O LEI Listy kodów

Lista przyjętych kodów jurysdykcji prawnych udostępniana przez GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje „Listę przyjętych kodów jurysdykcji prawnych” (Accepted Legal Jurisdictions Code List) (dostępną do pobrania poniżej). Lista ta powstała na podstawie normy 3166 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i wskazuje ponad 300 różnych kodów.

Według definicji Legal Entity Identifier (LEI) Common Data File (CDF) format w wersji 2.1 „LegalJurisdiction” to jurysdykcja, gdzie podmiot został prawnie założony i zarejestrowany (i od której zależy również element danych dotyczący formy prawnej). Schemat xml w wersji 2.1 formatu LEI-CDF w polu „LegalJurisidiction” pozwala na wartość kodu typu jurysdykcji odpowiadającego normie ISO 3166 w następującej formie:

  • dwuliterowy kod kraju odpowiadający normie ISO 3166-1 alfa-2 lub
  • kod regionu odpowiadający normie ISO 3166-2.

W celu ujednolicenia i zapewnienia spójnego stosowania kodów krajów i jednostek podziału określających „LegalJurisdiction” podmiotów prawnych wśród różnych podmiotów nadających LEI GLEIF wprowadza listę przyjętych kodów kraju według normy ISO 3166, uwzględniając już istniejące i ustalone standardy i formaty w Globalnym Systemie LEI. Lista ta została opracowana zgodnie z bazowym standardem identyfikatora podmiotów prawnych ISO 17442, wersją 2.1 formatu LEI-CDF oraz powiązanymi zasadami i standardami ustalonymi w Globalnym Systemie LEI. Ponadto GLEIF uwzględnia dalsze aspekty, takie jak przepisy prawa w danym regionie i na szczeblu federalnym.

Opis wytycznych

Ogólna zasada jest taka, że w polu „LegalJurisdiction” należy umieścić kod ISO 3166-1 alfa-2, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagany jest kod jednostki podziału terytorialnego (3166-2). ISO 3166-2 wybiera się dla określonych jurysdykcji, jeżeli istnieją tam formy prawne podmiotów, które są ważne tylko na poziomie jednostki podziału terytorialnego.

We wszystkich przypadkach, gdzie istnieje zarówno kod kraju (ISO 3166-1), jak i kod jednostki podziału terytorialnego (ISO 3166-2), przyjmuje się wyłącznie kod kraju, co ma na celu zminimalizowanie wieloznaczności i zwiększenie spójności w obrębie systemu.

Wdrażanie Listy przyjętych kodów jurysdykcji prawnych udostępnianej przez GLEIF

Standard dla „LegalJurisdiction” obejmuje w sumie ponad 300 różnych jurysdykcji prawnych. Podmioty nadające LEI powinny przyjąć niniejsze wytyczne w zakresie zmiany „LegalJurisdiction” w procesie nadawania kodów LEI.

GLEIF opublikował niniejszy dokument 2 kwietnia 2019 r. Od tego momentu organizacje nadające LEI mają trzy miesiące na wdrożenie. Ten standard ma zastosowanie do wszystkich nowo nadanych kodów LEI oraz zmienionych kodów LEI opublikowanych po 1 lipca 2019 r., dla których „RegistrationStatus” to ISSUED, PENDING_ARCHIVAL oraz PENDING_TRANSFER.

Oczekuje się, że do 1 lipca 2020 r. wszystkie istniejące kody LEI, dla których „RegistrationStatus” to ISSUED, LAPSED, PENDING_ARCHIVAL oraz PENDING_TRANSFER, będą zgodne z danym podzbiorem akceptowanych wartości. To pozwala na przejście pełnego cyklu odnawiania; w tym okresie podmioty nadające LEI powinny dać podmiotom prawnym możliwość łatwego zmieniania danych według aktualnego dokumentu. Podmioty nadające LEI nie są zobowiązane do aktualizowania kodów LEI przypisanych nieaktywnym podmiotom oraz tym, których status rejestracji to DUPLICATE, ANNULLED, RETIRED lub MERGED. W trakcie okresu wdrażania i po jego zakończeniu GLEIF będzie monitorować aktualizacje w polu „LegalJurisdiction” dokonywane przez poszczególne podmioty nadające LEI.

Zainteresowane strony, które chciałyby zgłosić zalecenia odnośnie do zawartości Listy przyjętych kodów jurysdykcji prawnych udostępnianej przez GLEIF, prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej LJ@gleif.org.


Odpowiednie pliki do pobrania