GLEIF Zarządzanie

Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC)Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) to grupa przedstawicieli władz publicznych z całego świata powołana w styczniu 2013 r. w celu koordynacji i nadzoru nad globalnym systemem identyfikatorów podmiotów prawnych, czyli Globalnym Systemem LEI. Jako organ nadzorczy Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), LEI ROC zapewnia przestrzeganie zasad Globalnego Systemu LEI przez GLEIF.

Strona internetowa Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI

Plik PDF do pobrania: Karta Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI