Rozwiązania Zawiera kod LEI

LEI w płatnościach transgranicznych

Kod LEI umożliwia szybsze, tańsze, bardziej przejrzyste i bardziej inkluzywne transgraniczne transakcje płatnicze.

*Przykłady użycia oparte są na białej księdze Grupy ds. praktyk rynku płatniczego: Globalne przyjęcie kodu LEI w komunikatach płatniczych ISO20022 – 2021 r.

Po dodaniu LEI jako atrybutu danych w komunikatach płatniczych możliwe będzie dokładne, natychmiastowe i automatyczne zidentyfikowanie podmiotu prawnego będącego nadawcą lub odbiorcą płatności transgranicznej. Ponieważ infrastruktura rynku płatniczego na całym świecie zaczyna wspierać płatności natychmiastowe, możliwość weryfikacji i zatwierdzenia zleceniodawcy i beneficjenta transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego stanowi podstawowy wymóg umożliwiający konsumentom, przedsiębiorstwom i instytucjom finansowym weryfikację, czy środki przekazywane są przez granice międzynarodowe do właściwego podmiotu.
 
Rada Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Board – FSB) zatwierdziła LEI w celu wspierania celów planu działania zatwierdzonego przez G20 dotyczący usprawnienia płatności transgranicznych. W ramach tej inicjatywy oraz we współpracy z innymi organami ustanawiającymi standardy branżowe FSB pracuje obecnie nad promowaniem standaryzowanego stosowania w komunikatach dotyczących płatności zgodnych z normą ISO 20022, aby złagodzić ograniczenia w płatnościach transgranicznych. Obejmuje to zdefiniowanie i harmonizację pól danych – w tym identyfikatorów – przesyłanych w całym łańcuchu płatności. 
 
 GLEIF współpracuje z wiodącymi stronami branży płatniczej, aby wykazać znaczącą wartość, jaką kod LEI wnosi do przedsiębiorstw niefinansowych i instytucji finansowych, gdy jest przekazywany w transgranicznych przepływach płatności. Pięć kluczowych przypadków użycia to: sprawdzanie; KYC i wdrażanie klientów; wykrywanie oszustw i walka z oszustwami dostawców; uzgadnianie e-faktur; i weryfikacja konta do konta.

Czytaj dalej, aby poznać te przypadki użycia i projekty pilotażowe GLEIF:

Wartość LEI: projekty pilotażowe w zakresie płatności transgranicznych

Szybsze, tańsze KYC i wdrażanie klientów Ulepszone wykrywanie oszustw i oszustw ze strony dostawców oraz uzgadnianie faktur korporacyjnych Większa dokładność weryfikacji właściciela konta z kontem Zwiększona wydajność w sprawdzaniu
(np. listy obserwacyjne i sankcje)

Wdrożenia infrastruktury rynkowej

Publikacje

FSB – Financial Stability Board

Options to improve adoption of the LEI, in Particular the use of the LEI in Cross-border Payments

PMPG – Payments Market Practice Group

Global adoption of the LEI (Legal Identity Identifier) in ISO20022 Payment Messages – 2021 White paper

B20, Business at OECD (BIAC) and the IOE

Addressing efficiency in payments and working capital to deliver Sustainability and Growth

BIS - Bank of International Settlements

The power of data, technology and collaboration to combat money laundering across institutions and borders

Bank for International Settlements' Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI)

Harmonized ISO 20022 data requirements for enhancing cross-border payments

Wolfsberg Group

Payment Transparency Standards

PMPG – Payments Market Practice Group

Ultimate Parties in Cross-Border Payment Messages

Bloomberg

How LEIs Benefit Cross Border Payments

PMPG – Payments Market Practice Group

Global Adoption of the Legal Entity Identifier (LEI) in ISO 20022 Payment Messages – December 2023 (Version 2)

ICC – International Chamber of Commerce

Scaling the use of Digital Identities in Trade

Henry Stewart Publications – Journal of Payments Strategy & Systems Volume 18 Number 1

Leveraging the Legal Entity Identifier to mitigate the risk of financial crime and enhance fraud prevention in cross-border payments