Polityka prywatności

Polityka prywatności GLEIFW tym miejscu przedstawiona jest polityka prywatności dla strony internetowej GLEIF.
Wskazujemy, które informacje osobowe zbieramy, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową GLEIF. Wyjaśniamy też, co robimy z takimi informacjami. Ponadto podajemy adres e-mail, na który można wysłać do nas zapytania i zgłoszenia poprawek.

Osoby zamieszkałe w Chinach kontynentalnych odwiedzające witrynę internetową powinny kliknąć tutaj i zapoznać się z treścią polityki prywatności w języku chińskim.

I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym zdefiniowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych oraz w innych krajowych przepisach prawa dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich, a także w pozostałych regulacjach w zakresie ochrony danych, jest:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)

Bleichstrasse 59
60313 Frankfurt am Main
Germany
E-mail: info@gleif.org
Witryna internetowa: www.gleif.org

II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w podmiocie odpowiedzialnym jest:

mediadefine GmbH
Rüdiger van Hal
Marc-Chagall-Str. 2
D-40477 Düsseldorf
E-mail dataprotection-operations@mediadefine.com
Internet www.mediadefine.com

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników w sposób regularny odbywa się wyłącznie za zgodą danego użytkownika. Wyjątek dotyczy przypadków, gdy nie można uzyskać wcześniejszej zgody z uzasadnionych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jeśli uzyskamy zgodę osoby zainteresowanej na przetwarzanie jej danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wypełnienia postanowień umowy, której osoba zainteresowana jest stroną, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także operacji przetwarzania wymaganych do przeprowadzenia czynności poprzedzających zawarcie umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli żywotne interesy osoby zainteresowanej lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, a interesy, fundamentalne prawa i fundamentalne wolności zainteresowanej osoby nie przeważają nad owymi interesami, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe określonej osoby zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania wygaśnie. Ponadto dane można przechowywać, jeśli europejski lub krajowy ustawodawca określił to w europejskich regulacjach lub innych przepisach, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Blokowanie lub usuwanie danych odbywa się również wtedy, gdy upłynie okres przechowywania przewidziany we wspomnianych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

IV. Udostępnianie strony i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Przy każdych odwiedzinach na naszej stronie internetowej system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego osoby odwiedzającej.

Gromadzone są następujące dane:
a. Informacje na temat rodzaju i wersji używanej przeglądarki
b. System operacyjny użytkownika
c. Dostawca usług internetowych użytkownika
d. Adres IP użytkownika
e. Data i godzina dostępu
f. Strony internetowe, z których system użytkownika przechodzi na naszą stronę internetową
g. Strony internetowe, na które system użytkownika przechodzi za pośrednictwem naszej strony internetowej

Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane, które pozwalają na przypisanie do użytkownika. Może się to zdarzyć na przykład wtedy, gdy link do strony internetowej, z której użytkownik przechodzi na naszą stronę internetową, lub link do strony internetowej, na którą przechodzi użytkownik, zawiera dane osobowe.

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Te dane nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dzienników stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne w celu udostępnienia strony na komputerze użytkownika. Aby było to możliwe, adres IP użytkownika musi być przechowywany przez okres trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Oprócz tego dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie następuje ocena danych dla celów marketingowych.

Te cele określają również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych z podziałem na typy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów związanych z ich zbieraniem. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępniania strony internetowej następuje to w chwili zakończenia sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika następuje to po maksymalnie 365 dniach. Istnieje możliwość dodatkowego przechowywania danych. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub izolowane, aby przypisanie danego klienta nie było możliwe.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywania danych w plikach dziennika ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie może zgłosić sprzeciwu.

V. Korzystanie z plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej i przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia przeglądarce unikalną identyfikację przy ponownym otwarciu strony internetowej.
Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji wywołującej przeglądarki nawet po łamaniu strony.

W plikach cookie przechowywane są i przesyłane następujące dane:

a. ustawienia języka
b. informacje dotyczące logowania

Oprócz tego na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, które pozwalają na analizę zachowań użytkownika związanych z przeglądaniem stron internetowych.

W tym zakresie mogą być przesyłane następujące dane:
a. Wpisane słowa kluczowe
b. Częstotliwość odsłon
c. Korzystanie z funkcji strony internetowej

Dane użytkowników zgromadzone w ten sposób są pseudonimizowane przy użyciu środków technicznych. Dlatego przypisanie danych do wywołującego użytkownika nie jest już możliwe. Dane nie będą przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej użytkownicy są informowani za pomocą banera informacyjnego o stosowaniu plików cookie do celów analitycznych oraz opisanych w niniejszej polityce prywatności. W tym kontekście wskazano także, w jaki sposób można wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych poprzez używanie plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych poprzez używanie plików cookie niezbędnych technicznie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

3. Cel przetwarzania danych
Celem używania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze strony internetowej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej wymagają plików cookie, by mogły działać. W ich przypadku konieczne jest, by przeglądarka została rozpoznana nawet po łamaniu strony.

Wymagamy plików cookie do następujących zastosowań:
a. Procesy logowania
b. Opis indywidualnej zawartości strony internetowej
c. Przekazywanie ustawień języka
d. Zapamiętywanie słów kluczowych

Dane użytkowników gromadzone przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.
Te cele określają również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania i możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który przesyła je do naszej strony internetowej. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Może to również odbywać się automatycznie. Jeśli dla naszej strony internetowej pliki cookie zostaną wyłączone, niektóre funkcje mogą nie być w pełni dostępne.

Przesyłania plików cookie Flash nie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, lecz poprzez zmianę ustawień programu Flash Player.

VI. Newsletter/listy wysyłkowe

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Newsletter jest wysyłany, jeśli użytkownik zarejestrował się na naszej stronie internetowej, by go otrzymywać.

Na naszej stronie internetowej można zapisać się na bezpłatny newsletter. Dane z pola wprowadzania są przesyłane do nas przy rejestracji w celu otrzymywania newslettera. Gromadzone są następujące dane, jeśli zostaną wpisane:

 • E-mail

Oprócz tego przy rejestracji zbierane są następujące dane:
a. Adres IP wywołującego komputera
b. Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych poprosimy o twoją zgodę w trakcie procesu rejestracji oraz powołamy się na niniejszą politykę prywatności.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania newsletterów nie następuje ujawnienie danych stronom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysłania newslettera.

2. Podstawą prawną do wysyłania newslettera jest:
Newsletter jest wysyłany na podstawie rejestracji użytkownika na stronie internetowej:
www.gleif.org/en/lei-data/email-notifications-on-technical-updates

Podstawę prawną przetwarzania danych po zasubskrybowaniu biuletynu przez użytkownika w sytuacji wyrażania przez niego zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Adres e-mail użytkownika uzyskuje się w celu dostarczenia newslettera.

Zbieranie innych danych osobowych w kontekście procesu rejestracji ma na celu zapobieganie nadużywaniu usług lub wykorzystywanego adresu e-mail.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów związanych z ich zbieraniem. Dlatego adres e-mail jest przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja na newsletter. : www.gleif.org/en/lei-data/email-notifications-on-technical-updates

Inne dane osobowe zbierane w trakcie procesu rejestracji zwykle są usuwane po upływie okresu 90 dni.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Można to zrobić za pomocą linka dostępnego w każdym wydaniu newslettera lub na stronie internetowej w sekcji rejestracji na otrzymywanie newslettera.

VII. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie informacji osobowych. Dane te, wprowadzane w odpowiednich polach, są przesyłane do nas i przez nas przechowywane. Dane nie są przekazywane stronom trzecim. W trakcie procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • E-mail
 • Hasło

W chwili rejestracji przechowywane są również następujące dane:
a. Adres IP użytkownika
b. Data i godzina rejestracji

W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w sytuacji wyrażania przez niego zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli rejestracja jest niezbędna w celu wypełnienia postanowień umowy, której użytkownik jest stroną, albo wdrożenia w życie niezbędnych środków poprzedzających zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Rejestracja użytkownika jest wymagana w celu dostarczania określonych treści i usług na naszej stronie internetowej.

Taka treść i usługi to:

 • Zastrzeżenia do danych LEI

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów związanych z ich zbieraniem.

5. Sprzeciw i usunięcie danych
Jako użytkownik zawsze możesz się wyrejestrować. W każdej chwili możesz zmienić przechowywane dane na twój temat. W takim przypadku wyślij wiadomość e-mail z odpowiednią treścią na adres info@gleif.org.

VIII. Formularze i kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie jest kilka formularzy, w tym formularze kontaktowe, których można użyć w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik wybierze tę opcję, dane wpisywane w polu wprowadzania zostaną przesłane do nas i zapisane.

W poszczególnych formularzach, w polu wprowadzania można wpisać następujące dane. Są one przesyłane do nas:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Telefon
 • E-mail
 • Temat
 • Wiadomość/komentarz

W chwili wysyłania wiadomości przechowywane są również następujące dane:

 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych poprosimy o twoją zgodę oraz powołamy się na te zapisy dotyczące prywatności w trakcie procesu wysyłania.

W tym kontekście nie następuje ujawnianie danych stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania korespondencji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w sytuacji wyrażania przez niego zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z pól wprowadzania służy wyłącznie do przetwarzania kontaktów. W przypadku kontaktu poprzez e-mail obejmuje to również wymagany prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Inne dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu wysyłania służą do zapobiegania nadużywaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszym systemom informatycznym.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów związanych z ich zbieraniem. W przypadku danych osobowych z pól wprowadzania w formularzu kontaktowym oraz tych przesyłanych przez e-mail następuje to w chwili zakończenia korespondencji z danym użytkownikiem. Korespondencja kończy się, gdy na podstawie okoliczności można uznać, że określone fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami przez e-mail, może sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych w dowolnym momencie. W takim przypadku korespondencja nie będzie kontynuowana.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, może też zażądać usunięcia swoich danych, o ile nie zabraniają tego inne przepisy prawa. Sprzeciw wobec przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz wniosek o usunięcie można wysłać do nas pocztą elektroniczną: info@gleif.org

IX. Usługi

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Opis i zakres przetwarzania danych wynikają z informacji o usługach.

Jeśli nie chcesz, by następujące usługi, narzędzia, wtyczki i serwisy społecznościowe – w skrócie nazywane usługami – przypisywały dane zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do twojego profilu w obrębie danej usługi, musisz wylogować się z tej usługi przed wejściem na naszą stronę internetową. Możesz całkowicie zablokować ładowanie wtyczek dzięki rozszerzeniom dla swojej przeglądarki. Możesz to zrobić za pomocą narzędzia blokującego skrypty „NoScript” (noscript.net).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników we wszystkich usługach stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO. Więcej informacji znajduje się w odpowiednim ustępie dotyczącym wykorzystywanych usług.

X. Wykorzystywane usługi

1. Usługa: Analiza ruchu internetowego za pomocą narzędzia PIWIK

Zakres przetwarzania danych osobowych
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia open source Matomo (wcześniej PIWIK), aby analizować aktywność internetową naszych użytkowników. Oprogramowanie zapisuje plik cookie na komputerze użytkownika (informacje na temat plików cookie znajdują się powyżej). Przy wywoływaniu poszczególnych podstron na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane:
(1) Adres IP systemu wywołującego u użytkownika
(2) Wywoływana strona internetowa
(3) Strona internetowa, z której użytkownik przeszedł na wywoływaną stronę (strona odsyłająca)
(4) Podstrony wywoływane na wywoływanej stronie internetowej
(5) Czas pozostawania na stronie internetowej
(6) Częstotliwość wywoływania strony internetowej

Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach z naszej strony internetowej. Dane osobowe użytkowników są przechowywane tylko tam. Dane nie są przekazywane stronom trzecim.

Więcej informacji na temat polityki prywatności, przetwarzania danych i usług znajduje się tutaj:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników pozwala nam analizować aktywność internetową naszych użytkowników. Analizując uzyskane dane, możemy opracować informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. To pomaga nam stale udoskonalać naszą stronę internetową i dbać o to, by była przyjazna dla użytkownika. Te cele określają również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia interes użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

Czas trwania celu
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów związanych z ich zapisywaniem. W naszym przypadku następuje to po upływie 36 miesięcy.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który przesyła je do naszej strony internetowej. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Może to również odbywać się automatycznie. Jeśli dla naszej strony internetowej pliki cookie zostaną wyłączone, niektóre funkcje mogą nie być w pełni dostępne.

2. Usługa: Google WebFonts

Zakres przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę Google Webfonts. Google Webfonts to usługa oferująca biblioteki czcionek i skryptów. Celem zintegrowania tej usługi jest zapewnienie przyjemnego wyglądu naszej strony internetowej pod względem typograficznym.

Operatorem i stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest

Czcionki w obrębie Google Webfonts są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, aby nie musiały ładować się wielokrotnie. Jeśli przeglądarka nie obsługuje Google Webfonts lub odmawia dostępu, treść będzie wyświetlana w standardowej czcionce. Wywołanie biblioteki czcionek lub skryptów automatycznie uruchamia połączenia do operatora danej biblioteki. Teoretycznie jest możliwe, że operatorzy takich bibliotek zbierają dane – lecz obecnie nie jest jasne, czy to robią i ewentualnie w jakim celu.

Google Webfonts ustawia pliki cookie i może analizować korzystanie ze strony internetowej poprzez pliki cookie, które są umieszczone na stronach internetowych. Podstrony odwiedzane przez użytkowników mogą później automatycznie przesyłać dane do Google do celów analizy online. Google stosuje ten proces techniczny, by uzyskać dane osobowe, takie jak adres IP określonej osoby, odsłony podstron, godzina dostępu, dostępność, częstotliwość odwiedzin, linki źródłowe, linki przekierowujące, a także czas pozostawania na stronie internetowej. Te informacje są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i mogą być udostępniane stronom trzecim w stosownych przypadkach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów związanych z ich zapisywaniem.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który przesyła je do naszej strony internetowej. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Może to również odbywać się automatycznie. Jeśli dla naszej strony internetowej pliki cookie zostaną wyłączone, niektóre funkcje mogą nie być w pełni dostępne.

3. Usługa: Google reCAPTCHA

Zakres przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania
Korzystamy z usługi Google reCAPTCHA, aby stwierdzić, czy nasz formularz kontaktowy lub dotyczący newslettera wypełnia człowiek, czy komputer.

Operatorem i stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
  Więcej informacji na temat polityki prywatności, przetwarzania danych i usług znajduje się tutaj:
 • www.google.com/policies/privacy/

Google wykorzystuje następujące dane, aby sprawdzić, czy ma do czynienia z człowiekiem, czy z komputerem: adres IP używanego urządzenia, która z naszych stron internetowych jest odwiedzana oraz czy zawiera captcha, data i czas trwania odwiedzin, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki oraz rodzaj systemu operacyjnego, konto Google, gdy jesteś zalogowany na konto Google, ruchy myszką na powierzchni reCAPTCHA, a także zadania, które wymagają zidentyfikowania obrazów. Mamy prawnie uzasadniony interes w takim przetwarzaniu danych, ponieważ pragniemy zapewnić bezpieczeństwo naszej strony internetowej oraz chronić się przed automatycznym wpisywaniem danych (atakami).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów związanych z ich zapisywaniem.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który przesyła je do naszej strony internetowej. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Może to również odbywać się automatycznie. Jeśli dla naszej strony internetowej pliki cookie zostaną wyłączone, niektóre funkcje mogą nie być w pełni dostępne.

4. Usługa: TypeKit

Zakres przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę Typekit od Adobe. Typekit to usługa zapewniająca biblioteki czcionek lub skryptów. Celem zintegrowania tej usługi jest zapewnienie przyjemnego wyglądu naszej strony internetowej pod względem typograficznym.

Operatorem i stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest

Typekit ustawia pliki cookie i może uzyskać następujące dane za pośrednictwem plików cookie ustawionych na stronach internetowych: dostarczone czcionki, identyfikator zestawu, wersja JavaScript zestawu (ciągu), rodzaj zestawu (ciąg „konfigurowalny” lub „dynamiczny”), identyfikator konta (identyfikuje klienta dla danego zestawu), serwis dostarczający czcionek (np. Typekit lub Edge Web Fonts), aplikacja żądająca czcionek (np. Adobe Muse), serwer dostarczający typów czcionek (np. serwer Typekit lub Enterprise CDN), nazwa hosta strony, na której czcionki są ładowane, czas pobierania czcionek przez przeglądarkę internetową, czas od pobrania czcionek przez przeglądarkę internetową do wykorzystania czcionek, czy zainstalowany jest ad-blocker, aby ustalić, czy ad-blocker wpływa na prawidłowe śledzenie odsłon strony. Adobe wykorzystuje informacje od zewnętrznych stron internetowych, które używają czcionek Typekit, aby dostarczać usługi Typekit. Informacje są także wykorzystywane w celu diagnozowania problemów z dostawą lub pobieraniem oraz do celów płatności na rzecz wytwórców czcionek. Adobe współpracuje z wytwórcami czcionek w celu dostarczania czcionek za pośrednictwem usługi Typekit. Oprócz tego wytwórcy mogą oferować czcionki na sprzedaż w Typekit Marketplace poprzez usługę Typekit. W takim przypadku Adobe dostarczy wytwórcom czcionek informacje, takie jak twoje dane kontaktowe oraz podsumowanie zakupu licencjonowanych czcionek, aby sprawdzić, czy masz ważną licencję na czcionki zakupione na Typekit Marketplace.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów związanych z ich zapisywaniem.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który przesyła je do naszej strony internetowej. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Może to również odbywać się automatycznie. Jeśli dla naszej strony internetowej pliki cookie zostaną wyłączone, niektóre funkcje mogą nie być w pełni dostępne.

5. Usługa: YouTube

Zakres przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę YouTube. YouTube to portal społecznościowy oraz zawierający materiały wideo. Portal wideo służy do publikowania, przeglądania, oceniania i komentowania klipów wideo. Celem zintegrowania tej usługi jest rozpowszechnianie naszych treści za jego pomocą.

Operatorem i stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest

 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC to podmiot powiązany Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
  Więcej informacji na temat polityki prywatności, przetwarzania danych i usług znajduje się tutaj:
 • www.youtube.com/yt/about/
 • www.google.de/intl/policies/privacy/

Jeśli na naszej stronie są zintegrowane przyciski, YouTube może automatycznie pobierać treści IT. Poszczególne strony przeglądane przez użytkowników mogą później automatycznie przesyłać dane do YouTube. Poprzez ten proces technologiczny YouTube otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP określonej osoby i jej zwyczaje w zakresie przeglądania, aby zoptymalizować reklamę skierowaną do użytkownika. Te informacje są przechowywane przez YouTube w Stanach Zjednoczonych Ameryki i mogą być udostępniane stronom trzecim w stosownych przypadkach. Jeśli użytkownik jest zalogowany na YouTube na swój profil, YouTube rozpoznaje użytkownika przy każdym działaniu. Przesyłane są dane osobowe, takie jak adres IP określonej osoby, kliknięcia na stronie, godzina dostępu, miejsce, skąd uzyskano dostęp, częstotliwość wizyt, linki źródłowe, linki przekierowujące oraz dane na temat czasu pozostawania na stronie internetowej. Jeśli przyciski są zintegrowane na naszej stronie internetowej, YouTube może przypisać wszelkie działania wykonywane przez użytkownika do jego profilu, a także przechowywać i przetwarzać takie informacje.

Informacje będą także zamieszczane w serwisie społecznościowym i wyświetlane tam twoim kontaktom. Informacje będą wykorzystywane do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, aby w sposób optymalny wprowadzać nasze usługi na rynek, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 1 f RODO.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów związanych z ich zapisywaniem.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który przesyła je do naszej strony internetowej. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Może to również odbywać się automatycznie. Jeśli dla naszej strony internetowej pliki cookie zostaną wyłączone, niektóre funkcje mogą nie być w pełni dostępne.

Jeśli nie życzysz sobie przekazywania danych osobowych, możesz tego uniknąć, wylogowując się ze swojego konta.

6. Usługa: Twitter

Zakres przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę Twitter. Twitter to serwis społecznościowy udostępniający usługę blogowania. Serwis społecznościowy jest wykorzystywany do profilowania, komunikacji, łączenia, tworzenia i udostępniania treści między poszczególnymi użytkownikami oraz między użytkownikami a społecznością. Za pomocą Twittera można tworzyć i wysyłać Tweety, czyli krótkie wiadomości. Tweety są wyświetlane osobom obserwującym, użytkownikom Twittera oraz publicznie. Celem zintegrowania tej usługi jest rozpowszechnianie naszych treści za jego pomocą.

Operatorem i stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest

Jeśli na naszej stronie są zintegrowane przyciski, Twitter może automatycznie pobierać treści IT. Poszczególne strony przeglądane przez użytkowników mogą później automatycznie przesyłać dane do Twittera. Ten proces technologiczny pozwala Twitterowi zbierać dane osobowe, takie jak adres IP określonej osoby i jej zwyczaje w zakresie przeglądania, aby zoptymalizować reklamę skierowaną do użytkownika. Te informacje są przechowywane przez Twittera w Stanach Zjednoczonych Ameryki i mogą być udostępniane stronom trzecim. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Twittera na swój profil, Twitter rozpoznaje użytkownika przy każdym działaniu. Przesyłane są dane osobowe, takie jak adres IP określonej osoby, kliknięcia na stronie, godzina dostępu, miejsce, skąd uzyskano dostęp, częstotliwość wizyt, linki źródłowe, linki przekierowujące oraz dane na temat czasu pozostawania na stronie internetowej. Jeśli przyciski są zintegrowane na naszej stronie internetowej, Twitter może przypisać wszelkie działania wykonywane przez użytkownika do jego profilu, a także przechowywać i przetwarzać takie informacje.

Informacje będą także zamieszczane w serwisie społecznościowym i wyświetlane tam twoim kontaktom. Informacje będą wykorzystywane do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, aby w sposób optymalny wprowadzać nasze usługi na rynek, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 1 f RODO.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów związanych z ich zapisywaniem.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który przesyła je do naszej strony internetowej. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Może to również odbywać się automatycznie. Jeśli dla naszej strony internetowej pliki cookie zostaną wyłączone, niektóre funkcje mogą nie być w pełni dostępne.

Jeśli nie życzysz sobie przekazywania danych osobowych, możesz tego uniknąć, wylogowując się ze swojego konta.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych od Twittera
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych („wtyczki”) od serwisów społecznościowych. Jeśli odwiedzisz podstronę naszej strony internetowej, która ma taką wtyczkę, twoja przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami Twittera. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Twittera bezpośrednio do twojej przeglądarki i integrowana na stronie. Po zintegrowaniu wtyczki dostawca otrzymuje informację, że twoja przeglądarka uzyskała dostęp do danej podstrony naszej strony internetowej. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie masz profilu lub nie jesteś w danym momencie zalogowany. Te informacje (w tym twój adres IP) są przekazywane przez twoją przeglądarkę bezpośrednio na serwer Twittera (prawdopodobnie w USA) i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany do któregoś z serwisów, dostawcy mogą bezpośrednio przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do twojego profilu w określonym serwisie społecznościowym. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład kliknięcia przycisku „Lubię to!” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje są także przekazywane bezpośrednio na serwer Twittera i tam przechowywane. Informacje będą także zamieszczane w serwisie społecznościowym i wyświetlane tam twoim kontaktom. Informacje będą wykorzystywane do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, aby w sposób optymalny wprowadzać nasze usługi na rynek, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 1 f RODO.

7. Usługa: LinkedIn

Zakres przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania
Z naszą witryną internetową zintegrowaliśmy serwis LinkedIn. LinkedIn to witryna internetowa służąca do rozwijania kontaktów społecznościowych i zawodowych. Celem platformy LinkedIn jest świadczenie specjalistycznych usług osobom poszukującym pracy i prowadzącym rekrutacje oraz udostępnianie różnych informacji zawodowych. Zintegrowanie serwisu LinkedIn w naszej witrynie internetowej ma pomóc rozpowszechniać treści z witryny przez tę usługę.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest

 • LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

Więcej informacji o usłudze LinkedIn, obowiązującej tam polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych można znaleźć tutaj:

Jeżeli w naszej witrynie internetowej zintegrowano przycisk, treści informatyczne witryny mogą być pobierane automatycznie do okien usługi LinkedIn. Strony internetowe otwierane przez gości automatycznie wysyłają dane do serwisu LinkedIn. Za pomocą tego procesu technicznego usługa LinkedIn może pobierać dane osobowe (takie jak adres IP i historia przeglądania stron) w celu optymalizowania reklam wyświetlanych użytkownikom. Zebrane informacje są przechowywane w Stanach Zjednoczonych przez LinkedIn i w razie potrzeby mogą być udostępniane osobom trzecim. Jeżeli użytkownik zaloguje się w serwisie LinkedIn za pomocą swoich danych osobowych, będzie tam identyfikowany w każdej wykonywanej operacji. Będą przesyłane dane osobowe użytkownika takie jak adres IP, kliknięcia na stronach internetowych, kiedy, gdzie i jak często odwiedzano witrynę, łącze źródłowe, łącze śledzące czy ilość czasu spędzanego w witrynie. Jeżeli w naszej witrynie internetowej zintegrowano przycisk, serwis LinkedIn może powiązać każdą operację wykonywaną przez użytkownika z jego danymi osobowymi oraz przechowywać i przetwarzać te informacje.

Będą one również publikowane w sieciach społecznościowych i wyświetlane w oknach kontaktów. W zakresie dozwolonym przez prawo będziemy wykorzystywać te informacje do ochrony naszych uzasadnionych interesów w celu optymalnego promowania naszej usługi.

Okres przechowywania
Kiedy dane osobowe przestaną być potrzebne w celach, w jakich zostały zarejestrowane, zostaną usunięte.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który następnie wysyła je do naszej witryny internetowej. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, można ograniczyć lub całkowicie zablokować wysyłanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to również odbywać się automatycznie. Zablokowanie plików cookie pochodzących z naszej witryny internetowej może spowodować ograniczenie dostępnej funkcjonalności.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były wysyłane, możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta.

8. Usługa: WeChat/Weixin

Zakres przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania
W celu uzyskania kodu QR naszego oficjalnego konta w serwisie Weixin kliknij ikonę Weixin w kolumnie „Obserwuj nas”. Po zeskanowaniu kodu QR w swoim urządzeniu komórkowym możesz obserwować nasze oficjalne konto i przeglądać jego zawartość. Weixin to platforma społecznościowa oferująca wygodny komunikator i różne interaktywne usługi. W witrynie internetowej umieściliśmy kod QR do oficjalnego konta na platformie Weixin, by móc szerzej rozpowszechniać nasze treści. Kliknięcie ikony powoduje przejście do tego oficjalnego konta.

Zwracamy uwagę, że Weixin w oparciu o numery telefonów zarejestrowane przez użytkowników na kontach udostępniania wersję międzynarodową (WeChat) lub krajową (Weixin) usługi. Różne wersje usługi Weixin mają różną politykę prywatności.

Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu Weixin, tzn. masz zarejestrowane konto poprzez powiązanie z nim swojego numeru telefonu razem z numerem kierunkowym kraju +86 („numerem telefonu w Chinach kontynentalnych”), korzystasz z krajowej wersji serwisu. W takim przypadku podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest spółka Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd., zarejestrowana pod adresem 35F, Tencent Building, Kejizhongyi Road, Maling Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen. Więcej informacji o usłudze Weixin, obowiązującej tam polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych można znaleźć tutaj:

Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu WeChat, tzn. masz zarejestrowane konto poprzez powiązanie z nim swojego numeru telefonu razem z dowolnym numerem kierunkowym kraju innym niż +86 („numerem telefonu poza Chinami kontynentalnymi”), korzystasz z międzynarodowej wersji serwisu. Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu WeChat w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii („Zjednoczonym Królestwie”) lub Szwajcarii, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Tencent International Service Europe B.V., holenderska spółka z siedzibą pod adresem Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands. Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu WeChat zamieszkałym poza EOG, Zjednoczonym Królestwem, Szwajcarią lub Chinami kontynentalnymi, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest WeChat International Pte. Ltd., singapurska spółka z siedzibą pod adresem 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903. Więcej informacji o usłudze WeChat, obowiązującej tam polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych można znaleźć tutaj:

Aby obserwować nasze oficjalne konto w serwisie Weixin i przeglądać jego zawartość, musisz się zalogować w serwisie Weixin przy użyciu swoich danych osobowych. Serwis Weixin odbierze Twoje dane osobowe, takie jak dane konta Weixin, pseudonim, zdjęcie profilowe oraz podstawowe informacje o koncie, tak aby usługa mogła działać w oczekiwany sposób. Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu Weixin, dane osobowe będą przechowywane w Chinach kontynentalnych na serwerach Weixin. Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu WeChat, dane osobowe mogą być przechowywane poza Chinami kontynentalnymi na serwerach WeChat. W razie potrzeby dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane osobom trzecim. Jeżeli na swoim urządzeniu komórkowym korzystasz z usługi Weixin, polityka prywatności Weixin odpowiadająca numerowi telefonu powiązanemu z kontem podczas jego rejestrowania ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w aplikacji Weixin. Jeżeli na naszym oficjalnym koncie Weixin są przetwarzane dane osobowe wykraczające poza zakres polityki prywatności Weixin, na oficjalnym koncie publikujemy odrębną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać i ją zaakceptować.

Okres przechowywania
W tej witrynie internetowej nie przetwarzamy żadnych danych osobowych związanych z usługą Weixin.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były wysyłane, nie skanuj kodu QR naszego oficjalnego konta w serwisie Weixin. Możesz też przestać obserwować nasze oficjalne konto.

Jeśli nie chcesz, by serwisy społecznościowe przypisywały dane zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do twojego profilu w obrębie danej usługi, musisz wylogować się z tego serwisu przed wejściem na naszą stronę internetową. Możesz całkowicie zapobiec wczytywaniu wtyczek. Służą do tego różne dodatki do przeglądarki internetowej, np. narzędzie blokowania skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

XI. Prawa osób zainteresowanych

Jeśli twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą zainteresowaną w świetle RODO, masz zatem następujące prawa przysługujące od strony odpowiedzialnej:

1. Prawo do informacji
Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy dane osobowe na twój temat są przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie się odbywa, możesz poprosić o następujące informacje od osoby odpowiedzialnej:
(1) cel przetwarzania danych osobowych;
(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe na twój temat zostały ujawnione lub są ujawniane;
(4) planowany okres przechowywania twoich danych osobowych lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania czasu przechowywania;
(5) informacje o prawie do sprostowania lub usunięcia danych osobowych na twój temat, prawo do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
(6) informacje o prawie odwołania do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeśli dane osobowe nie są gromadzone od zainteresowanej osoby;
(8) korzystanie z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, merytoryczne informacje na temat stosowanej logiki, a także zakres i zamierzony wpływ takiego przetwarzania na podmiot danych.

Masz prawo zażądać informacji, czy twoje dane osobowe są przenoszone do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać odpowiednich gwarancji, by zostać poinformowanym o ich przesyłaniu zgodnie z art. 46 RODO.

2. Prawo do sprostowania
Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia względem osoby odpowiedzialnej, jeśli twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

3. Prawo ograniczenia przetwarzania
Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
(1) jeśli kwestionujesz dokładność swoich informacji osobowych, w okresie, który pozwala osobie odpowiedzialnej na weryfikację dokładności twoich informacji osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego prosisz o ograniczenie korzystania z danych osobowych;
(3) osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, lecz ty ich potrzebujesz, by ustalić, dochodzić lub bronić roszczeń w postępowaniu sądowym, lub
(4) jeśli zgłaszasz sprzeciw względem przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione argumenty osoby odpowiedzialnej mają charakter nadrzędny wobec twoich argumentów.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych na twój temat zostało ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za twoją zgodą (z wyjątkiem przechowywania) do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z warunkami wskazanymi powyżej, osoba odpowiedzialna powiadomi cię przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia
a) Obowiązek usunięcia
Możesz zażądać, by osoba odpowiedzialna niezwłocznie usunęła twoje informacje osobowe, przy czym osoba ta ma obowiązek usunięcia takich informacji natychmiast, jeśli występuje jedna z poniższych okoliczności:
(1) Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były zbierane lub przetwarzane w inny sposób.
(2) Wycofałeś zgodę na przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma żadnej innej podstawy prawnej do przetwarzania.
(3) Złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, przy czym nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
(4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych na twój temat jest wymagane, by spełnić obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega osoba odpowiedzialna.
(6) Twoje dane osobowe były zbierane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 1. Informacje dla stron trzecich
  Jeżeli Administrator danych upublicznił Twoje dane osobowe i ma obowiązek je usunąć zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, masz obowiązek za pomocą adekwatnych środków, w tym technicznych, poinformować takich administratorów, że jako osoba zainteresowana żądasz usunięcia wszystkich łączy do danych osobowych oraz do ich kopii i replik, uwzględniwszy dostępne narzędzia techniczne i racjonalność poziomu kosztów takich operacji.
 2. Wyjątki
  Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest konieczne
  (1) do celów korzystania z prawa do swobody wypowiedzi i informacji;
  (2) aby wypełnić obowiązek prawny nałożony przez przepisy prawa Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega osoba odpowiedzialna, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  (3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO;
  (4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań historycznych lub naukowych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, w zakresie, w jakim przepisy prawa, o których mowa w sekcji a), mogą uniemożliwić lub poważnie wpłynąć na realizację celów tego przetwarzania, lub
  (5) by ustalić, dochodzić lub bronić roszczeń w postępowaniu sądowym.

5. Prawo do informacji
Jeśli względem osoby odpowiedzialnej przysługuje ci prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jest ona zobowiązana powiadomić wszystkich odbiorców, którym twoje dane osobowe zostały ujawnione, o takiej korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo względem osoby odpowiedzialnej do uzyskania informacji na temat tych odbiorców.

6. Prawo do możliwości przeniesienia danych
Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Oprócz tego masz prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej za dostarczenie tych danych osobowych, pod warunkiem, że
(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z umową zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, masz także prawo żądać, aby twoje dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio od jednej osoby do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne. Wolności i prawa innych osób nie mogą być naruszone.

Prawo do przenoszenia danych nie przysługuje w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej.

7. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO ze szczególnych powodów; dotyczy to również profilowania dokonywanego na podstawie tych postanowień.

Osoba odpowiedzialna nie będzie dalej przetwarzać dotyczących ciebie danych osobowych, chyba że może wykazać, że istnieją przekonujące i prawnie uzasadnione powody do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie odbywa się w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym.

Jeśli dotyczące ciebie dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w każdej chwili masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych do celów reklamy tego rodzaju; dotyczy to również profilowania, o ile jest to związane z taką korespondencją bezpośrednią.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego twoje dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w tych celach.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE przysługuje ci, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, prawo do sprzeciwu poprzez procedury automatyczne, które stosują specyfikacje techniczne.

8. Prawo do cofnięcia deklaracji zgody dotyczącej ochrony danych
Masz prawo w każdej chwili cofnąć deklarację dotyczącą ochrony danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na zasadach indywidualnych, w tym profilowanie
Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która będzie miała skutek prawny lub wpłynie na ciebie w podobny sposób. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli decyzja
(1) jest wymagana do zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy tobą a osobą odpowiedzialną,
(2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega osoba odpowiedzialna, oraz jeśli takie przepisy prawa przewidują odpowiednie środki zabezpieczające twoje prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy, lub
(3) zostaje podjęta za twoją jednoznaczną zgodą.

Decyzje te mogą nie mieć zastosowania do konkretnych kategorii danych osobowych, zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że ma zastosowanie art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO oraz podjęto adekwatne środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków opisanych w (1) oraz (3) osoba odpowiedzialna podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia przestrzegania praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ze strony osoby u osoby odpowiedzialnej, aby umożliwić ci wyrażenie swojego stanowiska oraz byś został wysłuchany w związku z zakwestionowaniem decyzji.

10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych czynności administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, gdzie znajduje się twoje miejsce stałego zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie dotyczących ciebie danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego przekazano skargę, powiadomi skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości zastosowania sądowych środków odwoławczych zgodnie z art. 78 RODO.

Odpowiedzialny organ nadzorczy to:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408 - 0
Fax: +49 611 1408 - 61
Strona internetowa: datenschutz.hessen.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstr. 30
53117 Bonn
Telefon: +49 228 997799-0
Telefax: +49 228 997799-550
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Strona internetowa: www.bfdi.bund.de

Informacje aktualne w dniu 2018-05-24