Rozwiązania

E-book GLEIF: LEI: Klucz do integracji finansowej w rozwijających się gospodarkachNa całym świecie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) brakuje niezawodnych danych uwierzytelniających. W rezultacie miliony osób mają trudności z dostępem do finansów handlowych i tworzeniem partnerstw, szczególnie w rozwijających się gospodarkach. Jest to główna przeszkoda hamująca wzrost globalnej gospodarki cyfrowej.

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI), jako globalnie rozpoznawalna i ustandaryzowana forma identyfikacji biznesowej, może rozwiązać ten problem.

Niniejszy e-book omawia, w jaki sposób instytucje finansowe w gospodarkach rozwijających się mogą radykalnie zwiększyć integrację finansową, stając się agentami ds. weryfikacji i wyposażając swoich klientów z sektora MŚP w LEI. Proces ten może rozszerzyć dostęp MŚP do finansów handlowych i zwiększyć ich udział zarówno w rynkach krajowych, jak i międzynarodowych, ostatecznie zwiększając przepływ kapitału przychodzącego, niezbędnego do napędzania rozwoju gospodarczego.

Przedstawia również szczegóły pierwszej takiej inicjatywy, podjętej w Zimbabwe, gdzie GLEIF, NMB Bank Limited, LSEG (London Stock Exchange Group), Cenfri i Cornerstone Advisory Plus współpracują w celu zwiększenia potencjału gospodarczego MŚP w całym regionie i poza nim. Ten międzynarodowy flagowy projekt został zaprojektowany w celu rozszerzenia integracji finansowej wśród MŚP, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim. Misja została sfinansowana przy wsparciu rządu federalnego Niemiec za pośrednictwem Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.


Odpowiednie pliki do pobrania