Dane LEI Mapowanie LEI

Pobierz pliki przyporządkowujące kody BIC do kodów LEIW lutym 2018 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)SWIFT przedstawiły pierwszy plik typu open source, w którym międzynarodowe unikatowe kody identyfikujące banki i inne instytucje, czyli Business Identifier Code (BIC), zostały powiązane z identyfikatorami podmiotu prawnego (LEI).

BIC (ISO 9362) to międzynarodowa norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu identyfikacji instytucji działających w branży usług finansowych. Organizacja SWIFT to stowarzyszenie zajmujące się rejestracją podmiotów według normy BIC, powołane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Pełniąc tę funkcję, organizacja SWIFT przyjmuje wnioski o rejestrację i nadanie oznaczenia BIC, nadaje oznaczenia BIC i publikuje stosowne rejestry danych BIC.

Plik przyporządkowujący kody BIC do kodów LEI został stworzony w oparciu o proces mapowania opracowany przez SWIFT i zatwierdzony przez GLEIF. Został on opublikowany w formacie CSV i będzie co miesiąc aktualizowany. Przypominamy, że otwarcie pliku w formacie CSV bezpośrednio w programie Microsoft Excel może spowodować błędy w kodach LEI. Informacje na ten temat znajdują się w „Instrukcji importowania plików CSV” (CSV Import Guide) dostępnej do pobrania na dole strony.

Publikując ten plik, organizacje GLEIF i SWIFT wprowadziły pionierski model współpracy, który, po raz pierwszy w historii, umożliwia uczestnikom rynku bezpłatne powiązanie ze sobą tych kluczowych identyfikatorów.

Dostępność pliku przyporządkowującego kody BIC do kodów LEI ułatwi proces gromadzenia, agregowania i uzgadniania informacji o kontrahentach w oparciu o współdziałanie ze sobą równoległych platform identyfikatorów. Ma to zastosowanie szczególnie do usługodawców działających na rynku płatności i pozagiełdowych instrumentów pochodnych (OTC), dla których istotne znaczenie ma zarządzanie relacjami z klientami czy zachowanie należytej staranności w zakresie procedur KYC (poznaj swojego klienta) i KYS (poznaj swojego dostawcę).

Plik typu open source przyporządkowujący kody BIC do kodów LEI jest ważnym krokiem w kierunku konsolidacji informacji. Znacząco ograniczy to koszty związane z weryfikacją podmiotów.

Więcej informacji na temat pliku przyporządkowującego kody BIC do kodów LEI, a także na temat współpracy między GLEIF a SWIFT, można znaleźć w arkuszu informacyjnym. Prosimy zwrócić uwagę na umowę licencyjną, którą można pobrać na dole strony.

Nieodpłatna certyfikacja GLEIF usługi mapowania LEI gwarantuje, że organizacje mapujące LEI ze swoimi własnymi identyfikatorami stosują najnowsze metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności.

Miesiąc Pliki przyporządkowujące kody BIC do kodów LEI
July 2019 BIC-LEI-2019-07-26.csv
June 2019 BIC-LEI-2019-06-28.csv
May 2019 BIC-LEI-2019-05-24.csv
April 2019 BIC-LEI-2019-04-26.csv
March 2019 BIC-LEI-2019-03-29.csv
February 2019 BIC-LEI-2019-02-22.csv
January 2019 BIC-LEI-2019-01-25.csv
December 2018 BIC-LEI-2018-12-28.csv
November 2018 BIC-LEI-2018-11-23.csv
October 2018 BIC-LEI-2018-10-26.csv
September 2018 BIC-LEI-2018-09-28.csv
August 2018 BIC-LEI-2018-08-24.csv
July 2018 BIC-LEI-2018-07-27.csv
June 2018 BIC-LEI-2018-06-29.csv
May 2018 BIC-LEI-2018-05-25.csv
April 2018 BIC-LEI-2018-04-27.csv
March 2018 BIC-LEI-2018-03-30.csv
February 2018 BIC-LEI-2018-02-23.csv
January 2018 BIC-LEI-2018-01-26.csv

Odpowiednie pliki do pobrania