Informacje o GLEIF Zaangażowanie GLEIF

Organizacja i praca komisjiTrust over IP Foundation – członek i założyciel
XBRL International – członek bezpośredni; członek zarządu GLEIF
Data Foundation – członek zarządu GLEIF
Eurofiling Foundation – członek zarządu
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Zaufanych Aplikacji Blockchain (INATBA) (International Association for Trusted Blockchain Applications)

ISO TC 68, Financial Services

  • Członek łącznik kategorii A
  • Grupa doradcza ds. najlepszych praktyk w zakresie standardów przywództwa
  • Grupa doradcza ds. standardów personelu pomocniczego przewodniczącego grupy roboczej

ISO TC 68 SC 8, Reference Data, Financial Services

  • Członek łącznik kategorii A
  • Personel pomocniczy przewodniczącego grupy roboczej i członek grupy roboczej – rewizja normy ISO 17442 dotyczącej LEI
  • Personel pomocniczy przewodniczącego grupy roboczej – grupa robocza – rozwój normy ISO 23897 dotyczącej unikalnego identyfikatora transakcji
  • Przywództwo w grupie roboczej – rozwój norm dotyczących oficjalnych ról organizacji