GLEIF Zarządzanie

Sprawozdanie roczne GLEIFFundacja Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała swoje roczne sprawozdanie, obejmujące również zbadane sprawozdania finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Przedstawiono w nim status działalności GLEIF, sytuację finansową i kluczowe zmiany, jakie miały miejsce w 2022 r.

Publikując to sprawozdanie, GLEIF uwzględnia identyfikator podmiotu prawnego (LEI) w cyfrowej dokumentacji finansowej. We współpracy z XBRL International i Amana fundacja GLEIF opublikowała sprawozdanie roczne za rok 2022 w formacie Inline XBRL, nadającym się do odczytu przez człowieka i przez maszynę, oraz w formacie HTML, z kodem LEI osadzonym w informacjach finansowych. Jest to oficjalne sprawozdanie biznesowe, które automatycznie łączy podmiot składający dokument ze zweryfikowanymi danymi referencyjnymi kodu LEI przechowywanymi w Globalnym Indeksie LEI.

Sprawozdanie roczne GLEIF za 2022 r. jest również dostępne w formacie PDF.

Sprawozdanie roczne GLEIF za 2022 r. Pobierz jako PDF Pobierz jako XBRL Otwórz XBRL w przeglądarce
Sprawozdanie roczne GLEIF za 2021 r. Pobierz jako PDF Pobierz jako XBRL Otwórz XBRL w przeglądarce
Sprawozdanie roczne GLEIF za 2020 r. Pobierz jako PDF Pobierz jako XBRL Otwórz XBRL w przeglądarce*
Sprawozdanie roczne GLEIF za 2019 r. Pobierz jako PDF Pobierz jako XBRL Otwórz XBRL w przeglądarce*
Sprawozdanie roczne GLEIF za 2018 r. Pobierz jako PDF Pobierz jako XBRL Otwórz XBRL w przeglądarce*
Sprawozdanie roczne GLEIF za 2017 r. Pobierz jako PDF
Sprawozdanie roczne GLEIF za 2016 r. Pobierz jako PDF
Sprawozdanie roczne GLEIF za 2015 r. Pobierz jako PDF
Sprawozdanie roczne GLEIF za 2014 r. Pobierz jako PDF

* Jeśli chcesz wyświetlać podpisy cyfrowe, zainstaluj wtyczkę do przeglądarki Chrome: Signature Viewer

Wtyczka jest teraz dostępna także do przeglądarki Firefox: Signature Viewer