Rozwiązania

LEI a procedury KYC: Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnychGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) przeprowadziła badania ze specjalistyczną agencją badawczą Loudhouse, aby zidentyfikować najważniejsze wyzwania dotyczące identyfikacji podmiotów prawnych w usługach finansowych. W ramach badania przeprowadzono ankietę wśród 102 starszych sprzedawców z sektora bankowego w Wielkiej Brytanii, USA i Niemczech, aby poznać wyzwania, z jakimi zmaga się sektor bankowy przy onboardingu organizacji, które są nowymi klientami, oraz dowiedzieć się, jak czasochłonny jest to proces oraz jakie problemy wynikają z faktu, że instytucje finansowe używają średnio czterech identyfikatorów, aby sprawdzić tożsamość obsługiwanych organizacji.

Na podstawie wyników tych badań powstał raport GLEIF zatytułowany „Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych” (A New Future for Legal Entity Identification), w którym GLEIF przedstawia opinię, że zastąpienie chaotycznych informacji powszechnie obowiązującym systemem opierającym się na używaniu identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) ułatwiłoby transakcje biznesowe i przyniosłoby wymierne korzyści firmom oferującym usługi finansowe. Raport wraz z odrębnym dokumentem przedstawiającym wyniki badań jest dostępny do pobrania na dole tej strony.

Obciążenia związane z nowymi klientami

Według wyników badania sześciu na dziesięciu (57%) starszych sprzedawców z sektora bankowego spędza ponad 1,5 dnia w tygodniu (27% tygodnia pracy) na działaniach związanych z onboardingiem organizacji będących ich nowymi klientami. W badaniach stwierdzono także, że 50% instytucji finansowych używa średnio czterech identyfikatorów, aby sprawdzić tożsamość obsługiwanych organizacji. Okazało się, że onboarding, w tym procedury KYC (poznaj swojego klienta), zajmuje około sześciu tygodni. Czas, jaki zajmuje onboarding, to istotne obciążenie; sprzedawcy mają mniej czasu, aby skoncentrować się na najważniejszych zadaniach, takich jak pozyskiwanie nowych klientów lub obsługa istniejących.

Inne ważne wnioski to:

  • 57% respondentów uważa, że wiarygodność danych referencyjnych stanowi wyzwanie.
  • 55% respondentów uważa, że pod względem zasobów onboarding stanowi wyzwanie.
  • 55% respondentów uważa, że długotrwałe procesy oznaczają ryzyko utraty klienta.
  • 61% respondentów uważa, że technologia cyfrowa jeszcze bardziej skomplikuje proces.

Wyniki badań wskazują, że onboarding w przypadku nowych relacji biznesowych w sektorze usług finansowych jest zbyt czasochłonny i wymaga zbyt wielu działań administracyjnych. W zglobalizowanej gospodarce cyfrowej weryfikacja tożsamości klientów, partnerów i dostawców staje się coraz bardziej skomplikowana i kosztowna. Jednak wzrost liczby identyfikatorów prowadzi do problemów, które należy rozwiązać, aby pomagały usprawnić funkcjonowanie coraz potężniejszej machiny światowej gospodarki cyfrowej.

Obciążenie utrzymuje się nawet w przypadku stałych klientów. Dane klientów muszą być aktualne przez cały okres trwania relacji biznesowej. To wymaga regularnej weryfikacji danych kontaktowych oraz zmian w strukturze właścicielskiej.

Badania wykazały, że istotą problemu jest brak ustandaryzowanego podejścia do weryfikacji podmiotów prawnych. W efekcie 54% respondentów uważa, że korzystanie z kilku identyfikatorów prawnych dla tego samego podmiotu prawnego prowadzi do niespójności w aktualizacji różnych zestawów danych referencyjnych. Badania wykazały, że według 58% respondentów powiązane dane referencyjne nie są aktualne, a według 46% dane referencyjne z różnych źródeł są niespójne. 49% badanych wskazało, że ten sam identyfikator jest używany przez różne podmioty prawne.

Onboarding w przypadku obsługiwanych organizacji w sektorze usług finansowych: GLEIF proponuje stosowanie standardu

Identyfikatory podmiotów prawnych można łatwo uzyskać od różnych podmiotów nadających, lecz nie są one aktualizowane w sposób systematyczny. Organizacje potrzebują bardziej efektywnego systemu identyfikacji podmiotów prawnych. Niektórzy uważają, że pomocna może tu być technologia, ale nie ma powszechnej zgody co do konkretnego rozwiązania.

Według GLEIF firmy działające w sektorze usług finansowych mogą zaoszczędzić czas, uzyskać większą przejrzystość i działać w bardziej płynny sposób dzięki przyjęciu kodów LEI dla każdej obsługiwanej organizacji. Banki działają w wielu krajach i dlatego potrzebny jest standard ogólnoświatowy. Kody LEI to dla firm proste rozwiązanie, które pozwala identyfikować podmioty prawne i może ułatwić transakcje biznesowe. Udostępniany przez nas Globalny Indeks LEI jest największym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Żaden inny globalny otwarty system identyfikacji podmiotów nie stosuje równie rygorystycznego procesu regularnej weryfikacji danych.

Włączenie kodów LEI w inne metody weryfikacji podmiotów, w tym rozwiązania oparte na certyfikatach cyfrowych i technologii blockchain, pozwoli każdemu w prosty sposób połączyć wszelkie zapisane dane dotyczące organizacji i sprawdzić, które podmioty są właścicielami których podmiotów. Kody LEI, jako wspólne ogniwo, pozwolą w sposób wiarygodny ustalać tożsamość w interakcjach internetowych, co ułatwi wszystkim uczestnictwo w globalnym rynku cyfrowym.

Więcej informacji na temat możliwości tworzenia wartości biznesowej dzięki LEI można znaleźć we wspólnej białej księdze McKinsey & Company oraz GLEIF pt. „Identyfikator podmiotów prawnych: wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów” (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID).


Odpowiednie pliki do pobrania