O LEI Listy kodów

Lista organów rejestracyjnych GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje „listę organów rejestracyjnych” (Registration Authorities List) (dostępną do pobrania poniżej). Zawiera ona ponad 690 rejestrów podmiotów gospodarczych oraz inne odnośne źródła z uprawnieniami rejestracyjnymi, a także przypisuje każdemu rejestrowi na liście unikalny kod. Organizacje nadające identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) będą powoływały się na ten kod w swoich procesach i raportach związanych z nadawaniem identyfikatorów.

W grudniu 2018 r. GLEIF opublikowała wersję 1.4 listy organów rejestracyjnych.

Wdrożenie listy organów rejestracyjnych GLEIF przyniesie dalszy wzrost wiarygodności i przydatności danych identyfikatorów podmiotu prawnego.

Podsumowanie: Odwołania w danych podmiotu prawnego do lokalnego uprawnionego źródła

Identyfikator podmiotu prawnego jest połączony z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają łatwą i skuteczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Mówiąc krótko: publicznie dostępny zestaw danych identyfikatorów podmiotu prawnego może zostać uznany za globalny katalog znacznie zwiększający przejrzystość rynków finansowych. Pula danych będzie spełniać powyższe oczekiwania wyłącznie pod warunkiem dostępności wiarygodnych, otwartych i rzetelnych danych.

Proces zapewniania jakości danych identyfikatorów podmiotu prawnego zaczyna się od podmiotu rejestrującego. W procesie samorejestracji podmiot rejestrujący musi dostarczyć dokładne dane referencyjne podmiotu prawnego do wybranej organizacji nadającej identyfikatory podmiotu prawnego. Podmioty nadające identyfikatory podmiotu prawnego (nazywane także „Lokalnymi jednostkami operacyjnymi” lub LOU) świadczą usługi w zakresie uzyskania i odnowienia rejestracji oraz występują w roli głównego pośrednika dla podmiotów prawnych zainteresowanych zdobyciem identyfikatora.

Opublikowana przez GLEIF lista organów rejestracyjnych po raz pierwszy wprowadza standaryzację zapewnianych przez podmiot prawny odwołań do lokalnego uprawnionego źródła. Lista umożliwia użytkownikom danych identyfikatorów podmiotu prawnego prostsze wiązanie identyfikatorów z innymi źródłami danych.

Podmioty nadające identyfikatory podmiotu prawnego muszą zagwarantować, że odwołania do źródła z uprawnieniami są zestandaryzowane i włączone do rekordu identyfikatora

Użytkownicy danych identyfikatorów podmiotu prawnego będą mogli zidentyfikować uprawnione źródło powiązane z danym podmiotem prawnym. Odnośny kod będzie częścią informacji, jakie tworzą rekord identyfikatora podmiotu prawnego. Wszystkie rekordy identyfikatorów podmiotu prawnego są bezpłatnie dostępne publicznie na stronie GLEIF za pośrednictwem Globalnego Indeksu LEI.

„Common Data File” (CDF) formats określają sposób podawania kodów LEI i danych referencyjnych LEI przez wszystkie podmioty nadające identyfikatory podmiotu prawnego. W oparciu o ten standard podmioty nadające identyfikatory podmiotu prawnego będą identyfikowały uprawnione źródło związane z danym podmiotem prawnym, używając pola BusinessRegisterEntityID, które zawiera dwa elementy:

  • Rejestr: kod wskazujący rejestr podmiotów gospodarczych lub inny organ rejestracyjny, z którego pochodzi wartość w polu identyfikatora podmiotu (zob. następny punkt). Na późniejszym etapie będzie to kod przypisany do uprawnionego źródła podanego na liście organów rejestracyjnych GLEIF.
  • Identyfikator podmiotu: identyfikator (numer lokalny) podmiotu prawnego przechowywany przez uprawnione źródło.

Rejestr może być wskazywany bez towarzyszącego mu identyfikatora podmiotu, jeżeli identyfikator nie jest dostępny.

Wdrożenie listy organów rejestracyjnych GLEIF

GLEIF będzie monitorowała zgodność działań podmiotów nadających identyfikatory podmiotu prawnego z listą organów rejestracyjnych w oparciu o poniższe kryteria:

  • W okresie dwunastu miesięcy od pierwotnej daty publikacji listy organów rejestracyjnych 99 procent nadanych w tym czasie identyfikatorów podmiotu prawnego powinno zawierać podany na liście kod organu rejestracyjnego oraz identyfikator podmiotu prawnego wykorzystywany przez uprawnione źródło do identyfikowania podmiotu.
  • W okresie 18 miesięcy od pierwotnej daty publikacji listy organów rejestracyjnych 98 procent nadanych kiedykolwiek identyfikatorów podmiotu prawnego powinno spełniać powyższe założenia.

Lista organów rejestracyjnych GLEIF będzie rozwijana. Propozycje zmian i uwagi do dokumentu należy wysyłać na adres RAList@gleif.org.

GLEIF oferuje listę organów rejestracyjnych w czterech formatach (patrz niżej).


Odpowiednie pliki do pobrania

  • Format PDF ułatwia czytanie oraz szybki wgląd. Dokument PDF zawiera zapis zmian z wersji 1.0 do aktualnej wersji: Lista organów rejestracyjnych GLEIF w wersji 1.4 (GLEIF Registration Authorities List v1.4)

  • Format Excel umożliwia przeglądanie z wykorzystaniem popularnych arkuszy kalkulacyjnych: Lista organów rejestracyjnych GLEIF w wersji 1.4 (GLEIF Registration Authorities List v1.4)

  • Format CSV pozwala na zautomatyzowanie obróbki i analizy z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych narzędzi programistycznych: Lista organów rejestracyjnych GLEIF w wersji 1.4 (GLEIF Registration Authorities List v1.4)

  • Pobierz plik Excel ze wszystkimi zmianami względem wersji 1.3. Zmiany są widoczne i łatwo je porównać: Lista organów rejestracyjnych GLEIF w wersji 1.4 (GLEIF Registration Authorities List v1.4)