Dane LEI Skonsolidowane pliki GLEIF

Podmioty nadające LEI: pliki historyczneOd 8 czerwca 2015 r. GLEIF codziennie publikuje uaktualnione pliki skonsolidowane. Poszczególne pliki źródłowe opublikowane przez podmioty nadające identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) przed tą datą lub pliki późniejsze, które nie zostały uwzględnione w skonsolidowanych plikach, można pobrać poniżej.

Poniższa tabela zawiera linki do pobrania plików ZIP dotyczących poszczególnych podmiotów nadających LEI, które zawierają historyczne pliki LEI w formacie LEI-CDF v1.0 i/lub LEI-CDF v2.1. Dla użytkowników, którzy chcieliby pobrać całkowity zestaw historycznych plików LEI, jest on dostępny na dole tej strony.

Podmiot nadający LEI LEI Pliki historyczne
Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) EVK05KS7XY1DEII3R011 Archiwum
Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106 Archiwum
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CSD Slovakia) 097900BEFH0000000217 Archiwum
Central Securities Clearing System Plc (CSCS Nigeria) 029200067A7K6CH0H586 Archiwum
全国金融标准化技术委员会 (Chiński Komitet Techniczny ds. Standaryzacji Finansowej) 300300KDIZ11PV2GH547 Archiwum
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) 959800R2X69K6Y6MX775 Archiwum
Centrální depozitář cenných papírů a.s. (CSD Prague) 315700LK78Z7C0WMIL03 Archiwum
Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) 743700OO8O2N3TQKJC81 Archiwum
InfoCamere SCpA, Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (InfoCamere) 815600EAD78C57FCE690 Archiwum
Irish Stock Exchange 635400DZBUIMTBCXGA12 Archiwum
Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) 353800279ADEFGKNTV65 Archiwum
KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) 48510000JZ17NWGUA510 Archiwum
Korea Securities Depository (KSD) 9884008RRMX1X5HV6625 Archiwum
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) 259400L3KBYEVNHEJF55 Archiwum
Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) 335800FVH4MOKZS9VH40 Archiwum
London Stock Exchange 213800WAVVOPS85N2205 Archiwum
LuxCSD S.A (LuxCSD) 222100T6ICDIY8V4VX70 Archiwum
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (National Settlement Depository, Russia) 253400M18U5TB02TW421 Archiwum
Kamer van Koophandel (KvK; Netherlands Chamber of Commerce) 724500A93Z8V1MJK5349 Archiwum
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 969500Q2MA9VBQ8BG884 Archiwum
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) 789000TVSB96MCOKSB52 Archiwum
Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) 558600FNC30A8J9EGQ54 Archiwum
Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28 Archiwum
Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) 7478000050A040C0D041 Archiwum

Pod poniższym linkiem można pobrać jeden plik ZIP, który zawiera wszystkie pliki z powyższej tabeli.


Pobierz pliki historyczne