GLEIF Zarządzanie

Rada Stabilności Finansowej (FSB) i GLEIFRada Stabilności Finansowej (FSB), założona w 2009 r., jest międzynarodowym organem monitorującym globalny system finansowy i zgłaszającym zalecenia na jego temat. Jej działania polegają na koordynacji działań krajowych władz finansowych i międzynarodowych organów ustanawiających normy w procesie opracowywania solidnych zasad regulacyjnych, nadzorczych i innych w odniesieniu do sektora finansowego. Promuje ona wyrównanie szans dzięki wspieraniu spójnego wdrożenia zasad we wszystkich sektorach i obszarach. Rada Stabilności Finansowej stara się, poprzez działania stowarzyszonych w niej podmiotów, wzmocnić systemy finansowe oraz zwiększyć stabilność międzynarodowych rynków finansowych. Zasady opracowane w celu realizacji tych celów są wdrażane przez władze krajowe w podległych im jurysdykcjach. Karta FSB została zatwierdzona przez głowy państw i rządów zrzeszonych w Grupie G20.

Rada Stabilności Finansowej jest organem założycielskim Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) i mianowała dyrektorów wchodzących w skład pierwszego zarządu GLEIF.

Strona internetowa Rady Stabilności Finansowej

Plik PDF do pobrania: Raport Rady Stabilności Finansowej – Identyfikator podmiotu prawnego na rynkach finansowych (2012)