Regulamin

Regulamin strony internetowej GLEIFW stosunku do użytkowników strony internetowej GLEIF obowiązują poniższe zasady, w tym zasady dotyczące plików cookie i polityka prywatności ("Regulamin strony internetowej GLEIF"). Korzystanie ze strony podlega wyłącznie Regulaminowi strony internetowej GLEIF. Akceptacja Regulaminu strony internetowej GLEIF jest konieczna do korzystania ze strony internetowej GLEIF. W przeciwnym razie użytkownik nie jest upoważniony do korzystania ze strony i nie wolno mu korzystać z żadnych udostępnionych informacji ani pobierać żadnych danych.

 1. GLEIF zastrzega sobie prawo do zmiany strony internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
 2. Strona internetowa GLEIF jest zabezpieczona prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie i korzystanie w jakikolwiek sposób z całej witryny lub jej części zawierających dokumenty. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z witryny wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik może umieścić odsyłacz do strony internetowej GLEIF na własnej stronie internetowej pod warunkiem pełnej zgodności jego strony z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. GLEIF zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu przez linki tego typu w razie naruszenia obowiązujących przepisów.
 4. Strona internetowa GLEIF udostępnia dokumenty informacyjne oraz treści różnorodnego rodzaju („Materiały internetowe") objęte prawem autorskim. Materiały internetowe
 • zostały udostępnione na licencji Creative Commons Zero License, t.j. są przeznaczone dla domeny publicznej (www.creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0), co oznacza, że ich pobieranie, kopiowanie, modyfikacja i dystrybucja są możliwe bez uzyskania zgody, również w celach handlowych;
 • lub są zabezpieczone prawem autorskim, co jest zaznaczone w każdym indywidualnym przypadku, i ich wykorzystanie jest ściśle regulowane.
 1. GLEIF jest właścicielem znaku towarowego GLEIF. Jakiekolwiek korzystanie ze znaku towarowego GLEIF jest zabronione, z wyjątkiem przypadków gdy jest on zawarty w materiałach internetowych w formie oryginalnej.
 2. Materiały internetowe oraz wszelkie inne informacje lub dane do pobrania metodą zwykłego pobierania lub przy użyciu serwisów udostępnionych na stronie internetowej GLEIF udzielane są w stanie, w jakim się znajdują (ang. „as is"). Mimo podjęcia uzasadnionych wysiłków w celu udostępnienia rzetelnych i aktualnych materiałów internetowych oraz innych danych i informacji, GLEIF zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i nie udziela jakichkolwiek gwarancji w najszerszym możliwym zakresie prawnym.
 3. Mimo podjęcia uzasadnionych wysiłków w celu ochrony strony internetowej GLEIF przed manipulacją, włamaniem się do danych i złośliwym oprogramowaniem oraz w celu zapewnienia stałej dostępności strony internetowej i usług GLEIF zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i nie udziela jakichkolwiek gwarancji w najszerszym możliwym zakresie prawnym.
 4. Odsyłacze do stron podmiotów zewnętrznych udzielane są wyłącznie jako udogodnienie dla użytkowników. Nie należy zakładać, że GLEIF zgadza się, przyjmuje lub uznaje w jakimkolwiek stopniu treść stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Ponadto GLEIF nie sprawdza ścisłości, rzetelności ani treści jakichkolwiek materiałów udostępnionych na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Jeżeli zdaniem użytkownika strona podmiotu zewnętrznego, do której odsyłacz znajduje się na stronie GLEIF, zawiera błędne, niestosowne lub nielegalne treści, prosimy o powiadomienie o tym GLEIF metodami podanymi na końcu niniejszego regulaminu, co umożliwi GLEIF zbadanie sprawy i, w razie konieczności, reakcję. GLEIF zrzeka się wszelkiej pozostałej odpowiedzialności i nie udziela jakichkolwiek gwarancji w najszerszym możliwym zakresie prawnym.
 5. Informacje dotyczące polityki prywatności i plików cookie podano na stronach:
 1. Sąd i prawo właściwe: Strona internetowa GLEIF jest zarządzana przez GLEIF, została założona zgodnie z przepisami prawa Szwajcarii, a jej siedzibą jest Bazylea w Szwajcarii. Niniejsza strona internetowa podlega wyłącznie przepisom prawa Szwajcarii. Wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe Bazylei.
 2. W przypadku niespójności lub rozbieżności między wersją w języku
  angielskim a każdą inną wersją językową w niniejszym serwisie internetowym obowiązuje angielska wersja językowa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Regulaminu prosimy o skorzystanie z formularza opinii.

Informacje aktualne w dniu 2015-01-01