Dane LEI Skonsolidowane pliki GLEIF

Podmioty nadające LEI: oryginalne pliki źródłowe


Podmioty nadające Identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) – zwane również lokalnymi jednostkami operacyjnymi (LOU) – umożliwiają rejestrację i przedłużenie ważności kodów LEI, a także oferują inne usługi podmiotom prawnym pragnącym uzyskać LEI.

Skonsolidowane pliki GLEIF zawierają rekordy LEI oraz powiązane dane referencyjne zamieszczone przez podmioty nadające LEI.

Poniżej znajdują się informacje o najnowszym statusie danych LEI podmiotów nadających LEI oraz o tym, czy zostały one uwzględnione w najnowszym skonsolidowanym pliku GLEIF do pobrania.

Podmiot nadający LEI LEI Status
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico A.C. (GS1 Mexico) 4469000001AVO26P9X86
Bloomberg Finance L.P. (Bloomberg) 5493001KJTIIGC8Y1R12
Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106
Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) EVK05KS7XY1DEII3R011
Central Securities Clearing System Plc (CSCS Nigeria) 029200067A7K6CH0H586
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CSD Slovakia) 097900BEFH0000000217
Centrální depozitář cenných papírů a.s. (CSD Prague) 315700LK78Z7C0WMIL03
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) 959800R2X69K6Y6MX775
Depozitarul Central S.A. (Depozitarul Central, Romania) 254900LXHEVKYGERER05
EQS Group AG (EQS) 529900F6BNUR3RJ2WH29
GS1 AISBL (GS1) 52990034RLKT0WSOAM90
Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28
InfoCamere SCpA, Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (InfoCamere) 815600EAD78C57FCE690
InfoCert S.p.A. (InfoCert) 815600F58F7382929F40
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 969500Q2MA9VBQ8BG884
KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) 48510000JZ17NWGUA510
Kamer van Koophandel (KvK; Netherlands Chamber of Commerce) 724500A93Z8V1MJK5349
Korea Securities Depository (KSD) 9884008RRMX1X5HV6625
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) 259400L3KBYEVNHEJF55
Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) 335800FVH4MOKZS9VH40
London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) 213800WAVVOPS85N2205
Nasdaq CSD SE (NasdaqLEI) 485100001PLJJ09NZT59
National Securities Depository Limited (NSDL) 335800NFZPTMGTPAHE42
Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) 549300O897ZC5H7CY412
Office fédéral de la statistique (Federal Statistical Office) 506700LOLO7M6V0E4247
Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) 743700OO8O2N3TQKJC81
Qatar Central Bank (Qatar Credit Bureau) 254900PMALKJRL1YGQ18
Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) 558600FNC30A8J9EGQ54
Strate (Pty) Ltd (Strate) 378900F4A0A690EA6735
The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) 635400DZBUIMTBCXGA12
Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) 353800279ADEFGKNTV65
Tunisie Clearing 4117IB8J63IUO2SES575
Ubisecure Oy (RapidLEI) 529900T8BM49AURSDO55
Unilei ApS (Unilei) 98450045AN5EB5FDC780
Xerius Ondernemingsloket (Xerius) 894500IIP432AHQ64V02
Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) 7478000050A040C0D041
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) 789000TVSB96MCOKSB52
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (National Settlement Depository, Russia) 253400M18U5TB02TW421
北京国家金融标准化研究院有限责任公司(Beijing National Institute of Financial Standardization Co.,Ltd) 655600IJ8LS3CCDA4421

Objaśnienie ikon statusu

Poniższa tabela zawiera objaśnienia ikon statusu zastosowanych w powyższej tabeli. Ikony statusu wskazują, czy podmiot nadający LEI przesłał pliki w terminie, w którym zostały one uwzględnione w najnowszym skonsolidowanym pliku w oparciu o właściwy format Common Data File (CDF): format LEI-CDF wersja 3.1 (LEI-CDF v3.1), format rekordu powiązań CDF wersja 2.1 (RR-CDF v2.1); format raportowania wyłączeń wersja 2.1.

Plik źródłowy został przesłany przez podmiot nadający LEI w odpowiednim terminie dla ostatniej konsolidacji.
Plik źródłowy nie został przesłany przez podmiot nadający LEI w odpowiednim terminie dla ostatniej konsolidacji. Wcześniejszy plik został wykorzystany do utworzenia odpowiedniego skonsolidowanego pliku GLEIF.
Jak dotąd nie został przesłany żaden plik źródłowy przez podmiot nadający LEI. Odpowiedni skonsolidowany plik GLEIF nie zawiera danych dotyczących kodów LEI, którymi zarządza dany podmiot nadający LEI.

Dawne lokalne jednostki operacyjne

W poniższej tabeli znajdują się kody LEI podmiotów, które przestały funkcjonować jako podmioty nadające LEI (dawne lokalne jednostki operacyjne). Kody LEI wspomnianych dawnych lokalnych jednostek operacyjnych można zobaczyć w polu danych „Zarządzająca Lokalna Jednostka Operacyjna” odpowiednich rekordów po otwarciu archiwalnych skonsolidowanych plików GLEIF.

Podmiot LEI
KELER Central Depository Ltd 529900MPT6BHOJRPB746
LuxCSD S.A (LuxCSD) 222100T6ICDIY8V4VX70
中国金融电子化公司(China financial computerization corp) 300300EJ5S25BWX0QJ66
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) 9504003253F6C21EE978
全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) 300300KDIZ11PV2GH547
GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) 967600100PAMYB9QBQ02
Giełda papierów wartościowych w Londynie 213800D1EI4B9WTWWD28
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) 579100KKDDKIFCBKB062
APIR Systems Limited 261700K5E45DJCF5Z735
Brønnøysund Register Centre 5967007LIEEXZX4LPK21
Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius 13250000000000000495
Clearing Corporation of India Limited (CCIL) 335800CNVQFGRCP1PR55
Registro Mercantil del Reino de España 95980000000000000000
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina pre-LOU) 579100KKDDKIFCBKB036

Ostatnie aktualizacje: publikacja oryginalnego pliku źródłowego podmiotu nadającego LEI

Podmiot nadający LEI zakończył proces przenoszenia zarządzanych przez siebie LEI i zaprzestał działalności.

Data Podmiot nadający LEI Wiadomości
2023-09-14 Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) Podmiot nadający LEI Business Entity Data B.V. Podmiot (kod LEI EVK05KS7XY1DEII3R011) zakończył proces przenoszenia zarządzanych przez siebie LEI i zaprzestał działalności z dniem 22 sierpnia. Jego kod LEI EVK05KS7XY1DEII3R011 pozostaje w Globalnym Indeksie LEI i jest powiązany z niewielką liczbą rekordów LEI, które nie zostały przeniesione w ramach transferu masowego. Portfel Business Entity Data B.V. został przeniesiony do: Bloomberg Finance L.P. 5493001KJTIIGC8Y1R12Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106EQS Group AG (EQS) 529900F6BNUR3RJ2WH29GS1 AISBL (GS1) 52990034RLKT0WSOAM90London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) 213800WAVVOPS85N2205Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) 549300O897ZC5H7CY412Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28
2023-04-26 KELER Central Depository Ltd Podmiot nadający LEI zakończył proces przenoszenia zarządzanych przez siebie LEI i zaprzestał działalności. Jego kod LEI 529900MPT6BHOJRPB746 pozostaje w Globalnym Indeksie LEI, co zapewnia dostęp do archiwalnych danych. Pozostałe zarządzane przez niego kody LEI zostały przeniesione do GS1 AISBL (52990034RLKT0WSOAM90).
2021-02-23 LuxCSD S.A (LuxCSD) Jego kod LEI 222100T6ICDIY8V4VX70 pozostaje w Globalnym Indeksie LEI, co zapewnia dostęp do archiwalnych danych. Pozostałe zarządzane przez niego kody LEI zostały przeniesione na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych LEI Limited (LEI 213800WAVVOPS85N2205).
2021-11-10 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) Podmiot nadający LEI zakończył proces przenoszenia zarządzanych przez siebie LEI i zaprzestał działalności. Jego kod LEI 300300EJ5S25BWX0QJ66 pozostaje w Globalnym Indeksie LEI, więc zapewniony zostaje dostęp do danych historycznych. Pozostałe zarządzane przez niego LEI zostały przeniesione do 北京国家金融标准化研究院有限责任公司 (Beijing National Institute of Financial Standardization Co.,Ltd) (655600IJ8LS3CCDA4421).
2021-10-20 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) Podmiot nadający LEI zakończył proces przenoszenia zarządzanych przez siebie LEI i zaprzestał działalności. Jego kod LEI 9504003253F6C21EE978 pozostaje w Globalnym Indeksie LEI, więc zapewniony zostaje dostęp do danych historycznych. Pozostałe zarządzane przez niego kody LEI zostały przeniesione do KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Słowenia) (48510000JZ17NWGUA510).
2018-06-01 GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) Podmiotem nadającym LEI jest obecnie GS1 AISBL (GS1). Spółka ta zmieniła swój kod LEI z 967600100PAMYB9QBQ02 na 52990034RLKT0WSOAM90.
2018-02-06 Londyńska Giełda papierów wartościowych Podmiot nadający LEI to London Stock Exchange LEI Limited, która zmieniła swój kod LEI z 213800D1EI4B9WTWWD28 na 213800WAVVOPS85N2205.
2018-01-11 Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) Podmiot zakończył proces przenoszenia zarządzanych przez siebie LEI i zaprzestał działalności. Jego kod LEI 579100KKDDKIFCBKB062 pozostaje w Globalnym Indeksie LEI, więc zapewniony zostaje dostęp do danych historycznych. Pozostałe zarządzane przez niego kody LEI zostały przeniesione do Bloomberg Finance LP (5493001KJTIIGC8Y1R12).
2017-09-29 APIR Systems Limited Podmiot zakończył proces przenoszenia zarządzanych przez siebie LEI i zaprzestał działalności. Jego kod LEI 261700K5E45DJCF5Z735 pozostaje w Globalnym Indeksie LEI, więc zapewniony zostaje dostęp do danych historycznych. Pozostałe zarządzane przez niego kody LEI zostały przeniesione na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (213800D1EI4B9WTWWD28).
2017-05-16 Brønnøysund Register Centre Podmiot zakończył proces przenoszenia zarządzanych przez siebie LEI i zaprzestał działalności. Jego kod LEI 5967007LIEEXZX4LPK21 pozostaje w Globalnym Indeksie LEI, więc zapewniony zostaje dostęp do danych historycznych. Pozostałe zarządzane przez niego kody LEI zostały przeniesione do: Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) (5299000J2N45DDNE4Y28).
2017-02-09 Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius Podmiot zakończył proces przenoszenia zarządzanych przez siebie LEI i zaprzestał działalności. Jego kod LEI 13250000000000000495 pozostaje w Globalnym Indeksie LEI, więc zapewniony zostaje dostęp do danych historycznych. Pozostałe zarządzane przez niego kody LEI zostały przeniesione na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (213800D1EI4B9WTWWD28).
2016-12-31 Brønnøysund Register Centre Podmiot zakończył stosunek umowny z GLEIF i przeniesie zarządzane przez siebie kody LEI w ciągu jednego roku.
2016-02-09 KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) Podmiot nadający LEI jest gotowy do pracy. Plik źródłowy jest obecnie włączony do dziennego skonsolidowanego pliku.
2016-02-08 Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius Podmiot zakończył stosunek umowny z GLEIF i przeniesie zarządzane przez siebie kody LEI w ciągu jednego roku.
2016-02-08 Strate (Pty) Ltd (Strate) Podmiot nadający LEI jest gotowy do pracy. Plik źródłowy jest obecnie włączony do dziennego skonsolidowanego pliku.
2015-12-22 Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) Podmiotem nadającym LEI jest obecnie Legal Entity Identifier India Ltd. Spółka ta zmieniła swój kod LEI z 335800CNVQFGRCP1PR55 na 335800FVH4MOKZS9VH40.
2015-11-17 Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) Podmiot nadający LEI zmienił swój kod LEI z 95980000000000000000 na 959800R2X69K6Y6MX775.
2015-10-24 Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) Podmiot nadający LEI zmienił swój kod LEI z 579100KKDDKIFCBKB036 na 579100KKDDKIFCBKB062.
2015-08-08 Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) Podmiot nadający LEI jest już gotowy do pracy. Plik źródłowy jest obecnie włączony do dziennego skonsolidowanego pliku.
2015-07-03 Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) Podmiot nadający LEI jest już gotowy do pracy. Plik źródłowy jest obecnie włączony do dziennego skonsolidowanego pliku.
2015-05-14 Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) Podmiot nadający LEI jest już gotowy do pracy. Plik źródłowy jest obecnie włączony do dziennego skonsolidowanego pliku.
2015-05-13 Korea Securities Depository (KSD) Oryginalny plik źródłowy podmiotu nadającego LEI jest obecnie włączony do dziennego skonsolidowanego pliku.
2015-05-01 Brønnøysund Register Centre Ponadto podmiot udostępnił oryginalny plik źródłowy do bezpośredniego pobrania przez http.
2015-04-22 Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) Podmiot nadający LEI został obecnie zatwierdzony przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI jako jednostka operacyjna. Plik źródłowy jest obecnie włączony do dziennego skonsolidowanego pliku.
2015-04-18 Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) Podmiot nadający LEI zmienił częstotliwość aktualizacji z tygodniowych na dzienne.
2015-04-02 Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius Podmiot nadający LEI zmienił oryginalne pliki źródłowe w sposób umożliwiający prawidłową walidację.
2015-04-01 The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) Podmiot nadający LEI zmienił oryginalne pliki źródłowe w sposób umożliwiający prawidłową walidację.
2015-04-01 İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) Podmiot nadający LEI zaktualizował zasady pobierania pliku LEI, dzięki czemu oryginalne pliki źródłowe mogą zostać włączone do plików skonsolidowanych. Od chwili obecnej pliki są włączane codziennie.
2015-03-18 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) Podmiot nadający LEI zmienił oryginalne pliki źródłowe w sposób umożliwiający prawidłową walidację. Ponadto udostępnił oryginalny plik źródłowy do bezpośredniego pobrania przez http.
2015-03-18 Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) Podmiot nadający LEI zmienił częstotliwość aktualizacji z tygodniowych na dzienne.
2015-03-18 London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) Podmiot nadający LEI zmienił oryginalne pliki źródłowe w sposób umożliwiający prawidłową walidację.


GLEIF będzie regularnie aktualizować niniejszą tabelę w miarę publikowania danych przez podmioty nadające LEI.