Dane LEI Wyszukiwarka LEI

O wyszukiwarce LEIIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) oferuje uczestnikom rynku ustandaryzowane, proste rozwiązanie pozwalające weryfikować podmioty w epoce cyfrowej i szybko uzyskiwać spójne, dokładne informacje na temat obsługiwanych organizacji, jak również na temat innych partnerów biznesowych i dostawców. Nowa wersja beta wyszukiwarki LEI opracowana przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jeszcze bardziej ułatwia pełne wykorzystywanie dostępnych publicznie danych LEI, wpływając na większą liczbę przypadków ich użycia. Przy użyciu tego narzędzia uczestnicy rynku mogą przeglądać informacje na temat organizacji dostępne na całym świecie w ramach Globalnego Indeksu LEI.

Wyszukiwarka zapewnia ulepszoną funkcjonalność, włącznie z opcją identyfikowania struktur własnościowych przedsiębiorstw lub wskazywania innych identyfikatorów, które zostały zmapowane do kodu LEI. Publikując tę wersję, GLEIF oferuje ulepszony dostęp do jedynego w swoim rodzaju, darmowego źródła danych, które pozwala połączyć punkty na korporacyjnej mapie świata w oparciu o otwarte, ujednolicone dane LEI wysokiej jakości.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI i przeszukiwać go w internetowej wyszukiwarce LEI bez konieczności rejestracji. Zaawansowana i prosta w obsłudze wyszukiwarka umożliwia użytkownikom szybkie wyszukiwanie danych LEI bez ograniczeń technicznych. Wraz z uruchomieniem wyszukiwarki LEI GLEIF wprowadziła dodatkowe funkcje, w tym:

  • Nowy interfejs użytkownika umożliwiający szybkie i spersonalizowane wyszukiwanie: Nowy, intuicyjny interfejs użytkownika jest oparty na systemie podobnym do wyszukiwarki Google. Pozwala on użytkownikom na szybkie wyszukiwanie konkretnych informacji o podmiocie prawnym poprzez wpisanie wyszukiwanego terminu do paska tekstowego. Zapytania można dostosowywać do określonych potrzeb użytkowników danych LEI przy użyciu opcji i filtrów wyszukiwania.
  • Łatwe do zidentyfikowania informacje dotyczące własności: Uczestnicy rynku mogą teraz zidentyfikować bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące osoby prawnej, a z drugiej strony podmioty będące własnością poszczególnych firm, pod warunkiem, że zarówno podmioty zależne, jak i podmioty dominujące posiadają kod LEI. (Szczegółowe informacje na temat struktur własności możliwych do zidentyfikowania za pomocą kodu LEI znajdują się w tej witrynie: Dane poziomu 2: kto jest czyim właścicielem).
  • Inne identyfikatory mapowane do LEI pokazujące się automatycznie z wynikami wyszukiwania: Zapewniana przez GLEIF usługa certyfikacji mapowania LEI gwarantuje, że organizacje mapujące LEI ze swoimi własnymi identyfikatorami stosują najnowsze metody lub procesy. Ten model współpracy został zapoczątkowany wraz z systemem SWIFT poprzez uruchomienie plików typu open source, przyporządkowujących Business Identifier Code (BIC) do kodu LEI. Wyszukiwarka LEI automatycznie kojarzy odpowiedni kod BIC z rekordem LEI tam, gdzie ma to zastosowanie. Gdy do programu mapowania LEI będą dołączać nowi partnerzy, w przyszłych wersjach wyszukiwarki w wynikach wyszukiwania pojawią się także inne identyfikatory powiązane z LEI.
  • Informacje zawarte na listach kodów publikowanych przez GLEIF są przypisywane do nazw czytelnych dla człowieka: GLEIF prowadzi kilka list kodów istotnych w przypadku informacji zawartych w zapisach LEI. Lista organów rejestracyjnych GLEIF przydziela unikalny kod rejestrom przedsiębiorstw i innym uprawnionym źródłom wykorzystywanym przez podmioty nadające LEI w celu zatwierdzenia danych referencyjnych powiązanych z LEI. GLEIF publikuje też Listę kodów form prawnych podmiotu, która przydziela unikalny kod każdej formie prawnej podmiotu funkcjonującej w poszczególnych jurysdykcjach, np. spółce partnerskiej. Wyszukiwarka LEI nie tylko wyświetla odpowiednie kody w wynikach wyszukiwania, ale także przekształca je na łatwe do odczytania nazwy.
  • Zmiany w dowolnym polu danych kodu LEI są teraz wyświetlane w widoku historycznym: Do każdego kodu LEI przypisano oś czasu ze zmianami w dowolnym polu danych, które zostały zastosowane do kodu LEI od 9 lutego 2018 r. Oś czasu zawiera informacje o dacie każdej zmiany, zmienionym polu danych, poprzedniej wartości i nowej wartości.

Więcej informacji: Wyszukiwarka LEI w trybie eksperckim

Dla użytkowników chcących uzyskać bardziej szczegółowe informacje ze zbioru danych LEI nowa wyszukiwarka LEI oferuje „tryb ekspercki”, który umożliwia konfigurowanie i łączenie indywidualnych filtrów wyszukiwania w celu łatwiejszego formułowania złożonych zapytań. Złożone zapytanie to takie, które zawiera połączenie różnych potencjalnie nieograniczonych zmiennych, np. w celu zidentyfikowania wszystkich kodów LEI nadanych w określonych ramach czasowych podmiotom, których nazwa prawna zawiera termin „bank” i które posiadają spółki w określonym kraju.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu rozmieszczenia wyszukiwarki kodów LEI w trybie eksperckim należy odwiedzić witrynę: Jak korzystać z wyszukiwarki LEI.