Dane LEI

Pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIFPliki wersji źródłowej GLEIF, razem ze skonsolidowanymi plikami GLEIF, zapewniają realne środki umożliwiające dostęp do informacji zawartych w Globalnym Indeksie LEI.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje codziennie trzy zestawy plików wersji źródłowej. Wraz z każdą zaktualizowaną wersją plików wersji źródłowej GLEIF udostępnia też cztery pliki delta.

Pliki delta identyfikują tylko nowo nadane identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) i/lub poprawki danych referencyjnych LEI zawartych wcześniej w pliku wersji źródłowej opublikowanym:

 • Osiem godzin wcześniej.
 • 24 godziny wcześniej.
 • Siedem dni wcześniej.
 • Miesiąc (31 dni) wcześniej.

Pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIF zapewniają łatwy dostęp do najnowszych informacji na temat nowych i zaktualizowanych kodów LEI

Pliki wersji źródłowej oraz pliki delta szczególnie interesują tych użytkowników danych LEI, którzy chcą otrzymywać często (trzy razy dziennie) aktualizowane informacje na temat kodów LEI oraz powiązane dane referencyjne w formacie gotowym do wykorzystania, dzięki czemu mogą mieć pewność, że:

 • Dane nie zawierają duplikatów technicznych.
 • Wszystkie kody LEI opublikowane kiedykolwiek w plikach wersji źródłowej GLEIF, a także wszystkie nowe kody LEI opublikowane przez podmioty nadające LEI od poprzedniego wydania pliku wersji źródłowej, zostały zawarte w pliku.
 • Uzupełnione dane referencyjne zapewniają lepszy wgląd w globalny rynek.

Pliki delta pozwalają użytkownikom danych na szybką identyfikację nowych lub zaktualizowanych kodów LEI oraz danych referencyjnych bez potrzeby pobierania plików zawierających pełną populację LEI.

Różnica pomiędzy skonsolidowanymi plikami GLEIF a plikami wersji źródłowej GLEIF

Skonsolidowane pliki GLEIF Pliki wersji źródłowej GLEIF
Źródło Poszczególne pliki publikowane codziennie przez podmioty nadające LEI.

Podmioty nadające LEI mogą przesyłać aktualizowane pliki do GLEIF do dziesięciu razy dziennie.

Skonsolidowane pliki GLEIF obejmują treść najnowszych zaktualizowanych plików udostępnionych przez podmioty nadające LEI, zanim GLEIF dokona codziennej konsolidacji.
Jedyna baza danych plików wersji źródłowej przechowywana przez GLEIF.

GLEIF aktualizuje bazę danych do dziesięciu razy dziennie na podstawie najnowszych plików zawierających kody LEI i powiązane dane referencyjne, przesłanych do GLEIF przez podmioty nadające LEI.

Po aktualizacji bazy danych GLEIF podejmuje następujące działania:
 • Zostają dodane nowe kody LEI.
 • Aktualizowane są poprawki danych referencyjnych danego kodu LEI.
Treść Archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, na podstawie odpowiedniego Common Data File (CDF) format, opublikowane przez podmioty nadające LEI.

Tworząc skonsolidowane pliki, GLEIF nie modyfikuje żadnego z oryginalnych plików źródłowych dostarczonych przez podmioty nadające LEI.
Archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, na podstawie odpowiedniego formatu CDF. GLEIF nie modyfikuje oryginalnych danych referencyjnych dostarczonych przez podmioty nadające LEI.

Zapewniono dodatkowe dane referencyjne (patrz poniżej) wygenerowane z bazy danych plików wersji źródłowej GLEIF.
Duplikaty techniczne są możliwe:
Ten sam identyfikator podmiotu prawnego widnieje u dwóch podmiotów nadających LEI w przypadku, kiedy podmiot rejestrujący przenosi swoje kody LEI z jednego podmiotu nadającego do drugiego.
 • Przesyłający podmiot nadający LEI ustawia status rejestracji: OCZEKUJĄCY_ARCHIWALNY.
 • Przyjmujący podmiot nadający LEI publikuje następnie rekord LEI, który ma być przekazany z odpowiednim statusem rejestracji (np. NADANO).
 • Następnie przesyłający podmiot usuwa rekord LEI ze swojej publikacji.
Pomiędzy drugim a trzecim krokiem, tj. w krótkim okresie (kilka dni roboczych), oba rekordy LEI są publikowane jednocześnie przez podmiot przesyłający i przyjmujący. W takim wypadku ten sam kod LEI jest publikowany dwukrotnie w odpowiednich skonsolidowanych plikach.
Brak duplikatów technicznych:
W przypadku, gdy ten sam kod LEI jest publikowany dwukrotnie w skonsolidowanych plikach w okresie, kiedy jest przenoszony od jednego podmiotu nadającego LEI do drugiego (szczegóły w kolumnie po lewej), GLEIF rozpoznaje tę sytuację i decyduje, który z dwóch rekordów zostanie opublikowany w plikach wersji źródłowej.

W rezultacie pliki wersji źródłowej, które zawierają dane Poziomu 1 dotyczące tego, kto jest kim, wyświetlają każdy kod LEI tylko raz.
Może brakować poszczególnych rekordów LEI:
W wyjątkowych wypadkach i w wyniku usterek technicznych w niektóre dni pliki publikowane przez podmiot nadający LEI mogą nie zawierać wszystkich kodów LEI zarządzanych przez ten podmiot. W rezultacie może brakować odpowiednich rekordów LEI w skonsolidowanych plikach opublikowanych tego dnia.
Kompletne rekordy LEI:
Pliki wersji źródłowej zawsze zawierają wszystkie kody LEI, jakie zostały kiedykolwiek opublikowane w plikach wersji źródłowej GLEIF, w tym powiązane dane referencyjne, a także wszystkie nowe kody LEI opublikowane przez podmioty nadające LEI od czasu poprzedniego wydania pliku wersji źródłowej.
Częstotliwość publikacji GLEIF publikuje codziennie jeden zestaw zaktualizowanych skonsolidowanych plików. GLEIF codziennie udostępnia trzy zestawy zaktualizowanych plików wersji źródłowej (02:00 UTC, 10:00 UTC, 18:00 UTC).
Formaty plików XML oraz CSV i JSON dla danych Poziomu 1 na podstawie formatu LEI-CDF, dostępne poprzez wyszukiwarkę kodów LEI opracowaną przez GLEIF. XML, CSV i JSON.
Dane referencyjne Brak dodatkowych danych referencyjnych:
Każdy kod LEI jest powiązany z danymi referencyjnymi, tj. informacjami na temat podmiotu prawnego identyfikowalnego za pomocą kodu LEI. Skonsolidowane pliki zawierają jedynie dane referencyjne określone przez odpowiedni format CDF.
Dodatkowe dane referencyjne – geokodowanie:
Poza danymi referencyjnymi określonymi przez odpowiedni format CDF pliki wersji źródłowej zawierają współrzędne (długość i szerokość geograficzną) oraz znormalizowane ciągi adresowe adresów urzędowych i adresu siedziby głównej rekordu LEI.
Pliki delta Niedostępne dla skonsolidowanych plików. Dostępne dla plików wersji źródłowej.

Szczegółowe informacje są dostępne w dokumencie „Specyfikacja i instrukcja użytkowania plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF”

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF, włączając w to informacje dotyczące pobierania, interpretowania plików oraz korzystania z nich, należy przeczytać dokument „Specyfikacja i instrukcja użytkowania plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF” (GLEIF Golden Copy and Delta Files Specification and User Manual), dostępny do pobrania poniżej.


Odpowiednie pliki do pobrania

Serwis internetowy GLEIF: Pobierz pliki wersji źródłowej i pliki delta GLEIF

Plik PDF do pobrania: Specyfikacja i instrukcja użytkowania plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF (GLEIF Golden Copy and Delta Files Specification and User Manual)