Informacje dotyczące kontaktu

Informacje dotyczące kontaktugleif-logo-401x136

LEI: 506700GE1G29325QX363

Adres fizyczny:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
St. Alban-Vorstadt 5
4052 Basel
Switzerland

Adres pocztowy:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
St. Alban-Vorstadt 5, PO Box
4002 Basel
Switzerland

Info@gleif.org Kontakt w sprawach ogólnych
Accreditation@gleif.org Kontakt dla organizacji starających się o funkcję podmiotów nadających identyfikator podmiotu prawnego akredytowanych przez GLEIF
Hr@gleif.org Kontakt z Działem Zasobów Ludzkich GLEIF
Leidata@gleif.org Kontakt w sprawach dotyczących skonsolidowanych plików GLEIF oraz Globalnego Indeksu LEI
Dataqualityfeedback@gleif.org Kontakt w sprawach dotyczących programu zarządzania jakością danych GLEIF
Events@gleif.org Kontakt dla podmiotów zewnętrznych zainteresowanych ogłaszaniem wydarzeń lub konferencji publicznych w serwisie internetowym GLEIF
RAlist@gleif.org Kontakt w sprawie pytań dotyczących zagadnienia Lista organów rejestracyjnych GLEIF
Elf@gleif.org Kontakt w sprawie pytań dotyczących zagadnienia ISO 20275: Lista kodów form prawnych podmiotu (ELF)
LJ@gleif.org Kontakt w sprawie pytań dotyczących Listy przyjętych kodów jurysdykcji prawnych udostępnianej przez GLEIF

Biuro w Niemczech:

GLEIF
Bleichstrasse 59
60313 Frankfurt am Main
Germany