LEI Listy kodowe

Lista przyjętych kodów jurysdykcji prawnych udostępniana przez GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje „listę przyjętych kodów jurysdykcji prawnych” (Accepted Legal Jurisdictions Code List) (dostępną do pobrania poniżej). Lista ta powstała na podstawie normy 3166 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i wskazuje ponad 300 różnych kodów.

Według bieżącej definicji Legal Entity Identifier (LEI) Common Data File (CDF) format „LegalJurisdiction” to jurysdykcja, gdzie podmiot został prawnie założony; tj. skąd pochodzi forma prawna podmiotu prawnego. Schemat xml LEI-CDF w polu „LegalJurisidiction” pozwala na wartość kodu typu jurysdykcji odpowiadającego normie ISO 3166 w następującej formie:

  • dwuliterowy kod kraju odpowiadający normie ISO 3166-1 alfa-2 lub
  • kod regionu odpowiadający normie ISO 3166-2.

W celu ujednolicenia i zapewnienia spójnego stosowania kodów krajów i jednostek podziału określających „LegalJurisdiction” podmiotów prawnych wśród różnych podmiotów nadających LEI GLEIF wprowadza jawną listę przyjętych kodów kraju/jurysdykcji według normy ISO 3166, uwzględniając już istniejące i ustalone standardy i formaty w Globalnym Systemie LEI. Lista ta została opracowana zgodnie z bazowym standardem identyfikatora podmiotów prawnych ISO 17442 formatu LEI-CDF oraz powiązanymi zasadami i standardami ustalonymi w Globalnym Systemie LEI. Ponadto GLEIF uwzględnia dalsze aspekty, takie jak przepisy prawa w danym regionie i na szczeblu federalnym.

Opis wytycznych

Ogólna zasada jest taka, że w polu „LegalJurisdiction” należy umieścić kod ISO 3166-1 alfa-2, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagany jest kod jednostki podziału terytorialnego (3166-2). ISO 3166-2 wybiera się dla określonych jurysdykcji, jeżeli istnieją tam formy prawne podmiotów, które są ważne tylko na poziomie jednostki podziału terytorialnego.

Wdrażanie Listy przyjętych kodów jurysdykcji prawnych udostępnianej przez GLEIF

Standard dla „LegalJurisdiction” obejmuje w sumie ponad 300 różnych jurysdykcji prawnych. Podmioty nadające LEI powinny przyjąć niniejsze wytyczne w zakresie zmiany „LegalJurisdiction” w procesie nadawania kodów LEI.

GLEIF będzie monitorowała zgodność działań podmiotów nadających LEI z Listą przyjętych kodów jurysdykcji prawnych. Po publikacji każdej nowej wersji podmioty nadające LEI muszą wdrożyć wszystkie zmiany w określonych ramach czasowych.

Zainteresowane strony, które chciałyby zgłosić zalecenia odnośnie do zawartości Listy przyjętych kodów jurysdykcji prawnych udostępnianej przez GLEIF, prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej info@gleif.org.


Odpowiednie pliki do pobrania