W kolejnym kroku wysyłający podmiot nadający LEI usuwa rekord LEI ze swojej publikacji.
Pomiędzy drugim i trzecim krokiem, tj. przez krótki okres (kilka dni roboczych), oba rekordy LEI są publikowane równolegle przez wysyłający podmiot nadający LEI i odbierający podmiot nadający LEI. W takim wypadku ten sam kod LEI jest publikowany dwukrotnie w odpowiednich skonsolidowanych plikach.
Brak duplikatów technicznych:
W przypadku, gdy ten sam LEI jest publikowany dwukrotnie w plikach skonsolidowanych w okresie, kiedy jest przenoszony od jednego podmiotu nadającego LEI do drugiego (szczegóły w kolumnie po lewej), GLEIF rozpoznaje tę sytuację i decyduje, który z dwóch rekordów zostanie opublikowany w plikach wersji źródłowej.

W rezultacie pliki wersji źródłowej, które zawierają dane Poziomu 1 dotyczące tego, kto jest kim, wyświetlają każdy LEI tylko raz.
Może brakować poszczególnych rekordów LEI:
W wyjątkowych wypadkach i w wyniku usterek technicznych pliki publikowane przez podmiot nadający LEI mogą czasami nie zawierać wszystkich LEI zarządzanych przez ten podmiot. W rezultacie może brakować odpowiednich rekordów LEI w skonsolidowanych plikach opublikowanych tego dnia.
Pełne rekordy LEI:
Wszystkie rekordy LEI opublikowane kiedykolwiek w plikach wersji źródłowej GLEIF, powiązane z nimi dane referencyjne, a także wszystkie nowe LEI opublikowane przez podmioty nadające LEI od poprzedniego wydania pliku wersji źródłowej są zawarte w plikach wersji źródłowej.
Częstotliwość publikacji GLEIF codziennie publikuje jeden zestaw zaktualizowanych plików skonsolidowanych. GLEIF codziennie udostępnia trzy zestawy zaktualizowanych plików wersji źródłowej (02:00 UTC, 10:00 UTC, 18:00 UTC).
Formaty plików XML XML, CSV i JSON.
Dane referencyjne Brak dodatkowych danych referencyjnych:
Każdy LEI odnosi się do danych referencyjnych, tj. informacji dotyczących podmiotu prawnego, który można zidentyfikować za pomocą LEI. Skonsolidowane pliki zawierają jedynie dane referencyjne określone przez odpowiedni format CDF.
Dodatkowe dane referencyjne – geokodowanie:
Poza danymi referencyjnymi określonymi przez odpowiedni format CDF pliki wersji źródłowej zawierają współrzędne (długość i szerokość geograficzną) oraz znormalizowane ciągi adresowe adresów urzędowych i adresu siedziby głównej rekordu LEI.
Pliki delta Niedostępne dla skonsolidowanych plików. Dostępne dla plików wersji źródłowej.

Szczegółowe informacje są dostępne w dokumencie „Specyfikacja i instrukcja użytkowania plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF”

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF, włączając w to informacje dotyczące pobierania, interpretowania plików oraz korzystania z nich, należy przeczytać dokument „Specyfikacja i instrukcja użytkowania plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF” (GLEIF Golden Copy and Delta Files Specification and User Manual), dostępny do pobrania poniżej.


Odpowiednie pliki do pobrania