Dane LEI

Mapowanie LEIGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wprowadziła proces nieodpłatnej certyfikacji – certyfikację GLEIF usługi mapowania LEI – w celu zagwarantowania, że organizacje mapujące LEI ze swoimi własnymi identyfikatorami stosują najnowsze metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności.

Dostawcy danych i inne organizacje mogą w istotny sposób skorzystać z mapowania ich odpowiednich identyfikatorów z identyfikatorem podmiotu prawnego (LEI). Dostawcy korzystający z certyfikacji GLEIF usługi mapowania LEI zapewniają swoim klientom zwiększoną funkcjonalność: Interoperacyjność pomiędzy równoległymi platformami ID znacząco usprawnia procesy weryfikacji podmiotów prawnych i obniża koszty zarządzania danymi dla użytkowników danych.

Certyfikacja i późniejsza publikacja przez GLEIF ogólnodostępnych plików typu open source, które przyporządkowują identyfikatory Partnerów mapujących do odpowiadających im kodów LEI, usprawniają proces gromadzenia, agregowania i uzgadniania informacji o kontrahencie. Może to służyć wielu celom, w tym: zapewnieniu zgodności, sprawozdawczości regulacyjnej, zarządzaniu relacjami z klientem oraz procedurze due diligence.

Certyfikacja usługi mapowania wspiera również integralność Globalnego Systemu LEI, gwarantując, że procesy kontroli jakości związane z mapowaniem identyfikatorów z kodami LEI spełniają lub wykraczają ponad wymogi określone przez GLEIF.

W lutym 2018 r. GLEIF poinformowała o rozpoczęciu współpracy pilotującej jej certyfikację usługi mapowania LEI: publikacji pierwszego miesięcznego pliku typu open source przyporządkowującego kody Business Identifier Code (BIC) do kodów LEI, opartego na procesie mapowania opracowanym przez SWIFT i certyfikowanym przez GLEIF. Plik łączy kody BIC przypisane organizacji z jej kodem LEI. Publikując pliki przyporządkowujące kody BIC do kodów LEI, organizacje GLEIF i SWIFT wprowadziły pionierski model współpracy, który, po raz pierwszy w historii, umożliwił uczestnikom rynku bezpłatne powiązanie ze sobą kluczowych identyfikatorów.

W kwietniu 2019 r. GLEIF oraz Stowarzyszenie Krajowych Agencji Numerujących (ANNA) pilotowały pierwsze codzienne pliki typu open source przyporządkowujące międzynarodowe numery identyfikacyjne papierów wartościowych (ISIN) do kodów LEI i łączące nowo wydane kody ISIN i LEI.

Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji usługi mapowania LEI, skontaktuj się z info@gleif.org.