Dane LEI

Globalny Indeks LEIGlobalny Indeks Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI) zawiera wszystkie archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Dane referencyjne dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) oferuje różne sposoby dostępu do publicznie dostępnego zbioru danych LEI, np. za pomocą wyszukiwarki internetowej lub usługi pobierania plików (szczegóły poniżej). W zależności od wybranego sposobu dostępu do zbioru danych LEI użytkownicy mogą uzyskiwać dodatkowe informacje odpowiadające danemu rekordowi LEI, takie jak wzbogacone dane referencyjne lub inne identyfikatory, które zostały zmapowane do LEI.

Globalny Indeks LEI to narzędzie gwarantujące efektywność, przejrzystość i zaufanie w stosunku do systemu identyfikacji podmiotów prawnych. Jest on wspierany przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI i stanowi jedyne źródło internetowe, które ma potencjał do uwzględnienia każdego podmiotu zaangażowanego w transakcje finansowe na całym świecie, niezależnie od tego, kto je generuje. W ramach partnerstwa z podmiotami nadającymi LEI GLEIF zapewnia dogłębną wiedzę o rynkach lokalnych i gwarantuje udostępnianie właściwych informacji rok po roku.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI, bez konieczności rejestracji. Aby zapoznać się z oferowanymi przez GLEIF różnymi sposobami przeglądania zbioru danych LEI, odwiedź następujące powiązane strony:

Korzystanie z Globalnego Indeksu LEI umożliwia szerszej społeczności biznesowej, w tym dostawcom danych i ich klientom, twórcom i sprzedawcom oprogramowania oraz organizacjom z sektora zaawansowanych technologii, obniżenie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz dodatkowy wgląd w globalny rynek – dalsze informacje są dostępne tutaj.

Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób tworzyć wartość biznesową dzięki kodom LEI są także dostępne w dokumencie McKinsey & Company i GLEIF pt. „Identyfikator podmiotów prawnych: wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów” (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID).

Uwagi i pytania dotyczące Globalnego Indeksu LEI można przesyłać e-mailem na adres info@gleif.org.