GLEIF

Nasza wizja: Jedna globalna tożsamość dla każdej firmyGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) umożliwia podejmowanie inteligentniejszych, mniej kosztownych i trafniejszych decyzji o potencjalnych kontrahentach.

W tym celu wspieramy wdrożenie identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i udostępniamy Globalny Indeks LEI. Jest to jedyne globalne źródło internetowe, które zapewnia otwarte, znormalizowane i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Globalny Indeks LEI zawiera wszystkie archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Dane referencyjne to informacje o podmiocie prawnym, który można zidentyfikować z użyciem LEI.

Uważamy, że każda firma na całym świecie powinna mieć tylko jedną globalną tożsamość. Ta tożsamość powinna obejmować tożsamość cyfrową. Identyfikator LEI pozwoli urzeczywistnić ten cel. Zmierzamy do zwiększenia odsetka firm stosujących LEI, tak aby w przyszłości Globalny Indeks LEI obejmował coraz większą liczbę podmiotów dokonujących globalnych transakcji finansowych i zapewniał pełny ogląd sytuacji.

LEI to oś łącząca elementy uniwersum identyfikacji podmiotów

Po pełnym wdrożeniu przez uczestników rynku Globalny Indeks LEI wyeliminuje wysiłki związane z utrzymywaniem danych referencyjnych podmiotów i pozwoli uczestnikom rynku ograniczyć koszty, uprościć i przyspieszyć operacje oraz uzyskać głębszy wgląd w globalny rynek.

LEI to oś łącząca elementy uniwersum identyfikacji podmiotów w erze cyfrowej. GLEIF apeluje do organizacji z sektora prywatnego i publicznego z całego świata, aby zastanowiły się nad korzyściami wynikającymi z posiadania LEI.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wymiernych korzyści, jakie mogą uzyskać uczestnicy rynku dzięki przyjęciu kodów LEI na szeroką i globalną skalę, odwiedź odpowiednią sekcję strony internetowej GLEIF: „Rozwiązania”.