GLEIF

Struktura zarządzaniaInicjatywą Legal Entity Identifier (LEI) kieruje Rada Stabilności Finansowej (FSB) oraz ministrowie finansów i prezesi banków centralnych reprezentowani w Grupie 20 (G20). G20 to nieformalne forum współpracy międzynarodowej, złożone z 19 największych gospodarek świata i Unii Europejskiej.

W roku 2011 G20 wezwała FSB do objęcia przewodniej roli w rozwijaniu zaleceń dotyczących globalnego identyfikatora LEI oraz uzupełniającej go struktury zarządzania.

FSB opracowała zatem zalecenia, zatwierdzone w roku 2012 przez G20, które doprowadziły do stworzenia globalnego systemu LEI zapewniającego jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych w skali ogólnoświatowej.

FSB poleciła G20 utworzenie Komitetu Nadzoru Regulacyjnego LEI (LEI ROC), a G20 z kolei zatwierdziła utworzenie LEI ROC w celu wsparcia zasad zarządzania globalnym systemem LEI.

W czerwcu 2014 Rada Stabilności Finansowej powołała Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Organy administracji publicznej polegają na identyfikatorach LEI przy ocenie ryzyka, stosowaniu środków naprawczych oraz, jeśli to konieczne, minimalizowaniu nadużyć rynku i poprawieniu dokładności danych finansowych.