Prasa i media Wybrane wydarzenia

Regulamin opublikowania wydarzenia w serwisie internetowym GLEIF


Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) udostępnia na swojej anglojęzycznej stronie internetowej informacje na temat konferencji i wydarzeń, podczas których uczestnicy mają możliwość uzyskania informacji na temat Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) oraz powiązanych działań w dziedzinie zarządzania identyfikacją, danymi oraz ryzykiem itp.

GLEIF daje organizatorom możliwość przedstawienia wydarzeń lub konferencji na anglojęzycznej stronie internetowej GLEIF pod adresem ,Wybrane wydarzenia’. GLEIF nie podejmuje żadnych innych działań związanych z reklamą wydarzeń lub konferencji przedstawionych w serwisie internetowym GLEIF i oferowanych przez podmioty komercyjne.

GLEIF zastrzega sobie prawo do zadecydowania , czy stosownym będzie opublikowanie wydarzenia lub konferencji w serwisie GLEIF ze względu na cele i zasady obowiązujące GLEIF.

Podmioty komercyjne, których wydarzenie lub konferencja zostały opublikowane w serwisie internetowym GLEIF, muszą wskazać GLEIF jako partnera medialnego poprzez umieszczenie na stronie internetowej wydarzenia lub konferencji logo i profilu firmowego GLEIF oraz odsyłacza do strony GLEIF.

Organizatorzy starający się o zamieszczenie ogłoszenia o organizowanym przez nich wydarzeniu lub konferencji w serwisie internetowym GLEIF proszeni są o przesłanie e-mailem następujących informacji pod adres info@gleif.org:

- Tytuł wydarzenia lub konferencji.
- Miejsce wydarzenia (miejscowość).
- Region (Afryka, Azja, Europa, Bliski Wschód, Ameryka, Oceania).
- Data wydarzenia.
- Odsyłacz do strony internetowej wydarzenia.
- Obraz: Minimalny rozmiar 600x200 pikseli - proporcja 3:1 (szerokość:wysokość).
- Krótki opis wydarzenia (maksymalnie 100 słów).


GLEIF zastrzega sobie prawo do usunięcia treści według własnego uznania. Dodatkowo obowiązuje ‘Regulamin strony internetowej GLEIF’.