Dane LEI

Zarządzanie jakością danych GLEIFRada Stabilności Finansowej (FSB) podkreśliła, że globalne wdrożenie Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) leży u podstaw „licznych celów związanych ze stabilnością finansową”, w tym ulepszonego zarządzania ryzykiem w firmach oraz lepszej oceny ryzyka ostrożnościowego w skali mikro- i makroekonomicznej. W jego wyniku osiągnięta zostanie większa spójność rynku przy jednoczesnym ograniczeniu przestępczości finansowej oraz naruszania zasad uczciwości rynkowej. Rada Stabilności Finansowej podkreśliła również, że stopniowe wdrażanie systemu LEI powinno „zwiększyć ogólną jakość i rzetelność danych finansowych”.

Identyfikator podmiotu prawnego jest połączony z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają łatwą i skuteczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Mówiąc krótko: publicznie dostępny zestaw danych identyfikatorów podmiotu prawnego może zostać uznany za globalny katalog znacznie zwiększający przejrzystość rynków finansowych. Zestaw danych będzie spełniać powyższe oczekiwania wyłącznie pod warunkiem dostępności wiarygodnych, otwartych i rzetelnych danych.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) odpowiada za monitorowanie danych LEI i zapewnienie ich wysokiej jakości. We współpracy z partnerami w Globalnym Systemie LEI GLEIF koncentruje się na optymalizacji jakości, rzetelności i użyteczności danych LEI, co umożliwia podmiotom rynkowym wyciągnięcie korzyści z informacji dostępnych w systemie LEI.

GLEIF udostępnia następujące miesięczne raporty jakości:

Sekcja „Raporty dot. jakości danych” w serwisie internetowym GLEIF zawiera więcej informacji na temat raportów dot. jakości danych GLEIF, w tym: kryteria jakości i związane z nimi definicje, przeprowadzone kontrole i metodologię stosowaną do uzyskania Ogólnej punktacji jakości danych LEI.

Program zarządzania jakością danych GLEIF zapewnia systemowi LEI najwyższe standardy otwartych i rzetelnych danych do zarządzania systemem niepowtarzalnych identyfikatorów podmiotów prawnych.

Uwagi i pytania dotyczące programu zarządzania jakością danych GLEIF można przesyłać e-mailem na adres dataqualityfeedback@gleif.org.

Zapewnienie wysokiej jakości danych

160201-v1-1-lay-gleif-dataquality-release.pl-750x361

Proces zapewnienia jakości danych identyfikatorów podmiotu prawnego zaczyna się od podmiotu rejestrującego. Podmiot rejestrujący się musi dostarczyć ścisłe dane referencyjne podmiotu prawnego w procesie samodzielnej rejestracji. Podmiot nadający LEI musi następnie dokonać weryfikacji danych referencyjnych podmiotu prawnego na podstawie wiarygodnego lokalnego źródła informacji, np. krajowego rejestru podmiotów gospodarczych, po czym nadać LEI zgodnie z normami LEI.

Coroczne przedłużenie ważności

160201-v3-1-lay-gleif-annualrenewalprocess.pl-750x258

Jakość danych zapewniana jest też w procesie corocznego przedłużania ważności LEI. Podmiot prawny musi powiadomić zarządzający lokalny podmiot nadający LEI o zmianach danych referencyjnych podmiotu prawnego, a w procesie corocznego przedłużania ważności dokonywana jest rewizja i ponowna walidacja danych referencyjnych przez dany podmiot prawny i podmiot nadający LEI.

GLEIF podnosi dodatkowo jakość danych dzięki określaniu zasad jakości danych, monitorowaniu oraz opracowaniu Globalnego Repozytorium LEI.