Rozwiązania

Agenci ds. weryfikacji

Istnieje wiele powodów, dla których organizacje powinny rozważyć zostanie agentem ds. weryfikacji w ramach Globalnego Systemu LEI:

 • Zaoferowanie szybszej i bardziej efektywnej obsługi klientów podczas wdrażania klientów i wykonywania aktualizacji odświeżających.
 • Usprawnienie wewnętrznych procesów zarządzania danymi, oferując większą spójność i redukując koszty.
 • Przyspieszenie transformacji cyfrowej.
 • Skorzystanie z możliwości dodania wartości dla klienta i zróżnicowania rynku.
 • Wyprzedzenie wymogów regulacyjne i uwzględnienie już kodu LEI w ramach dobrych praktyk zalecanych na całym świecie.

Rola agenta ds. weryfikacji pozwala instytucjom finansowym i innym organizacjom biorącym udział w weryfikacji tożsamości na pozyskiwanie i utrzymywanie LEI dla swoich klientów we współpracy z akredytowanymi podmiotami nadającymi LEI. Agenci ds. weryfikacji osiągają to poprzez wykorzystanie standardowych procedur identyfikacji klientów w procesie poznawania klienta (KYC), wdrażania klienta lub standardowych procesów aktualizacji klientów.

Rola ma na celu wyeliminowanie powielania procesów w czasie wdrażania klientów przez organizację i w czasie nadawania LEI, co w efekcie zapewnia prostszą, szybszą i wygodniejszą obsługę zarówno dla agenta ds. weryfikacji, jak i jego klientów dzięki bardziej efektywnemu procesowi nadawania LEI.

Jak to działa

Ogólnym celem roli agenta ds. weryfikacji jest usprawnienie procesu nadawania LEI, a tym samym zapewnienie wielu korzyści podmiotom prawnym, podmiotom nadającym LEI oraz instytucjom, które obsługują podmioty prawne.

Referencje

„Weryfikacja i walidacja przedsiębiorstw i podmiotów pozostaje poważnym wyzwaniem dla wielu dostawców usług finansowych. Współpracując z GLEIF i platformą agenta ds. weryfikacji, naszym celem jest dalsze wdrażanie kodów LEI, aby umożliwić kompleksową zgodność, zapewnić podmiotom legitymację jako globalnych kontrahentów handlowych i finansowych oraz w dalszym ciągu pomagać organizacjom w świadczeniu podstawowych usług finansowych wielu osobom pozostającym poza formalną bankowością”.

Amit Sharma, FinClusive CEO

„Udostępniając uniwersalny identyfikator rozpoznawany na całym świecie, chcemy pomóc indyjskim MŚP na dwa sposoby: w przestrzeganiu wymogów LEI w Indiach i w dostępie do rynku światowego”.

Mohan Ramaswamy, Co-Founder & CEO of Rubix

„Jako agent ds. weryfikacji możemy wykorzystywać dane LEI, aby znacznie usprawnić identyfikację VASP i ułatwić identyfikację kontrahentów, jednocześnie wspierając naszych klientów w zapewnianiu zgodności z nadchodzącymi przepisami na wczesnym etapie”.

Shih Chia, CEO and Chief Risk Officer at VerifyVASP

„W dynamicznym krajobrazie cyfrowym zaufana tożsamość biznesowa ma ogromne znaczenie. CFCA, jako agent ds. weryfikacji LEI, zwiększa zaufanie cyfrowe, wzmacnia pozycję różnorodnych klientów i przyspiesza ich transformację cyfrową. Wykorzystując powszechnie uznaną tożsamość cyfrową zakorzenioną w LEI, organizacje uczestniczą w globalnym rynku w sposób włączający i pewny. CFCA wierzy w transformacyjną moc ekosystemu LEI, która może na nowo zdefiniować zaufanie w cyfrowym świecie”. 

Yanzhao Zhang, Project Manager and Senior Strategic Analyst of CFCA

„Znamy wartość LEI w tworzeniu przejrzystości, która wzmacnia więzi między organizacjami. Nasza akceptacja jako agenta ds. weryfikacji pozwala nam usprawnić nasze podejście do zarządzania cyklem życia klienta, poprawić jego jakość i zapewnia wyjątkowo potężną podstawę do tworzenia nowych usług o wartości dodanej dla naszych klientów korporacyjnych”.

Paul Mifsud, Managing Director of Sparkasse Bank Malta plc

„Jako agent ds. weryfikacji jesteśmy zobowiązani do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy gromadzonej od ponad dwóch dekad w celu edukowania podmiotów prawnych w zakresie atrakcyjnych możliwości, jakie stwarza przyjęcie LEI, przy jednoczesnym usprawnieniu procesu nadawania LEI i skróceniu czasu jego wdrażania. Będzie to miało kluczowe znaczenie w kontekście łagodzenia ryzyka systemowego, a jednocześnie ułatwi nam dokonanie cyfrowej transformacji na rynku indyjskim i poza nim”.

Seema Kumar, Director of MNS Credit

Korzyści

Osiągnięcie korzystnego cyklu życia klienta

Korzyści dla…

Korzyści dla instytucji sprzedających

 • Większe zadowolenie klientów dzięki usłudze dodatkowej
 • Skrócony czas wdrażania klientów podmiotowych
 • Bardziej wydajna odnowa podczas cyklu odświeżania
 • Uniknięcie potencjalnych opłat umownych za opóźnione wdrożenie
 • Ciągła zgodność z przepisami
 • Ulepszone wewnętrzne procesy zarządzania danymi, większa spójność ze standardowymi danymi referencyjnymi podmiotów
 • Redukcja kosztów dzięki uzyskanej wydajności
 • Przyspieszona transformacja cyfrowa

Korzyści dla instytucji kupujących

 • Unikalna identyfikacja funduszy własnych w momencie powstania
 • Unikalna identyfikacja wszystkich stron struktury funduszu (powiernik, doradca, konsultant, depozytariusz itp.)
 • Terminowa i jednoznaczna identyfikacja emitentów instrumentów finansowych
 • Efektywna łączność z depozytariuszem funduszu i administratorami korzystającymi z kodu LEI
 • Płynna i skuteczna współpraca z bankami sprzedającymi
 • Uniknięcie potencjalnych opłat umownych za opóźnione wdrożenie
 • Ciągła zgodność z przepisami
 • Ulepszone wewnętrzne procesy zarządzania danymi, większa spójność ze standardowymi danymi referencyjnymi podmiotów
 • Redukcja kosztów dzięki uzyskanej wydajności
 • Przyspieszona transformacja cyfrowa

Korzyści dla dostawców danych oraz usług KYC

 • Przyciągnięcie kolejnych instytucji korzystających z LEI
 • Łatwiejsza i szybsza komunikacja
 • Poprawa obsługi klienta
 • Zapewnienie pojedynczego identyfikatora w ramach narzędzi do wdrażania dla klientów podmiotowych
 • Uzyskanie pozycji lidera branży wśród innych usługodawców
 • Rozszerzenie istniejących usług danych dla podmiotu nadającego LEI
 • Skrócenie czasu wdrażania klientów
 • Ulepszone wewnętrzne procesy zarządzania danymi, większa spójność ze standardowymi danymi referencyjnymi podmiotów
 • Zwiększona efektywność w rozwijających się obszarach, takich jak gromadzenie danych środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG)

Korzyści dla międzynarodowych korporacji (klienci będący podmiotami prawnymi)

 • Postępowanie zgodnie z podejściem opartym na danych i ułatwienie przepływu pracy skarbnikowi korporacyjnemu:

  • Uproszczenie, zabezpieczenie i zdigitalizowanie procesów we wszystkich działach skarbu
  • Większa precyzja w zakresie spółek zależnych firmy skutkuje lepszym planowaniem zasobów na płatności wewnętrzne
  • Łatwiejszy i szybszy proces wdrażania
  • Lepsza i usprawniona relacja z bankiem
 • Przygotowanie swojej organizacji na przyszłość w zakresie handlu elektronicznego, płatności transgranicznych i digitalizacji dokumentów handlowych

 • Używanie kodu LEI swojej firmy w certyfikatach cyfrowych i wykonywanie transakcji (zgłaszanie obowiązków regulacyjnych, podpisywanie umów itp.) cyfrowo

 • Stworzenie portfela organizacyjnego w oparciu o LEI – uzyskanie lepszego wglądu w to, kto wykonuje jakie zadania w imieniu firmy

 • Uniknięcie wszelkich możliwych kar regulacyjnych.

Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw (klienci będący podmiotami prawnymi)

 • Dostęp do płatności transgranicznych, instrumentów kredytowych i łańcuchów dostaw bez ograniczeń dotyczących tożsamości
 • Poprawa dostępu do finansów i odpowiednich relacji bankowych
 • Zyskanie większej widoczności na e-platformach
 • Przyspieszenie transformacji cyfrowej

Korzyści dla organizacji nadających LEI

 • Wczesne podjęcie działań i uzyskanie pozycji lidera w swoich jurysdykcjach
 • Zwiększenie wolumenu kodów LEI pod swoim nadzorem dzięki korzyściom skali.
 • Zapewnienie lepszej widoczności dzięki regulatorom
 • Zmniejszenie kosztów weryfikacji i walidacji
 • Usunięcie powielania procesów w celu walidacji danych podmiotu
 • Zwiększenie udziału zarządzanych przez siebie kodów LEI w różnych branżach i rozwijanie swojej sieci

Publikacje

GLEIF

E-book GLEIF: Wprowadzenie dotyczące agenta ds. weryfikacji LEI

GLEIF

E-book GLEIF: bliższe spojrzenie na proces próbny agenta ds. weryfikacji

GLEIF

Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych

GLEIF

LEI: Klucz do włączenia finansowego w rozwijających się gospodarkach

McKinsey & Company and GLEIF

Identyfikator podmiotów prawnych – wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów

McKinsey & Company and GLEIF

Siła kodów LEI w transformacji zarządzania cyklem życia klienta w bankowości: początek wynoszący 4 miliardy dolarów