Rozwiązania LEI

Agenci ds. weryfikacjiZachęcając do dobrowolnego przyjmowania i stosowania LEI w ramach szerszej gamy nieuregulowanych linii biznesowych sektora bankowego, GLEIF odkryła możliwość zwiększenia efektywności poprzez stworzenie nowej roli operacyjnej w ramach Globalnego Systemu LEI.

Rola agenta ds. weryfikacji pozwala instytucjom finansowym na pozyskiwanie i utrzymywanie LEI dla swoich klientów we współpracy z akredytowanymi organizacjami nadającymi LEI. Odbywa się to poprzez wykorzystanie standardowych procedur identyfikacji klientów w procesie poznawania klienta (KYC), wdrażania klienta lub standardowych procesów aktualizacji klientów.

Celem roli agenta ds. weryfikacji jest usprawnienie procesu nadawania LEI, a tym samym zapewnienie wielu korzyści podmiotom prawnym, organizacjom nadającym LEI oraz instytucjom finansowym, które obsługują podmioty prawne.

Instytucje finansowe, które zostają agentami ds. weryfikacji, mogą odnieść następujące korzyści:

  • Szybsza i bardziej efektywna obsługa klientów podczas ich wdrażania i aktualizacji. Koniec z frustracją klientów spowodowaną powielaniem procesów.
  • Dodatkowe możliwości zwiększenia wartości dla klienta i osiągnięcia zróżnicowania rynkowego.
  • Usprawnienie wewnętrznych procesów zarządzania danymi, większa spójność, redukcja kosztów.
  • Przyspieszona transformacja cyfrowa.

Każda instytucja finansowa obsługująca klientów będących podmiotami prawnymi może ubiegać się o status agenta ds. weryfikacji.

Rola agenta ds. weryfikacji ma na celu wyeliminowanie powielania procesów w czasie wdrażania klientów przez instytucję finansową i w czasie nadawania LEI, co w efekcie zapewnia prostszą, szybszą i wygodniejszą obsługę instytucji finansowych i ich klientów dzięki bardziej efektywnemu procesowi nadawania LEI.

Zasady działania agenta ds. weryfikacji zostały wprowadzone po szerokich konsultacjach z grupą ds. relacji z najważniejszymi instytucjami finansowymi na świecie GLEIF (GIFI).

GLEIF aktywnie współpracuje ze światową społecznością bankową w celu wspierania prób w zakresie zasad działania agenta ds. weryfikacji i obecnie zaprasza instytucje finansowe do składania zapytań o uczestnictwo w fazie prób, a także zachęca do natychmiastowego dialogu z zainteresowanymi stronami.


Odpowiednie pliki do pobrania