Dane LEI Wyszukiwarka LEI 2.0

Jak korzystać z wyszukiwarki LEI 2.0Zainteresowane podmioty mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) i przeszukiwać go w internetowej wyszukiwarce LEI utworzonej przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) bez konieczności rejestracji. Wyszukiwarka LEI 2.0 zapewnia ulepszoną funkcjonalność, włącznie z opcją identyfikowania struktur własnościowych przedsiębiorstw lub wskazywania innych identyfikatorów, które zostały zmapowane do kodu LEI.

Ponadto narzędzie zawiera „tryb ekspercki”, który umożliwia użytkownikom konfigurowanie i łączenie własnych filtrów wyszukiwania w celu łatwiejszego formułowania złożonych zapytań. Złożone zapytanie to takie, które zawiera połączenie różnych potencjalnie nieograniczonych zmiennych, np. w celu zidentyfikowania wszystkich kodów LEI nadanych w określonych ramach czasowych podmiotom, których nazwa prawna zawiera termin „bank” i które posiadają spółki w określonym kraju.

Podane niżej pytania i odpowiedzi stanowią szczegółową instrukcję na temat przeglądania informacji zawartych w publicznie dostępnej puli danych LEI przy użyciu wyszukiwarki LEI 2.0. Dowiedz się więcej na temat wdrażania ulepszonej funkcjonalności narzędzia, np. czy szukać w trybie prostym, czy eksperckim, lub na temat badania danych Poziomu 2, tzn. o relacjach własności pomiędzy podmiotami.

Uwagi lub pytania można przesyłać e-mailem na adres leidata@gleif.org.

Jak mogę wejść do trybu eksperckiego?
Wejdziesz domyślnie do aplikacji wyszukiwania w trybie prostym. Poprzez kliknięcie przełącznika pokazanego niżej możesz wejść do trybu eksperckiego:


Wyłączony:
expert-mode-311x68

Uruchomiony:
expert-mode-on-307x64
Jak mogę szukać danych Poziomu 2 o relacjach własności pomiędzy podmiotami?
W trybie prostym odbywa się to poprzez wybór dwóch wcześniej zdefiniowanych filtrów z menu kontekstowego:

 • Kto jest właścicielem…? Umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie podmiotów dominujących dla podanej frazy wyszukiwania.
 • Czyim właścicielem jest…? Umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie organizacji, których właścicielem jest podmiot rejestrujący LEI podany we frazie wyszukiwania.

W trybie eksperckim odbywa się to poprzez wybór jednej z poniższych opcji z menu kontekstowego „Powiązanie”:

 • Podmioty dominujące
 • Ostateczny podmiot dominujący
 • Bezpośredni podmiot dominujący
 • Ostateczne podmioty zależne
 • Bezpośrednie podmioty zależne
Jak mogę uzyskać dostęp do rekordów dotyczących powiązań?
Do rekordów dotyczących powiązań można uzyskać dostęp poprzez przejście do sekcji danych Poziomu 2 na stronie rekordu. Po kliknięciu na przedstawiony poniżej symbol łańcucha użytkownik zobaczy rekord dotyczący powiązań.
chain-86x95
Jak mogę ukrywać/pokazywać sekcje?
Poprzez rozwinięcie bocznego paska użytkownik widzi przełącznik przy każdej sekcji na stronie rekordu.
Jak mogę zobaczyć wszystkie dostępne pola?
Puste pola domyślnie nie są pokazywane. Jeśli użytkownik jest zainteresowany stroną rekordu ze wszystkimi dostępnymi polami danych, można je udostępnić poprzez otwarcie paska bocznego i uruchomienie przełącznika dla „Pustych pól”.
W jaki sposób można szybko przeszukiwać wszystkie dane LEI (podobnie jak w wyszukiwarce internetowej)?
Pole „Szybkie wyszukiwanie” znajduje się w prawym górnym rogu okna. Umożliwia ono przeszukiwanie pełnego tekstu kodów LEI i danych referencyjnych zdefiniowanych w Common Data File format w sposób podobny do wyszukiwarki internetowej.
W polu „Szybkie wyszukiwanie” można wpisać dowolny termin, po czym nacisnąć przycisk „Wyślij”, aby przeszukać cały Globalny Indeks LEI.
Czy można uzyskać pomoc w automatycznym wyszukiwaniu?
Propozycje do wyszukiwania

 • Gdy będziesz wpisywać termin w polu „Szybkie wyszukiwanie”, wyświetlone zostaną propozycje do wyszukiwania na podstawie aktualnych danych Globalnego Indeksu LEI i Twojego wyszukiwanego terminu.
 • Propozycje będą zawierać dokładne dopasowania dla tekstu (lub jego części) we wszystkich polach danych referencyjnych LEI, ze szczególnym uwzględnieniem pola nazwy prawnej.
 • Wstępnie zostanie wyświetlonych maksymalnie osiem propozycji. Dalsze odpowiednie wyniki mogą pojawić się po zgłoszeniu wyszukiwanego terminu.
 • Możesz wybrać propozycję, klikając ją lub najeżdżając na nią klawiszami strzałek w górę i w dół i wciskając „Enter”.

„Czy chodzi o…?”

 • Pod propozycjami dla użytkownika wyszukiwarka LEI wyświetli również alternatywne propozycje sugerujące prawidłowy wynik wyszukiwania na wypadek, gdyby dane referencyjne LEI zawierały literówki lub ewentualne błędy w pisowni.
 • Funkcjonalność „Czy chodzi o…?” jest oparta na rozmytym wyszukiwaniu, gdzie odległość Levenshteina wynosi 1, a dopasowania pojawiają się we wszystkich danych referencyjnych LEI.
 • Gdy na przykład wpiszemy „mcdanalds”, wyświetli się alternatywna propozycja „McDonalds Corporation…”.
 • Alternatywny termin do wyszukania można wybrać, klikając go lub najeżdżając na niego klawiszami strzałek w górę i w dół i wciskając „Enter”.
Czy w wyszukiwarce LEI można stosować filtry?
W trybie prostym, aby zawęzić zestaw wyników wyszukiwania, można to zrobić przy użyciu jednego z bardziej technicznych pól danych. Są to następujące pola:

 • Kraj
 • Kategoria ogólna
 • Status

W trybie eksperckim wszystkie pola danych referencyjnych LEI zdefiniowane w Common Data File format mogą służyć do zdefiniowania filtrów w wyszukiwaniu rekordów LEI. Aby utworzyć filtr, należy wykonać następujące działania:

Wybierz kontekst („Powiązania”), aby przeszukać rekordy LEI. Jest to ekwiwalent selektora kontekstu w prostym wyszukiwaniu.

 • Aby wykonać wyszukiwanie, wybierz „Pole danych LEI”
 • Wybierz jeden z dostępnych „Operatorów”
 • Na końcu wpisz „Wartość wyszukiwania”

Aby połączyć kilka filtrów w celu dalszego zawężenia wyników wyszukiwania, możesz powtórzyć te działania. Filtry są łączone za pomocą operatora logicznego „AND”.
W jaki sposób wyświetlane są wyniki wyszukiwania danych LEI?
Wyniki na każdej stronie wyszukiwania opatrzone są kodami stron ułatwiającymi znalezienie danych. Tabela „Lista wyników” przedstawia:

 • Kraj
 • Status podmiotu
 • Nazwę prawną
 • LEI
 • Status rejestracji
W jaki sposób wyświetlić szczegółowe dane referencyjne LEI?
Wszystkie pola danych referencyjnych LEI w Common Data File format są widoczne na „Stronie danych szczegółowych”. Odzwierciedla to układ oryginalnych danych; dla wygody użytkowników pola są skorelowane z łatwo zrozumiałymi nazwami.
„Strony danych szczegółowych” mają stałe adresy URL oparte na kodzie LEI, co umożliwia tworzenie zakładek i udostępnianie ich innym użytkownikom przez odniesienie do konkretnego rekordu LEI.
Które pola danych referencyjnych LEI są stosowane w wyszukiwarce LEI 2.0?
Wyszukiwarka LEI 2.0 wprowadza nowe etykiety pól danych, które są bardziej zrozumiałe dla użytkownika i zapewniają mu bardziej przejrzysty widok ogólny. Ponieważ te etykiety nie są całkowicie zgodne z polami Common Data File format, są one zmapowane pomiędzy sobą w poniższej tabeli.Displayed LabelSearches in CDF Field
LEI CODELEI
(PRIMARY) LEGAL NAMELegalName
ALL NAMESLegalName
all instances of OtherEntityNames
all instances of TransliteratedOtherEntityNames
REGISTERED ATRegistrationAuthorityID
OtherRegistrationAuthorityID
Dropdown option shows RegistrationAuthorityID resolved to all strings of Registration
Authority list, fall-back option in dropdown for OtherRegistrationAuthorityID
REGISTERED ASRegistrationAuthorityEntityID
JURISDICTION OF FORMATIONLegalJurisdiction
GENERAL CATEGORYEntityCategory
ENTITY LEGAL FORMEntityLegalFormCode
EntityLegalFormCode resolved to all strings of Entity Legal Form list, fall-back option in dropdown for OtherLegalForm
ASSOCIATED ENTITYAssociatedLEI
AssociatedEntityName
ENTITY STATUSEntityStatus
EXPIRATION DATEEntityExpirationDate
EXPIRATION REASONEntityExpirationReason
REPLACED BYSuccessorLEI
SuccessorEntityName
ADDRESSESLegalAddress > FirstAddressLine
LegalAddress > AddressNumber
LegalAddress > AddressNumberWithinBuilding
LegalAddress > MailRouting
all instances of LegalAddress > AdditionalAddressLine
LegalAddress > PostalCode
LegalAddress > City
HeadquartersAddress > FirstAddressLine
HeadquartersAddress > AddressNumber
HeadquartersAddress > AddressNumberWithinBuilding
HeadquartersAddress > MailRouting
all instances of HeadquartersAddress > AdditionalAddressLine
HeadquartersAddress > PostalCode
HeadquartersAddress > City
OtherAddress > FirstAddressLine
OtherAddress > AddressNumber
OtherAddress > AddressNumberWithinBuilding
OtherAddress > MailRouting
all instances of OtherAddress > AdditionalAddressLine
OtherAddress > PostalCode
OtherAddress > City
TransliteratedOtherAddress > FirstAddressLine
TransliteratedOtherAddress > AddressNumber
TransliteratedOtherAddress > AddressNumberWithinBuilding
TransliteratedOtherAddress > MailRouting
all instances of TransliteratedOtherAddress > AdditionalAddressLine
TransliteratedOtherAddress > PostalCode
TransliteratedOtherAddress > City
POSTAL CODELegalAddress > PostalCode
HeadquartersAddress > PostalCode
OtherAddresses > OtherAddress > PostalCode
TransliteratedOtherAddress > PostalCode
COUNTRYLegalAddress > Country
HeadquartersAddress > Country
OtherAddresses > OtherAddress > Country
REGIONLegalAddress > Region
HeadquartersAddress > Region
OtherAddresses > OtherAddress > Region
CITYLegalAddress > City
HeadquartersAddress > City
OtherAddresses > OtherAddress > City
REGISTRATION DATEInitialRegistrationDate
LAST UPDATELastUpdateDate
STATUSRegistrationStatus
NEXT RENEWALNextRenewalDate
LEI ISSUER ManagingLOU
ManagingLOU resolved to all strings of LOU names list
CORROBORATION LEVELValidationSources
DATA VALIDATED ATValidationAuthorityID
OtherValidationAuthorityID
ValidationAuthorityID resolved to all strings of Registration Authority list
All instances of OtherValidationAuthorities > OtherValidationAuthority > ValidationAuthorityID resolved to all strings of Registration Authority list
DATA VALIDATED ASValidationAuthorityEntityID
All instances of OtherValidationAuthorities > OtherValidationAuthority > ValidationAuthorityEntityID