Dane LEI

Jakość danych to nie wszystko.
Ale bez jakości nic nie jest niczego warte.

Dowiedz się więcej
dqm_landing_page_final_final

Zarządzanie jakością danych GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) odpowiada za monitorowanie i zapewnienie wysokiej jakości danych LEI. We współpracy z partnerami w Globalnym Systemie LEI GLEIF koncentruje się na optymalizacji jakości oraz zapewnieniu rzetelności i użyteczności danych LEI, co umożliwia podmiotom rynkowym osiąganie korzyści z bogactwa informacji dostępnych w systemie LEI. Ramy zarządzania jakością danych GLEIF zapewniają, że LEI pozostaje standardem branżowym, który najlepiej nadaje się do dostarczania otwartych i wiarygodnych danych w zarządzaniu identyfikacją podmiotów prawnych.

Globalny łańcuch wartości systemu LEI

Proces utrzymania jakości danych LEI zaczyna się od podmiotu rejestrującego. Przy samodzielnej rejestracji podmiot musi dostarczyć swoje dokładne dane referencyjne. Następnie obowiązkiem podmiotu nadającego LEI jest zweryfikowanie tych danych z lokalnym wiarygodnym źródłem – na przykład krajowym rejestrem przedsiębiorstw – i nadanie kodu LEI zgodnego ze standardami LEI.

Gdy dany podmiot prawny uzyska LEI, kod ten wraz z jego powiązanymi danymi referencyjnymi zostanie opublikowany przez organizację nadającą LEI. Jakość danych zapewniana jest też w procesie corocznego przedłużania ważności LEI. W przypadku zmiany danych referencyjnych danego podmiotu prawnego podmiot ten jest zobowiązany powiadomić o tym organizację nadającą LEI, ale proces odnawiania gwarantuje, że podmiot prawny i organizacja nadająca LEI co najmniej raz w roku dokonają przeglądu i ponownej walidacji jego danych referencyjnych.

Każdy podmiot nadający LEI codziennie publikuje pliki zawierające zarządzane przez niego zestawy rekordów LEI. Formaty Common Data File definiują ustalony standard sprawozdawczości danych zarządzanych przez organizacje nadające LEI. GLEIF gromadzi dostarczone dane i codziennie publikuje pliki skonsolidowane oraz pliki wersji źródłowej i pliki delta.

Bramki kontroli jakości danych

Bazując na cyklu ciągłego doskonalenia Deminga, każdy etap zapewniania jakości danych w ramach procesu GLEIF jest realizowany przez przypisane mu bramki kontroli jakości danych.

Przed opublikowaniem zbioru rekordów LEI dane referencyjne są wysyłane do modułu kontroli duplikatów i modułu kontroli wstępnej zarządzania danymi GLEIF. Te dwa moduły – stanowiące pierwszą bramkę kontroli jakości – zapewniają, że potencjalne niespójne dane i duplikaty zostaną zidentyfikowane, a niespójności usunięte, zanim dane trafią do Globalnego Systemu LEI. Kolejna, druga bramka kontroli jakości gwarantuje, że pliki są zgodne z obowiązującym standardem technicznym i formatami Common Data File określonymi w schemacie XML.

Po opublikowaniu dane będą podlegać codziennej kontroli przez automatyczne kontrole jakości danych GLEIF. Kontrole są stale doskonalone w celu dalszego ulepszania programu zarządzania jakością danych GLEIF.

Wyniki kontroli jakości danych są monitorowane na bramkach kontroli jakości 4 i 5. Pulpit jakości danych umożliwia interaktywny wgląd w jakość danych poszczególnych rekordów LEI, podczas gdy raporty dot. jakości danych zapewniają odbiorcom zewnętrznym comiesięczny przegląd jakości danych na poziomie globalnym oraz na poziomie danego podmiotu nadającego LEI.

Moduł zarządzania zastrzeżeniami GLEIF pozwala każdej zainteresowanej jednostce zgłosić zastrzeżenie w odniesieniu do danego rekordu LEI. Tego rodzaju zastrzeżenia są następnie przekazywane do podmiotu nadającego LEI, który – we współpracy z danym podmiotem prawnym – zdecyduje o konieczności dostosowania danych referencyjnych.

Ramy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) odnosi się do kluczowych danych referencyjnych, które dostarczają informacji na temat podmiotu prawnego identyfikowanego za pomocą LEI

1. Zarządzanie proaktywne

Zapewnienie jakości danych wymaga proaktywnych działań

2. Schemat XML

Jakość danych zaczyna się od standaryzacji

3. Kontrole jakości danych

Można zarządzać jedynie tym, co jest mierzalne

4. Pulpit jakości danych

Zapewniamy jakość danych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

5. Raporty dot. jakości danych

Budowanie zaufania dzięki przejrzystym raportom dotyczącym jakości

6. Zastrzeżenie do danych LEI

Wspólne działania na rzecz utrzymania wysokich standardów jakości danych

7. Do pobrania

Wszystkie dokumenty związane z jakością danych w jednym miejscu