Informacje o GLEIF Zarządzanie

Rady zarządu GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ustanowiła następujące rady działające w ramach zarządu:

 • Rada przewodniczącego
  Doradzanie przewodniczącemu w odpowiednich sprawach zarządu oraz wspieranie go w przygotowywaniu porządku obrad zarządu.
  ( Przewodniczący: Gerard Hartsink )
 • Rada audytu i finansów
  Przygotowywanie oraz rekomendowanie zarządowi dorocznego planu audytu finansowego i operacyjnego.
  ( Przewodniczący: Robin Doyle )
 • Rada rozwoju biznesowego
  Recenzowanie strategii i planów promocyjnych GLEIF w zakresie przyjmowania LEI oraz odpowiednich propozycji składanych przez CEO.
  ( Przewodniczący: Wolfgang König )
 • Rada ładu organizacyjnego
  Doradzanie przewodniczącemu i zarządowi w kwestiach prawidłowej działalności GLEIF zgodnie z uchwalonymi statutami i regulaminami.
  ( Przewodniczący: Henrique de Rezende Vergara )
 • Rada standardów technicznych i operacyjnych
  Sprawowanie nadzoru i przedstawianie zarządowi rekomendacji w kwestiach technicznych i operacyjnych GLEIS.
  ( Przewodniczący: Jefferson Braswell )