GLEIF Zarządzanie

Rady zarządu GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ustanowiła następujące rady działające w ramach zarządu:

 • Rada przewodniczących (ang. Committee of Chairs, CoC)
  Doradzanie przewodniczącemu w odpowiednich sprawach zarządu oraz wspieranie go w przygotowywaniu porządku obrad zarządu.

 • Rada audytu, finansów i ryzyka (ang. Audit, Finance and Risk Committee, AFRC)
  Przygotowywanie oraz rekomendowanie zarządowi dorocznego planu audytu finansowego i operacyjnego. Przegląd i monitorowanie potencjalnych zagrożeń związanych z GLEIF (i Globalnym Systemem LEI) oraz doradztwo w zakresie środków ograniczających ryzyko.

 • Rada ds. strategii (ang. Strategy Committee, SC)
  Przegląd strategii biznesowej i planów promocji GLEIF mających na celu przyjęcie LEI przez uczestników rynku z sektorów finansowego, łańcucha dostaw i gospodarki cyfrowej, uwzględniając międzysektorowe połączenie LEI.

 • Rada ładu organizacyjnego (ang. Governance Committee, GC)
  Doradzanie przewodniczącemu i zarządowi w kwestiach prawidłowej działalności GLEIF zgodnie z uchwalonymi statutami i regulaminami.