Dane LEI

Skonsolidowane pliki GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje codziennie aktualne skonsolidowane pliki GLEIF. Zawierają one treść poszczególnych plików opublikowanych przez organizacje nadające identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) i zawierających wszystkie kody LEI nadane podmiotom prawnym oraz powiązane dane referencyjne LEI. Dane te dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Skonsolidowane pliki GLEIF można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej GLEIF.

Skonsolidowane pliki szczególnie interesują użytkowników danych LEI, którzy chcą replikować kody LEI i powiązane dane referencyjne na podstawie najnowszych dostępnych plików opublikowanych przez podmioty nadające LEI.

Skonsolidowane pliki zapewniają ścieżkę audytu kodów LEI oraz dane referencyjne utworzone przez źródło, tj. podmiot nadający LEI.

Użytkownicy danych LEI, którzy pragną otrzymywać często (trzy razy dziennie) aktualizowane informacje na temat LEI oraz powiązane dane referencyjne w formacie gotowym do wykorzystania, proszeni są o przeglądanie plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF.