Rozwiązania

E-book GLEIF: LEI a zarządzanie cyklem życia klienta w bankowości – 4 mld USD oszczędności na początekBadania* przeprowadzone przez McKinsey na zlecenie Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wykazały, że szersze przyjęcie identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI) może pomóc światowemu sektorowi bankowemu zaoszczędzić 2–4 mld USD rocznie w ramach samych kosztów onboardingu klientów. Oznacza to oszczędność rzędu 5–10% względem ogólnych wydatków sektora, które w tym zakresie kształtują się na poziomie 40 mld USD w skali roku.

Onboarding klientów to tylko jeden z wielu obszarów działalności bankowej, gdzie LEI może generować oszczędności. W związku z tym podane liczby to dopiero początek. GLEIF wskazała bankowość jako kluczowy sektor globalny pośród wielu sektorów, w których istotną rolę odgrywają identyfikacja i weryfikacja kontrahentów, gdzie przyjęcie LEI w szerszym zakresie mogłoby przynieść znaczące i wymierne korzyści w krótkim i średnim okresie.

Jeżeli banki na całym świecie rozszerzą stosowanie LEI poza obowiązkowe raportowanie na rynkach kapitałowych i zaczną stosować te identyfikatory również dla innych usług bankowych, na przykład finansowania handlu, płatności i bankowości korporacyjnej, wynikający z tego wzrost efektywności przyniesie znaczne oszczędności czasu i pieniędzy.

W samym tylko obszarze zarządzania cyklem życia klienta (CLM) stosowanie LEI może znacząco uprościć identyfikację podmiotów na różnych etapach cyklu, takich jak onboarding, transakcje, raportowanie dotyczące zgodności oraz monitorowanie ryzyka. Ten e-book omawia wnioski z opracowania przygotowanego wspólnie przez GLEIF i McKinsey w kontekście konkretnych przypadków użycia i problemów doświadczanych przez banki przy identyfikacji i weryfikacji klientów.

Zawiera także krótki przegląd innych korzyści, jakie banki mogą uzyskać dzięki rozszerzeniu stosowania LEI. Należą do nich: skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia przychodów, lepsze wskaźniki utrzymania klientów oraz zapewnianie lepszej i bardziej wydajnej obsługi klienta.

Aby otworzyć ten e-book w przeglądarce plików PDF, kliknij tutaj.

* Źródło: McKinsey Cost per Trade Survey, Thomson Reuters: "KYC Compliance: The Rising Challenge for Financial Institutions" report, GLEIS 2.0 voice of customer and expert interviews (McKinsey Cost per Trade Survey, Thomson Reuters: KYC Compliance: The Rising Challenge for Financial Institutions" report, GLEIS 2.0 voice of customer and expert interviews). McKinsey przeprowadził badanie opinii klientów obejmujące wywiady z ponad 70 interesariuszami, w tym z uczestnikami rynku z ponad pięciu sektorów, podmiotami rejestrującymi i używającymi LEI, Lokalnymi Jednostkami Operacyjnymi, regulatorami i potencjalnymi partnerami Globalnego Systemu LEI.


Odpowiednie pliki do pobrania

Pobierz jako plik PDF: E-book GLEIF – LEI a zarządzanie cyklem życia klienta w bankowości – 4 mld USD oszczędności na początek (GLEIF eBook - LEIs and Client Lifecycle Management in Banking: a U.S.$4 Billion Beginning)