LEI Common Data File formats

Poprzednie wersjePodstawowe informacje biznesowe („z wizytówek służbowych”) dostępne razem z danymi referencyjnymi identyfikatora podmiotu prawnego (LEI), np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, są określane jako dane „Poziomu 1”. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. LEI-Common Data File (CDF) format definiuje sposób raportowania przez podmioty nadające LEI swoich LEI i danych referencyjnych Poziomu 1.

Format LEI-CDF w wersji 1.0 został opracowany pierwotnie przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC) i przekazany do przyjęcia przez wszystkie organizacje nadające LEI w sierpniu 2014 r. Następnie Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) przejęła odpowiedzialność za utrzymanie standardu i jego dalszy rozwój.

W marcu 2021 r. GLEIF opublikowała format LEI-CDF w wersji 2.1, w maju 2017 r. format RR-CDF w wersji 1.1, a w listopadzie 2016 r. format Reporting Exceptions w wersji 1.0.

Poniżej wymieniono poprzednie wersje formatów Common Data File (CDF) opublikowane przez GLEIF:

Format LEI-CDF Format Relationship Record (RR)-CDF Format Reporting Exceptions
LEI-CDF 2.1
LEI-CDF 1.0
RR-CDF 1.1 Format Reporting Exceptions 1.1

Pliki do pobrania