GLEIF Zarządzanie

Obserwatorzy ROC


Aby możliwe było wypełnianie przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC) roli nadzorującej w stosunku do Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), co najmniej dwaj członkowie tego organu występują jako obserwatorzy w zarządzie GLEIF. Członkowie ROC nie są uprawnieni do głosowania podczas obrad Zarządu GLEIF.

Obecnie w zarządzie GLEIF zasiada czterech obserwatorów z ROC.STANY ZJEDNOCZONE

Mike Willis

Zastępca dyrektora, Biuro Nauki o Danych i Innowacji
Dział Analiz Ekonomicznych i Ryzyka,
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Mike Willis pełni obecnie funkcję zastępcy dyrektora Biura Nauki o Danych i Innowacji w Dziale Analizy Ekonomicznej i Ryzyka w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za kierowanie projektami i wdrożeniami procesów technologicznych, narzędzi i innowacji w celu zaspokojenia licznych potrzeb Komisji w zakresie analizy danych. Jest emerytowanym partnerem PwC z doświadczeniem w zakresie sprawozdawczości spółek publicznych, audytu i analizy danych oraz znajomością odpowiednich standardów sprawozdawczości i tożsamości, regulacji oraz innych aspektów związanych z procesami i kontrolą.

NIGERIA

Emomotimi Agama

Licencjat (rachunkowość), magister (bankowość i finanse), magister (ekonomia), Dyplom ukończenia studiów w zakresie rynku kapitałowego (GWU) MCSI, ACFE, LIFA, ACMA, CGMA, ACS|Stypendysta Instytutu Milken IFC| Dyrektor zarządzający | Nigeryjski Instytut Rynku Kapitałowego Spółka zależna Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Emomotimi Agama ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie na kierunku rachunkowość na Uniwersytecie Nauki i Technologii Stanu Rivers w Port Harcourt. Uzyskał podwójny tytuł magistra w zakresie bankowości i finansów oraz ekonomii na Uniwersytecie w Beninie. Posiada również dyplom ukończenia studiów w zakresie rynku kapitałowego, uzyskany na Uniwersytecie Waszyngtona w USA. Należy do członków Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), UK, oraz Chartered Global Management Accountant (CGMA). Jest również dyplomowanym brokerem giełdowym, członkiem CISI w Wielkiej Brytanii oraz doktorantem ekonomii w zakresie specjalności: kryptowaluty i polityka monetarna.

W życiu zawodowym realizował się jako dyplomowany księgowy zarządzający, ekonomista, analityk inwestycyjny, dyplomowany broker giełdowy, nauczyciel oraz menedżer ds. ryzyka. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego Nigeryjskiego Instytutu Rynku Kapitałowego, spółki zależnej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a wcześniej piastował funkcję dyrektora Departamentu Rejestracji, Giełd i Infrastruktury Rynkowej.

Emomotimi Agama pełnił funkcję specjalnego asystenta komisarza wykonawczego ds. operacji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie w latach 2008–2012 nadzorował, koordynował i kontrolował kluczowe aspekty rynku kapitałowego. Następnie objął stanowisko dyrektora pionu giełdowego, a w 2018 r. awansował na szefa tego działu. Funkcję tę pełnił po pięciomiesięcznym pobycie w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w ramach programu Instytutu Milken IFC we współpracy z Uniwersytetem Waszyngtona w USA.

FRANCJA

Fabrizio Planta

Dyrektor Departamentu Rynków i Raportowania Danych w ESMA

Fabrizio Planta pełni funkcję dyrektora Departamentu Rynków i Raportowania Danych w ESMA i odpowiada za rynki wtórne, post-trading, integralność rynku, dane rynkowe oraz nadzór nad repozytorium transakcji.

Wcześniej był dyrektorem Działu Usług Potransakcyjnych, gdzie odpowiadał za opracowywanie standardów technicznych w ramach EMIR i CSDR oraz za szereg działań związanych z kontrahentami centralnymi, takich jak kolegia ds. kontrahentów centralnych, testy warunków skrajnych, oceny wzajemne, walidacja modeli ryzyka i uznawanie kontrahentów centralnych państw trzecich.

Przed rozpoczęciem pracy w ESMA Fabrizio Planta pracował w Komisji Europejskiej nad projektem EMIR, a wcześniej w CONSOB i IW Bank S.p.A.

Uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Warwick.

CHINY

Fuyu Yang

Zastępca inspektora w Departamencie IT
LUDOWY BANK CHIN

Fuyu Yang zajmuje stanowisko zastępcy inspektora Departamentu IT w Ludowym Banku Chin i jest odpowiedzialny za planowanie standaryzacji i informatyzacji finansowej. Pełni także funkcję sekretarza generalnego Chińskiego Komitetu Technicznego Normalizacji Finansowej, który odpowiada za krajowe prace związane z ISO/TC 68.