Dane LEI Zarządzanie jakością danych GLEIF

Do pobraniaZapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą usług GLEIF w zakresie jakości danych. Raporty dot. jakości danych można pobrać tutaj.

XSD - definicje schematów XML dla LEI-CDF wer. 3.1

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Schemat XML

XSD - definicje schematu XML dla RR-CDF wer. 2.1

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Schemat XML

XSD - definicje schematu XML dla formatu wyjątków sprawozdawczych wer. 2.1

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Schemat XML

Zasady przejściowe i reguły walidacji wer. 2.7.1

PDF - dokument ten opisuje zasady biznesowe odnoszące się do wydawania, aktualizacji, zarządzania i publikacji danych referencyjnych LEI zgodnie z formatami Common Data File (CDF)

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Schemat XML

Zestaw reguł dot. jakości danych wer. 3.3

PDF - zestaw reguł dot. jakości danych stosowany w systemie kontroli wstępnej GLEIF oraz podczas codziennych czynności kontrolnych

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Kontrole jakości danych

XLS - zestaw reguł dot. jakości danych stosowany w systemie kontroli wstępnej GLEIF oraz podczas codziennych czynności kontrolnych

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Kontrole jakości danych

Słownik dot. sprawozdawczości jakości danych wer. v.3.0

PDF - Słownik raportów dot. jakości danych zawiera szczegółowe informacje odnoszące się do metodologii, według której tworzone są miesięczne raporty dot. jakości danych

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Raporty dot. jakości danych

Podręcznik użytkownika – zgłaszanie zastrzeżeń do danych LEI wer. 1.1

PDF - ten podręcznik użytkownika zawiera wytyczne w zakresie tworzenia i zgłaszania zastrzeżeń

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Zgłaszanie zastrzeżeń do danych LEI

Słownik kontroli duplikatów wer. 1.2

PDF - słownik ten zawiera krótki opis modułu kontroli duplikatów GLEIF, co zapewnia użytkownikom większą przejrzystość danych

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Zarządzanie proaktywne